Foto, met in de verte de bunker met opbouw in de jaren vijftig vorige eeuw.

Rond 1953-54 was de laatste bunker in de zeewering bij Koehoal een Luchtwachtpost van het korps Luchtwachtdienst en zodanig ingericht.
Bovenop de bunker was een uitkijkpost gebouwd, deze uitkijkpost was boven voor 2/3 open en voor 1/3 met een dak.
Het laatste stuk was afgesloten met een ijzeren deur.
Als je in het open stuk (verhoogde vloer) stond kon je prachtig de omgeving zien.
Er zat prikkeldraad rondom de bovenrand om te voorkomen dat (onbevoegden) o.a. de jeugd er in konden komen.
Regelmatig waren er mensen (vrijwilligers?) in blauwe uniformen bezig met o.a.naar de vliegtuigen te kijken (vermoedelijk vanaf de basis Leeuwarden) en deze gegevens werden dan via een mobilofoon doorgegeven.
Wij speelden dan als kinderen wel eens rondom de Bunker en hoorden dan bijna letterlijk wat er werd doorgegeven.
De meeste mensen die de post bemanden kwamen uit Tzummarum of soms uit een naburig dorp.
Ik weet nog de volgende namen: Haye Struiksma, Jappie Travaille, Michiel Terpstra, Freerk Broekstra en Kliuwstra en Looge de plaatselijke politieagenten.
Mijn vader zei, ze zijn bang dat de Russen binnenkort komen.
Soms werd er meestal op zaterdagmiddag geoefend met pistool en men schoot dan met scherp op schietschjven.
Dat werd dan gedaan achter de zeedijk richting de Waddenzee.
Wij vonden dat vaak veel interessanter en lagen dan op afstand te kijken.
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de aktiviteiten geŽindigd en is het gebouwtje op de Bunker weer afgebroken.
Waarschijlijk na 1967.
Bij het dorp Ried hier vlakbij was ook een post waar waarnemingen werden gedaan.

Bron: Jeugdherinneringen L Heeringa.

Wie heeft hier nog een duidelijke foto van ?