Een kleine foto expositie van de restauratie is hier te bezichtigen, evenals de prachtige binnenpanelen.
Ook de Vliegbasis Leeuwarden was vertegenwoordigd door Squadron Sergeant-majoor D.J.van Dolderen en M. Kamminga bureau Commandant.
Van Dolderen had een vitrine met uniek materiaal uit zijn eigen privé collectie meegenomen.
Alles had betrekking op de luchtoorlog welke hier boven Friesland in die jaren heeft plaatsgevonden.

Foto Wietse Leistra