Jouke Jouwersma en syn suster Johanna foar it hs wer't no Bartele Kramer wennet 1916.

STAMBOOM FAMILIE JOUWERSMA TZUMMARUM

Parenteel van Jouwert Eelzes

1 Jouwert Eelzes is geboren omstreeks 1645. Jouwert Eelzes: Veenbaas te Bakkeveen.
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1670 met Arentje Tjallings. Arentje Tjallings is overleden vr 1695 in Duurswoude.
(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, in 01-1695 in Duurswoude met Geeske Eelkes.

Kind van Jouwert Eelzes en Arentje Tjallings:
1 Trijntje Jouwerts, geboren in 1678 in Bakkeveen Volgt 1.3.
Kinderen van Jouwert Elzes en Geeske Eelkes:
1 Eelke Jouwerts Volgt 1.2.
2 Eelse Jouwerts Volgt 1.1.
3 Tjallings Jouwerts. Tjallings Jouwerts is overleden vr 09-1700.
4 Willem Jouwerts.
5 Antie Jouwerts.
6 Tjalling Jouwerts.

1.1 Eelse Jouwerts, zoon van Jouwert Elzes en Geeske Eelkes. Eelse Jouwerts trouwde omstreeks 1730 in Drachten met Tietje Minnes.

1.2 Eelke Jouwerts, zoon van Jouwert Elzes en Geeske Eelkes. Eelke is gedoopt 18-11-1703 te Bakkeveen: beroep in 1749 Herbergier.
Eelke Jouwerts trouwde op 24-02-1732 in Surhuizum met Antje Heines.

Kind van Eelke Jouwerts en Antje Heines:
1 Jouwert Eelkes Jouwersma Volgt 1.2.1.

1.2.1 Jouwert Eelkes Jouwersma, zoon van Eelke Jouwerts en Antje Heines. Jouwert Eelkes begon een relatie met Trijntje Berends van Reenen.
Zij is een dochter van Beernt Meindert en Trijntje Piers.
Trijntje Berends is overleden op 25-08-1831 in Kollum.

Kinderen van Jouwert Eelkes en Trijntje Berends:
1 Eelke Jouwerts.
2 Beerend Jouwerts.
3 Anne Jouwerts Jouwersma, geboren op 14-03-1773 in Kollum Volgt 1.2.1.1.
4 Trijntje Jouwerts Jouwersma, geboren op 16-11-1776 in Nijkerk Volgt 1.2.1.2.
5 Berentje Jouwerts Jouwersma, geboren op 25-08-1779 in Anjum Volgt 1.2.1.3.

1.2.1.1 Anne Jouwerts Jouwersma is geboren op 14-03-1773 in Kollum, zoon van Jouwert Eelkes Jouwersma en Trijntje Berends van Reenen.
Beroep: Theeschenkerij Franeker; Vader burgerweeshuis Sneek.
Anne Jouwerts is overleden op 21-06-1827 in Sneek, 54 jaar oud.
Anne Jouwerts trouwde, 22 jaar oud, op 13-03-1796 in Leeuwarden met Anne Maria La Roy.
Anne Maria is geboren in Leeuwarden, dochter van Jasper Wybes La Roy en Johanna Moermans.
Anne Maria is overleden op 07-11-1859 in Franeker.
Notitie: In 1796 draagt Anne voor het eerst de naam Jouwersma.
Hij doet dit waarschijnlijk in navolging van een reeds in Leeuwarden bestaande familie Jouwertsma.

Kinderen van Anne Jouwerts en Anne Maria:
1 Jouwert Annes Jouwersma, geboren op 17-10-1797 in Leeuwarden Volgt 1.2.1.1.1.
2 Johanna Annes Jouwersma, geboren op 09-01-1801 in Leeuwarden Volgt 1.2.1.1.2.
3 Trijntje Annes Jouwersma, geboren op 05-11-1802 in Leeuwarden. Trijntje Annes is overleden in 1802 in Leeuwarden, 0 dagen oud.

