Bunker Zeedijk Tzummarum en 10jarig bevrijdingsfeest.

De personen die in functie waren bij de bunker na de 2e wereldoorlog waren:
Freerk Broekstra ( Commies der directe belastingen en boekhouder-secretaris van de drie Polders van Tzummarum-Firdgurn) Had de sleutels van de bunker.
Roel de Haan (Molenaar)
Wim van Krimpen (Landarbeider en later medewerker op Papier fabriek)
Jaap Tichelaar (Landarbeider en later medewerker op Papier fabriek)
Michiel Terpstra (Werkte bij gasfabriek)
Haye Struiksma (Bakker te Tzummarum)
Jappie H. Travaille (Kapper te Tzummarum)
Haye de Haan (Gemeente werknemer Barradeel)
Kliuwstra en Looge (de plaatselijke politie)
Hendrik Kramer was vrachtrijder en woonde aan de Kade, later naast het Café.
Reinder Kamstra (Was gardenier en hielp bij de dorsmachine verwerkte aardappelen in de loods van Hendrik de Jong uit Oosterbierum op de kade).

De opzet was als volgt:
Mijn vader kreeg bericht van de vliegbasis Leeuwarden wanneer en hoe laat er een oefening was, dan berichtte mijn vader de personen.. Meestal werden wij de kinderen er op uit gestuurd om te zeggen dat er een oefening was. Het staat me nog goed bij dat ik naar Wim van Krimpen moest die destijds achter de boerderij van Jappie v/d Weg woonden. Gelijk na het eten ging ik soms op de fiets naar de bunker, waar mijn vader de spullen klaar zette..
Na enige tijd werd ik gewaarschuwd door mijn vader dat ik naar huis moest gaan. Er werden wel dingen gezegd waar geen kleine kinderen bij mochten zijn, en de oefening begon met het doorgeven van vliegtuigen het type en de nummers aan de vliegbasis. Mocht het zijn dat de toestellen niet bekend waren bij de basis dan gingen 2 kisten op scherp naar het vijandelijk vliegtuig toe en drukten deze naar de basis. Er ging dan een toestel boven en achter het vijandelijk toestel.

Er werd ook theorie gegeven, op een scherm in de bakkerij van Haye Struiksma. Er werd les gegeven op de soorten en typen vliegtuigen, zoals De Harward 1 motor propeller de Nederlandse vliegtuigen waren de Gloster Meteor (straalvliegtuig) en de Hawker Hunter dit was ook een straalvliegtuig. De vijandelijke vliegtuigen waren de Russische Mig en de Tupolev beiden waren straalvliegtuigen. Tevens werd er geoefend op het doorgeven van de vliegtuigen aan de vliegbasis. Ik weet nog dat de bunker, “Cuba” werd genoemd bij het doorgeven van de toestellen.

De bunker had een bovenbouw, ik weet nog precies hoe het was.(Is er afgehaald waarschijnlijk na 1967).
Feitsen Talsma en ik zijn er geweest en hebben de bunker opgemeten ,dit was nog te zien aan het betonijzer wat de buitenmaten waren. De tekening van bunker rond de vijtiger en zestigerjaren staat ook in “Oud Tzummarum.nl”

In Ried was ook een uitkijktoren aan de zuidkant van het dorp aan het weggetje waar de ronde van Ried langs kwam.(Een vierkante toren en was bruin van kleur). In de jaren begin zestig waren er twee Stations wat het gebeuren overnam, één stond aan de rijksweg voorbij Dronrijp achter het benzine station en één aan de oostzijde van Ried, de masten zie je van ver. Deze gebouwen zijn nog van defensie, maar zijn ook reeds nu veroudert. In 1970-1971 zat ik voor mijn nummer op de vliegbasis en moesten we geregeld naar Dronrijp en Ried voor controle.(Dit noemden we een rondje Ried).

Na deze twee masten staat er aan de noord -westzijde van Wier een grote ronde koepel. Hierin bevind zich een grote radar, welke een bereik heeft tot ver boven Noorwegen. Deze koepel is van de NAVO.

Bij het 10 jarig bevrijdingsfeest (l955) kwam een helikopter op het oude kaatsveld. De heren van de bunker(nationale reserve) hadden een vlag op het oude kaatsveld ,dit was de landingsplaats van de heli.
De inzittenden waren een piloot en een Groot Majoor de Heer Osinga. (Gina v/d Zee haar broer, zij woonden in het huis waar Dicky Groeneveld nu woont).

Op het veld tussen Oosterbaan en het kaatsland waren er wedstrijden met hazewind honden.

Er gingen ook versierde wagens door het dorp.
Wij hadden een wagen met de koninklijke familie er op.
De wagen werd opgetuigd in de schuur van Siepie Hoogland.(In de Buorren waar Boutsma nu woont.)
Piet en Rieke Dijkstra hadden 2 dochters Tine en Pietje deze stonden met mijn zusters op de wagen.
Er is mij een ding goed bijgebleven dat er toen 72 verenigen waren bij de optocht in Tzummarum-Firdgum.
Wat mij opviel dat er een geiten-fokvereniging was.
Feitsen Hendrik Talsma (bestuurslid) van de Roordamaleane liep met een paar beestjes mee in de optocht.
Dit was mijn verhaal van de Bunker onder Koehoal te Tzummarum, en een stukje van het 10 jarig jubileum van de oorlogsjaren 1940-1945.

Bron: Jeugdherinneringen Johannes Broekstra.