Start restauratie Bunker Koehoal.
Dank zei de sponsoring van verschillende instellingen en particulieren is de restauratie van de bunker van start gegaan.
Eind deze zomer hopen we de bunker officieel feestelijk te openenen .
Via deze website en de media zullen we u op de hoogte houden van het verdere verloop.