Foto Wietse Leistra

Sietske v.d.Mei hier in gesprek met sergeant majoor D.J.van Dolderen van de Vliegbasis Leeuwarden.