Foto: W.Leistra

De bunker Koehoal is op de cultuur – historische –route.
Tzummarum-Firdgum en Zeedijk een geweldige aanwinst.

• Station en Retirade gebouw Tzummarum
• Yeb Hettinga Skoalle Firdgum
• Bunker Koehoal Sedyk
• Monument Visser Sedyk.