Zoë de Jong (links) en Nicole Keegstra uit Franeker spelen op de betonnen bunker.
Dit deed Lieuwe Heeringa vroeger ook en zo moet het blijven,vind hij.

STRIJD OM BEHOUD BUNKER KOEHOOL
De sloop van de bunker in de zeedijk bij Koehool stuit op verzet.
Een aantal mensen met historisch besef en een reeks actiegroeperingen smeden plannen om in de beton gegoten herinnering aan de Tweede Wereldoorlog te behouden.

Tzummarum – Het afwenden van de sloop van de bunker van Koehool komt steeds dichterbij.
Eigenaar Wetterskip Fryslân en de nieuwbakken stichting Behoud Bunker Koehool werken samen om het markante overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog te behouden.
De partijen spraken af op 1 april over uitgewerkte plannen van de stichting te beslissen.
Tien verschillende actiegroepen kwamen afgelopen najaar in opstand toen het waterschap wereldkundig had gemaakt de bunker in de zeedijk te willen slopen.
Mensen van dorpsbelangen uit de omgeving, historici, architecten en archeologen sloegen de handen ineen en vormen nu de stichting.
Die wil de oude stelling omtoveren in een toeristische attractie
,,Minsken moatte sjen kinne wat hjir yn dy tiid allegear bard is”, zegt Lieuwe Heeringa uit Tzummarum, die namens dorpsbelang betrokken is bij de plannenmakerij.
De betonnen bunker moet toegankelijk worden, vindt de stichting.
Op informatiepanelen is af te lezen wat er aan de zeedijk precies is voorgevallen.
Ideeën zijn er om glas vor de ramen en de deur te zetten, waardoor mensen een blik naar binnen kunnen werpen.
,,Tegearre mei de Yep Hettingaskoalle yn Firdgum, it Argeologysk Fynplak yn Wynaam en it monumint yn Koehool sels kinne minsken hjir in nijskjirrich rûntsje fytse yn de omjouwing”, denkt Heeringa.
Zelf groeide hij op in het huis tegenover de bunker aan de Sédyk.
,,Wy boarten dêr o sa fak.
Achter de dyk yn de see learde ik swimmen en gongen wy te fiskjen.
‘De verhalen uit de oorlog kent ook Heeringa, geboren in 1941, uit de overlevering.
,,Langsam ferdwine dy ferhalen.
Dat moat fansels net.
De Koehoolster bunker moet nu zorgen voor een deugdelijk financieel plan om de bunker voor de langere termijn te behouden.
Wetterskip Fryslân gaf gisteren zelf aan niet de aansprakelijkheid te willen voor de bunker, die volgens het waterschap op instorten staat.

l.c. 14 februari 2009.