Foto: W.Leistra

Oprichting “Stichting Bunker Koehoal” 26-6-2009.

Na voorlezing van de akte door mr.Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden is deze door onderstaande personen ondertekend:

Bestuur:
Sijbren v.d.Zwaag Voorzitter
Hendrikus Folkert Sinnema Secretaris
Bernardus Christiaan Goeman Borgesius Penningmeester
Wietse Leistra Historie
Jan Reitsma Beheerder niet op de foto ( sorry Jan)

Geschiedenis en toekomst Bunker Koehool.

Het Bestuur is van mening dat deze laatste bunker moet worden behouden vanwege haar culturele waarde voor het erfgoed in Noord West Fryslân.
In dat kader is het gebruik van het gebouw in de 2e wereldoorlog als zodanig aan te merken.
De oudere bewoners van Tzummarum en omliggende dorpen hebben allen hun beeldvorming en bewustzijn over de tweede wereldoorlog laten beďnvloeden mede door de bunker en dat willen zij doorgeven aan hun kinderen.
Dit bouwwerk is van groot belang om de herinnering aan een ingrijpende periode in onze recente geschiedenis voor de jongere en toekomstige generatie’s levendig te houden.

Dit doormiddel van:
• Bunker inrichten als documentatie centrum (panelen met foto’s en geschiedenis)
• Scholen er bij betrekken, doormiddel van open dagen, morele adoptie.
• Bewijzering van toeristische route Fiets en Wandelroute.
• Programma uitzending van Radio Eenhoorn met verhalen van oud bewoners van Koehool en omgeving en deze te bewaren.
• Op de website www.oudtzummarum.nl is een eigen ruimte van de stichting voor informatie o.a. van geschiedenis, actualiteit, nieuws en uiteraard foto’s, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Dank zij de gezamenlijke inzet en samenwerking van verschillende instellingen en personen is dit cultuurmonument gered van de ondergang.

Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
www.oudtzummarum.nl
Oudheidkundige Vereniging Barradeel.
Groep Berlikum.
Heemschut.
Streekbelang Oost en Westhoek
Bewoners en oud-bewoners Koehoal.
Verder iedereen die dit met ons mogelijk heeft gemaakt.
Ook de prima samenwerking in 2e termijn met het Wetterskip Fryslan.

Namens het bestuur van “Stichting Bunker Koehoal” BEDANKT !