Armendijk.
Foto uit de jaren zestig, met nog de overblijfselen van de beide bunkers.

foto: Wietse Leistra 1972.