BUNKERPRAAT.

Timmerman Jan Groothof (1922_2005) heeft jaren bij ons gewerkt.
Hij vertelde dan wel over zijn jonge jaren.
Toen hij, volgens mij, bij betonbedrijf, Haitsma uit Harlingen werkte.
Dat was bij de bunkers op Koehool.
Als jonge mannen maakten ze er dan een wedstrijdje van wie de meeste zakken cement (50kg) in één keer bij de zeedijk op kon sjouwen.
Jan nam er drie in één keer mee, onder elke arm één en één op de schouders. Later werkte hij als timmerman voor de Duitsers, tot in Rusland.
Ze timmerden daar houten “hûskes”.
In 1945 kwam hij lopend als vel over been terug in Sexbierum, en zat zijn straf in Leeuwarden uit.

Twee Duitsers kwamen op de fiets vanaf Harlingen,en vroegen twee meisjes in Sexbierum naar “Siesplasse-Boem”.
De meisjes dachten eerst dat ze “nodig”,moesten.
Maar ze wilden naar de schietplaats Koehool.

Bron: Harm Zaagsma Sexbierum.

Malle Douwe vergezeld van zijn hond, zo vertelde Jan, kwam een keer langs de wachtpost zonder het wachtwoord te noemen en riep "ich bin Hoekstra" en liep door.
De wacht nam daar geen genoegen mee en schoot de hond van Douwe in een poot.
Hij had ook nog een verhaal over de afbraak van de houten barakken en later de bunker.
Jan heeft als jongeman na de oorlog een aantal jaren bij het Waterschap gewerkt en wel meegeholpen om o.a. de betonrestanten op te ruimen.

Bron: Jan Reitsma.