1.2.1.1.1 Jouwert Annes Jouwersma is geboren op 17-10-1797 in Leeuwarden, zoon van Anne Jouwerts Jouwersma en Anne Maria La Roy.
Jouwert Annes: beroep Directeur postkantoor in Franeker, later Koopman
Jouwert Annes is overleden op 17-12-1877 in Bolsward, 80 jaar oud.
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 09-04-1826 in Franeker met Wilhelmina Johannes Ringers, 37 jaar oud.
Wilhelmina Johannes is geboren op 08-07-1788 in Franeker, dochter van Johannes Sjoerds Ringers en Trijntje Menses Ouda.
Wilhelmina Johannes is overleden op 15-04-1836 in Franeker, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 14-11-1836 in Hennaarderadeel met Antje Hoekstra, 41 jaar oud.
Antje is geboren op 06-03-1795 in Aegum.
Antje is overleden op 11-06-1876 in Bolsward, 81 jaar oud.

Kinderen van Jouwert Annes en Wilhelmina Johannes:
1 Anne Jouwerts Jouwersma.
2 Johannes Jouwerts Jouwersma, geboren op 10-02-1829 in Franeker Volgt 1.2.1.1.1.1.
3 Mense Jouwerts Jouwersma, geboren op 09-05-1831 in Franeker. Mense Jouwerts is overleden op 07-12-1869, 38 jaar oud.
Kind van Jouwert Annes en Antje:
1 Johanna Maria Jouwersma, geboren op 14-01-1838 in Franeker Volgt 1.2.1.1.1.2.

1.2.1.1.1.1 Johannes Jouwerts Jouwersma is geboren op 10-02-1829 in Franeker, zoon van Jouwert Annes Jouwersma en Wilhelmina Johannes Ringers.
Beroep:koopman;bakker; arbeider.
Johannes Jouwerts is overleden op 13-02-1900 in Amsterdam, 71 jaar oud.
Johannes Jouwerts trouwde, 25 jaar oud, op 08-07-1854 in Scharnegoutum met Antje Cornelis Kuipers, 25 jaar oud.
Antje Cornelis is geboren op 29-01-1829 in Terhorne, dochter van Cornelis Eizes Kuipers en Grietje Pieters Huisman.
Antje Cornelis is overleden op 29-01-1908 in Amsterdam, 79 jaar oud.

Kinderen van Johannes Jouwerts en Antje Cornelis:
1 Jouwert Johannes Jouwersma, geboren op 29-02-1856 in Scharnegoutum. Jouwert Johannes is overleden in 1856 in Scharnegoutum, 0 dagen oud.
2 Jouwert Johannes Jouwertsma, geboren op 31-08-1857 in Scharnegoutum Volgt 1.2.1.1.1.1.1.
3 Kornelis Johannes Jouwersma, geboren op 17-09-1859 in Scharnegoutum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.
4 Wilhelmina Johannes Jouwersma, geboren op 12-08-1861 in Scharnegoutum. Wilhelmina Johannes is overleden in 1861 in Scharnegoutum, 0 dagen oud.
5 Johannes Johannes Jouwersma, geboren op 28-11-1862 in Scharnegoutum Volgt 1.2.1.1.1.1.3.
6 Hinke Johannes Jouwersma, geboren in 11-1865 in Scharnegoutum. Hinke Johannes is overleden in 11-1865 in Scharnegoutum, 0 dagen oud.
7 Willem Johannes Jouwersma, geboren op 07-05-1866 in Scharnegoutum. Willem Johannes is overleden op 01-02-1887 in Amsterdam, 20 jaar oud.

1.2.1.1.1.1.1 Jouwert Johannes Jouwertsma is geboren op 31-08-1857 in Scharnegoutum, zoon van Johannes Jouwerts Jouwersma en Antje Cornelis Kuipers.
Beroep: IJzersmid te Snakkerburen (1881), oenkerk (1887) en Leeuwarden (1888). Jouwert Johannes is overleden op 19-01-1889 in Leeuwarden, 31 jaar oud.
Jouwert Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1881 in Weidum met Tietje Jans Odinga, 26 jaar oud.
Tietje Jans is geboren op 04-12-1854 in Weidum, dochter van Jan Doekes Odinga en Dina Simons Hanewald.
Tietje Jans is overleden op 16-12-1927 in Weidum, 73 jaar oud.
Notitie Echtgenoot:
In 1882 spelen 2 Odinga's mee in het reciteercollege "OEFENING en VERMAAK"te Weidum.
De toneeelvoorstellingen zijn op di 7 en do 9 maart 1882 bij A.Tjaarda.
In het toneelstuk 'DAAR IS MIJNHEER", blijspel met zang in een bedrijf, door M.J.Gillesen, speelt E.Odinga de rol van dienstbode en D.Oginga de rol van inspecteur van politie.

