Symbolische overdracht.
Links: secretaris Stichting "Bunker Koehoal” Rikus Sinnema.
Rechts: lid dagelijks bestuur “Wetterskip Fryslân” dhr.H.Boon.