Sédyk 5 te Tzummarum aan de Griene leane.
Dit huis werd omstreeks 1928 gebouwd door Klaas Jetses Bonnema in opdracht van Pieter Tjeerds Heeringa en zijn vrouw Lieuwkje Kroese.
Dit was ter vervanging van het huis met het café dat moest worden afgebroken in verband met een toenmalige dijkverhoging.
In de 2e wereldoorlog 1940-1945 werd dit huis door de Duitse bezetters gevorderd.
De Orts- commandant van de Wehrmacht stelling woonde daar gedurende de oorlogsjaren.
In de zeedijk werden een viertal bunkers met bovenop de dijk een luchtafweerstelling gebouwd.
Aan de oostkant van de Griene leane achter de huidige vaart stonden ook een aantal bunkers voor huisvesting van Duitse militairen.
Na de oorlog zijn alle bunkers op 1 na in de zeedijk tegenover woning nr.5 afgebroken en opgeruimd.
Pieter Heeringa en zijn vrouw Lieuwkje Kroese woonden tijdens de oorlog in Firdgum en zijn later weer terug gekeerd in hun woning en daar later ook overleden.