Kinderen van Jouwert Johannes en Tietje Jans:
1 Johannes Jouwertsma, geboren op 01-02-1882 in Lekkum, Snakkerburen Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.
2 Dina Jouwertsma, geboren op 03-01-1883 in Lekkum, Snakkerburen. Dina is overleden op 21-02-1883 in Lekkum, Snakkerburen, 1 maand oud.
3 Jan Jouwertsma, geboren op 03-02-1884 in Lekkum, Snakkerburen. Jan is overleden op 10-02-1884 in Lekkum, Snakkerburen, 7 dagen oud.
4 Dina Jouwertsma, geboren op 23-02-1885 in Lekkum, Snakkerburen Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.
5 Antje Jouwertsma, geboren op 22-02-1886 in Lekkum, Snakkerburen. Antje is overleden op 18-05-1922 in Weidum, 36 jaar oud.

1.2.1.1.1.1.1.1 Johannes Jouwertsma is geboren op 01-02-1882 in Lekkum, Snakkerburen, zoon van Jouwert Johannes Jouwertsma en Tietje Jans Odinga.
Beroep: Boekhouder.
Johannes is overleden op 12-04-1938 in Groningen, 56 jaar oud.
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 08-06-1907 in Kimswerd met Jeltje Gratama, 24 jaar oud.
Jeltje is geboren op 13-02-1883 in Kimswerd, dochter van Schelte Gratama en Fettje Postema.
Jeltje is overleden op 09-12-1951 in Den Haag, 68 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Jeltje.
1 Fettje Jouwertsma, geboren op 18-05-1908 in Warga Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.1.
2 Tietje Joukje Jouwertsma, geboren op 26-11-1912 in Warga Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.2.
3 Annie Trijntje Jouwertsma, geboren op 01-04-1921 in Groningen Volgt 1.2.1.1.1.1.1.1.3.

1.2.1.1.1.1.1.1.1 Fettje Jouwertsma is geboren op 18-05-1908 in Warga, dochter van Johannes Jouwertsma en Jeltje Gratama.
Beroep: Lerares Engels M.O. Fettje is overleden op 29-01-1943 in Groningen, 34 jaar oud.
Fettje trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1933 in Groningen met Kornelis Martinus van der Velde, 23 jaar oud.
Kornelis Martinus is geboren op 30-09-1909 in Metslawier.

Beroep: Wet. hfd.TU te Delft.

1.2.1.1.1.1.1.1.2 Tietje Joukje Jouwertsma is geboren op 26-11-1912 in Warga, dochter van Johannes Jouwertsma en Jeltje Gratama.
Tietje Joukje is overleden op 08-08-1994 in Delft, 81 jaar oud. Zij is begraven op 11-08-1994 te Rotterdam.
Tietje Joukje trouwde, 26 jaar oud, op 02-11-1939 in Groningen met Leendert Laurens Brederveld, 26 jaar oud.
Leendert Laurens is geboren op 29-01-1913 in Rotterdam.

Beroep:Leraar biologie HBS en gymnasium.

1.2.1.1.1.1.1.1.3 Annie Trijntje Jouwertsma is geboren op 01-04-1921 in Groningen, dochter van Johannes Jouwertsma en Jeltje Gratama.
Annie Trijntje is overleden op 10-08-1985 in Delft, 64 jaar oud. Zij is begraven op 15-08-1985 te Delft.
Annie Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1945 in Groningen met Kornelis Martinus van der Velde, 35 jaar oud.
Kornelis Martinus is geboren op 30-09-1909 in Metslawier.

Beroep: Wet. hfd.TU te Delft.

Kinderen van Annie Trijntje en Kornelis Martinus:
1 Gerard van der Velde.
2 Jellie van der Velde.
3 Johanna A. van der Velde.

