April 1945.
De eerste Canadezen die als bevrijders in Tzummarum kwamen, voor het “Wapen van Barradeel”.