foto: W.L.

De nieuwe panelen bij de opening voor het eerst in gebruik.