1.2.1.1.1.1.1.2 Dina Jouwertsma is geboren op 23-02-1885 in Lekkum, Snakkerburen, dochter van Jouwert Johannes Jouwertsma en Tietje Jans Odinga.
Dina is overleden op 08-01-1922 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Dina trouwde, 30 jaar oud, op 10-07-1915 in Weidum met Aise Groeneveld, 26 jaar oud.
Aise is geboren op 05-09-1888 in Mantgum, zoon van Sierd Eizes Groeneveld(1855-1931) en Johanna Geerts Kleefstra(1852-1905).
Aise is overleden op 04-08-1972 in Leeuwarden, 83 jaar oud.

Beroep: Timmerbaas o.a. te Huizum.

Kinderen van Dina en Aise:
1 Tietje Johanna Groeneveld, geboren op 18-08-1916 in Beers Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.1.
2 Johanna Groeneveld, geboren op 11-12-1921 in Beers Volgt 1.2.1.1.1.1.1.2.2.
1.2.1.1.1.1.1.2.1 Tietje Johanna Groeneveld is geboren op 18-08-1916 in Beers, dochter van Aise Groeneveld en Dina Jouwertsma.
Tietje Johanna is overleden op 11-01-1999 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Tietje Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 20-07-1945 in Leeuwarden met Hendrik Faber, 29 jaar oud.
Hendrik is geboren op 26-12-1915 in Huizum, zoon van Lammert Hendrik Faber en Rientje Boonstra.

Kinderen van Tietje Johanna en Hendrik:
1 Rients Aise Faber, geboren op 04-05-1946 in Leiden.
2 Eise Faber, geboren op 13-12-1951 in Leeuwarden.

1.2.1.1.1.1.1.2.2 Johanna Groeneveld is geboren op 11-12-1921 in Beers, dochter van Aise Groeneveld en Dina Jouwertsma.
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 26-08-1950 in Mantgum met Wiebe Meindert de Groot, 27 jaar oud.
Wiebe Meindert is geboren op 25-06-1923 in Grou, zoon van Thomas Adams de Groot en Wiepkje Huisman.
Wiebe Meindert is overleden op 11-12-1988 in Grou, 65 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1988 te Grou.

Kinderen van Johanna en Wiebe Meindert:
1 Thomas de Groot.
2 Dineke Jantje de Groot.

1.2.1.1.1.1.2 Kornelis Johannes Jouwersma is geboren op 17-09-1859 in Scharnegoutum, zoon van Johannes Jouwerts Jouwersma en Antje Cornelis Kuipers.
Kornelis Johannes is overleden op 01-04-1933 in Tzummarum, 73 jaar oud.
Kornelis Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1883 in Sneek met Ymke de Boer, Ymke is geboren op 13-05-1883 in Oosthem.
Beroep: Huisschilder te Tzummarum.
Ymke is overleden op 20-07-1948 in Tzummarum, 65 jaar oud.

Kinderen van Kornelis Johannes en Ymke:
1 Antje Jouwersma, geboren op 28-03-1884 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.1.
2 Aebe Jouwersma, geboren op 25-09-1885 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.2.
3 Trijntje Jouwersma, geboren op 03-01-1887. Trijntje is overleden in 1887, 0 dagen oud.
4 Trijntje Jouwersma, geboren op 24-03-1888 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.3.
5 Johanna Jouwersma, geboren op 03-06-1890 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.4.
6 Willem Jouke Jouwersma, geboren op 08-01-1898 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.5.
7 Jouke Jouwert Jouwersma, geboren op 02-01-1900 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.6.
8 Tjeerd Willem Jouwersma, geboren op 02-02-1906 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.7.

1.2.1.1.1.1.2.1 Antje Jouwersma is geboren op 28-03-1884 in Tzummarum, dochter van Kornelis Johannes Jouwersma en Ymke de Boer.
Antje is overleden op 17-05-1972 in Wolvega, 88 jaar oud.
Antje trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1909 met Lucas Jan Stedehouder, 24 jaar oud. Lucas Jan is geboren op 28-12-1884 in Pietersbierum.
Lucas Jan is overleden op 03-03-1952 in Heerenveen, 67 jaar oud.

1.2.1.1.1.1.2.2 Aebe Jouwersma is geboren op 25-09-1885 in Tzummarum, zoon van Kornelis Johannes Jouwersma en Ymke de Boer.
Aebe trouwde, 39 jaar oud, op 11-05-1925 in Groningen met Alida Maria Johanna Nooijer.

