Foto: W.Leistra

Open dagen Bunker Koehool

Op initiatief van enkele leden van de Klankbordgroep ondersteund door het bestuur van de Stichting Bunker Koehool werden er Zaterdag 16 en Zondag 17 april open dagen in de nog niet gerestaureerde bunker gehouden.
Mede door het prachtige weer Is dit uitgelopen op een geweldig succes.
Heel veel belangstellenden en oud bewoners van de zeedijk waren aanwezig.
Soms leek het wel n grote renie met verhalen uit de oorlogsjaren, maar ook veel uit hun kinderjaren hoe ze die hier hebben doorgebracht en vaak speelde de bunker hier een grote rol in.
De expositie van het foto materiaal eigendom van de Stichting Bunker Koehool afkomstig van www.oudtzummarum.nl trok ook veel belangstelling.
In enkele vitrines beschikbaar gesteld door het Yeb Hettinga Museum waren nog enkele andere attributen tentoongesteld deze waren beschikbaar gesteld door de familie Groeneveld uit Minnertsga.
Ook de oude jeep met zijn geschiedenis van de familie Faber van Ouwe Dyk trok vooral bij de jeugd veel belangstelling.