Foto Wietse Leistra

Links: Lieuwe Heeringa geschiedenis omgeving en rechts Jacob Lautenbach dorpshistoricus.