Kind van Aebe en Alida Maria Johanna:
1 Cornelis Jouwersma, geboren op 16-02-1926 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.2.1.

1.2.1.1.1.1.2.2.1 Cornelis Jouwersma is geboren op 16-02-1926 in Tzummarum, zoon van Aebe Jouwersma en Alida Maria Johanna Nooijer.
Beroep:Planoloog NS te Utrecht.
Cornelis begon een relatie met Johanna van der Vegt.

1.2.1.1.1.1.2.3 Trijntje Jouwersma is geboren op 24-03-1888 in Tzummarum, dochter van Kornelis Johannes Jouwersma en Ymke de Boer.
Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1914 in Sexbierum met Abe Joukes Hibma, 29 jaar oud.
Abe Joukes is geboren op 12-04-1885. Abe Joukes is overleden op 16-01-1976 in Purmerend, 90 jaar oud.

Beroep:Hoofd ULO te Purmerend.

1.2.1.1.1.1.2.4 Johanna Jouwersma is geboren op 03-06-1890 in Tzummarum, dochter van Kornelis Johannes Jouwersma en Ymke de Boer.
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 01-02-1919 in Tzummarum met Job Kuik.

1.2.1.1.1.1.2.5 Willem Jouke Jouwersma is geboren op 08-01-1898 in Tzummarum, zoon van Kornelis Johannes Jouwersma en Ymke de Boer.
Willem Jouke is overleden op 01-03-1973 in Wolvega, 75 jaar oud. Willem Jouke trouwde, 23 jaar oud, op 13-08-1921 in Sneek met Willemina Koetsier, 25 jaar oud.
Beroep:Hoofd ULOte Den Brug op Texel.
Willemina is geboren op 08-01-1896 in Sneek.

Kinderen van Willem Jouke en Willemina:
1 Yfke Jouwersma, geboren op 15-10-1922 in Groningen Volgt 1.2.1.1.1.1.2.5.1.
2 Cornelis Jouwersma, geboren op 28-06-1926 in Leek Volgt 1.2.1.1.1.1.2.5.2.
1.2.1.1.1.1.2.5.1 Yfke Jouwersma is geboren op 15-10-1922 in Groningen, dochter van Willem Jouke Jouwersma en Willemina Koetsier.
Yfke trouwde 27-02-1952 met Pieter Kleerebezem in Den Burg (Texel) .
Pieter is geboren op 18-12-1921 te Zwolle.

Beroep:Sosioloog.

Kinderen van Yfke en Pieter:
1 Jan Jouke, geboren 02-08-1953.
2 Rienke, geboren15-01-1956.

1.2.1.1.1.1.2.5.2 Cornelis Jouwersma Drs is geboren op 28-06-1926 in Leek, zoon van Willem Jouke Jouwersma en Willemina Koetsier.
Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 08-02-1950 in Hoofddorp met Henriette Wilhelmina Kuik.

Beroep:Scheikundige bij Philips te Oosterhout.
Notitie: Drs scheikunde, werkzaam op een Magnetofoonfabriek van Philips te Oosterhout.

Kind van Cornelis en Henriette Wilhelmina:
1 Sakia Jouwersma, geboren op 15-03-1956 in Amsterdam.

1.2.1.1.1.1.2.6 Jouke Jouwert Jouwersma is geboren op 02-01-1900 in Tzummarum, zoon van Kornelis Johannes Jouwersma en Ymke de Boer.
Jouke Jouwert trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1924 in Tzummarum met Baukje Wijmenga, 25 jaar oud.
Beroep:Huisschilder.
Baukje is geboren op 10-05-1899 in Scheemda.

Kinderen van Jouke Jouwert en Baukje:
1 Kornelis Jouwersma, geboren op 30-08-1926 in Minnertsga Volgt 1.2.1.1.1.1.2.6.1.
2 Janke Jouwersma, geboren op 01-09-1927 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.6.2.
3 Gerrit Jouwersma, geboren op 23-11-1934 in Tzummarum Volgt 1.2.1.1.1.1.2.6.3.

