Foto: W.Leistra

Als grote verrassing en aanwinst voor het archief Bunker Koehoal kwam de heer Manshande uit Harlingen met 2 situatietekeningen hoe het er in de oorlog heeft uitgezien.