1.2.1.1.1.1.2.6.1 Kornelis Jouwersma is geboren op 30-08-1926 in Minnertsga, zoon van Jouke Jouwert Jouwersma en Baukje Wijmenga.
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 28-04-1952 in Tzummarum met Lena Kuperus.

Beroep:Inspecteur flessengas mij.

Kinderen van Kornelis en Lena:
1 Jouke Jouwert Jouwersma, geboren op 13-02-1953 in Tzummarum.
2 Teatske Jouwersma,geb.23-05-1955 in Kleaster-Anjum.
3 Pieter Jan Jouwersma, geboren op 23-10-1960 in Tzummarum.

1.2.1.1.1.1.2.6.2 Janke Jouwersma is geboren op 01-09-1927 in Tzummarum, dochter van Jouke Jouwert Jouwersma en Baukje Wijmenga.
Janke is overleden op 01-08-1955, 27 jaar oud. Janke trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1952 in Tzummarum met Cornelis Slagter.

Cornelis Slagter: Beroep: Veehouder.

1.2.1.1.1.1.2.6.3 Gerrit Jouwersma is geboren op 23-11-1934 in Tzummarum, zoon van Jouke Jouwert Jouwersma en Baukje Wijmenga.
Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op 16-12-1954 in St. Anna Parochie met Johanna Kamstra.

Beroep: Huisschilder te Hijum.

Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Nellie Jouwersma, geboren op 30-05-1955 in Oude Bilddijk.
2 Jouke Jouwert Jouwersma, geboren op 30-10-1958 in Tzummarum.

1.2.1.1.1.1.2.7 Tjeerd Willem Jouwersma is geboren op 02-02-1906 in Tzummarum, zoon van Kornelis Johannes Jouwersma en Ymke de Boer.
Tjeerd Willem trouwde, 39 jaar oud, op 21-02-1945 met Margaretha Charlotte Adelheid Bosgraaf.

Beroep: Huisschilder.

Kinderen van Tjeerd Willem en Margaretha Charlotte Adelheid:
1 Hendrika Ymkjen Jouwersma, geboren op 21-02-1946 in Leeuwarden Volgt 1.2.1.1.1.1.2.7.1.
2 Kornelis Pieter Jouwersma, geboren op 09-10-1949 in Leeuwarden.

Beroep:Employe adm. PTT te Leeuwarden.

1.2.1.1.1.1.2.7.1 Hendrika Ymkjen Jouwersma is geboren op 21-02-1946 in Leeuwarden, dochter van Tjeerd Willem Jouwersma en Margaretha Charlotte Adelheid Bosgraaf.
Hendrika Ymkjen trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1969 in Leeuwarden met Auke Elzinga.

1.2.1.1.1.1.3 Johannes Johannes Jouwersma is geboren op 28-11-1862 in Scharnegoutum, zoon van Johannes Jouwerts Jouwersma en Antje Cornelis Kuipers.
Johannes Johannes is overleden op 13-06-1926 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Johannes Johannes: (1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-08-1888 in Amsterdam met Wilhelmine Elisabeth Pickhard, 25 jaar oud.
Beroep: Onderwijzer.

Wilhelmine Elisabeth is geboren op 07-04-1863 in Amsterdam. Wilhelmine Elisabeth is overleden op 10-04-1904 in Amsterdam, 41 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 27-12-1907 in Amsterdam met Johanna Maria Ruseler, 38 jaar oud. Johanna Maria is geboren op 28-02-1869 in Schiedam.

Kind van Johannes Johannes en Wilhelmine Elisabeth:
1 Willem Johannes Jouwersma, geboren op 03-09-1889 in Amsterdam Volgt 1.2.1.1.1.1.3.1.

1.2.1.1.1.1.3.1 Willem Johannes Jouwersma is geboren op 03-09-1889 in Amsterdam, zoon van Johannes Johannes Jouwersma en Wilhelmine Elisabeth Pickhard.
Willem Johannes is overleden op 03-05-1930 in Amsterdam, 40 jaar oud. Willem Johannes: (1) trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1914 in Amsterdam met Johanna Antoinette Fey, 22 jaar oud.
Beroep: Leraar Nederlands en geschiedenis aan de HBS.
Notitie: Hij promoveerde op 6-12-1927 op het proefschrift "De Duitsch-Fransche oorlogscrisis van 1875 en haar voorgeschiedenis"aan de Universiteit van Amsterdam.
Johanna Antoinette is geboren op 05-01-1892.
(2) trouwde, 39 jaar oud, in 08-1929 in Amsterdam met G. E. D. Piekart, 43 jaar oud. G. E. D. is geboren op 24-02-1886 in Amsterdam.

Kinderen van Willem Johannes en Johanna Antoinette:
1 Wilhelmina Elisabeth Jouwersma, geboren op 14-05-1916 in Amsterdam Volgt 1.2.1.1.1.1.3.1.1.
2 Johanna Antoinette Jouwersma, geboren op 16-03-1918 in Amsterdam Volgt 1.2.1.1.1.1.3.1.2.
3 Petronella Johanna Jouwersma, geboren op 17-07-1921 in Amsterdam Volgt 1.2.1.1.1.1.3.1.3.

1.2.1.1.1.1.3.1.1 Wilhelmina Elisabeth Jouwersma is geboren op 14-05-1916 in Amsterdam, dochter van Willem Johannes Jouwersma en Johanna Antoinette Fey.
Wilhelmina Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1939 met Rene Antoine Soeters, Beroep: Arts te Hoenderloo.

1.2.1.1.1.1.3.1.2 Johanna Antoinette Jouwersma is geboren op 16-03-1918 in Amsterdam, dochter van Willem Johannes Jouwersma en Johanna Antoinette Fey.
Johanna Antoinette trouwde, 24 jaar oud, op 19-11-1942 in Amsterdam met Douwe Abes Joustra, Beroep: Arts te Amsterdam

1.2.1.1.1.1.3.1.3 Petronella Johanna Jouwersma is geboren op 17-07-1921 in Amsterdam, dochter van Willem Johannes Jouwersma en Johanna Antoinette Fey.
Petronella Johanna is overleden op 22-04-1994 in Bilthoven, 72 jaar oud. Petronella Johanna:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 09-07-1941 met Gerardus Theodorus Bom. Gerardus Theodorus is overleden in 1948 in Indonesie.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 18-09-1950 met Rijk Gispen.

1.2.1.1.1.2 Johanna Maria Jouwersma is geboren op 14-01-1838 in Franeker, dochter van Jouwert Annes Jouwersma en Antje Hoekstra.
Johanna Maria is overleden op 09-08-1862 in Harlingen, 24 jaar oud.
Johanna Maria trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1861 in Franeker met Yme Faber,Beroep: Commissionair in effecten te Harlingen.

1.2.1.1.2 Johanna Annes Jouwersma is geboren op 09-01-1801 in Leeuwarden, dochter van Anne Jouwerts Jouwersma en Anne Maria La Roy.
Johanna Annes is overleden op 26-03-1838 in Franeker, 37 jaar oud.
Johanna Annes trouwde, 24 jaar oud, op 9 apr 1826 in Franeker met Pieter Jans Hannema,Beroep: Wolkammer te Franeker.

1.2.1.2 Trijntje Jouwerts Jouwersma is geboren op 16-11-1776 in Nijkerk, dochter van Jouwert Eelkes Jouwersma en Trijntje Berends van Reenen.
Trijntje Jouwerts is overleden op 22-10-1830 in Kollum, 53 jaar oud.
Trijntje Jouwerts begon een relatie met Douwe de Graaf.
Douwe is geboren in 1770 in Bergum. Douwe is overleden op 30-07-1839 in Kollum, 69 jaar oud,Beroep: Brandersknecht.

1.2.1.3 Berentje Jouwerts Jouwersma is geboren op 25-08-1779 in Anjum, dochter van Jouwert Eelkes Jouwersma en Trijntje Berends van Reenen.
Berentje Jouwerts is overleden op 11-04-1854 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Berentje Jouwerts begon een relatie met Berend Abbing.
Berend is geboren in 1781 in Steenderen. Berend is overleden op 08-10-1843 in Leeuwarden, 62 jaar oud.

1.3 Trijntje Jouwerts is geboren in 1678 in Bakkeveen, dochter van Jouwert Elzes en Arentje Tjallings.
Trijntje Jouwerts trouwde, 22 jaar oud, in 04-1700 in Duurswoude met Pieter Karstens.