Brechtje de Beppe van Samme F Talsma op de bank bij de boederij aan het spoor.

STAMBOOM FAMILIE TALSMA TZUMMARUM.

I Feitse Sakes is geboren op 27-08-1726 in Katlijk, zoon van Sake Feitses Feitse is overleden.
Feitse trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1751 in Katlijk met Antje Jans, 20 jaar oud. Antje is geboren in 1731, dochter van Jan Andries.
Zij is gedoopt op 04-03-1731 in Oudehorne. Antje is overleden.

Kinderen van Feitse en Antje:
1 Tetje Feitses, geboren in 1752. Zij is gedoopt op 14-05-1752 in Katlijk. Tetje is overleden vr 1755, ten hoogste 3 jaar oud.
2 Tetje Feitses Tolsma, geboren in 1755 in Katlijk. Volgt II-a.
3 Akke (Aaltje) Feitses, geboren in 1758. Volgt II-b.
4 Sake Feitses Talsma, geboren in 1761. Volgt II-c.
5 Retze Feitses Talsma, geboren in 1765. Volgt II-d.
6 Jebbigje (Gepke) Feitses, geboren in 1769. Zij is gedoopt op 23-07-1769 in Oudeschoot.volgt II-e.

II-a Tetje Feitses Tolsma is geboren in 1755 in Katlijk, dochter van Feitse Sakes en Antje Jans.
Zij is gedoopt op 17-08-1755 in Oudeschoot. Tetje is overleden op 10-09-1824 in Oldeberkoop; Ooststellingwerf, 69 jaar oud.
Tetje trouwde op 28-04-1782 in Nieuwehorne met Marten Annes van der Wal.

Kinderen van Tetje en Marten:
1 Feitse Martens van der Wal, geboren op 05-05-1783 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 01-06-1783 in Oudehorne. Feitse is overleden.
2 Antje Martens van der Wal, geboren op 15-07-1787 in Oudehorne. Zij is gedoopt op 05-08-1787 in Oudehorne.
Antje is overleden op 20-10-1855 in Schoterland, 68 jaar oud.
3 Anne Martens van der Wal, geboren op 01-02-1790 in Oudehorne. Hij is gedoopt op 28-02-1790 in Oudehorne. Anne is overleden.

II-b Akke (Aaltje) Feitses is geboren in 1758, dochter van Feitse Sakes en Antje Jans. Zij is gedoopt op 19-03-1758 in Katlijk.
Akke is overleden op 21-01-1830 in Nieuwehorne; Schoterland, 72 jaar oud.
Akke trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1782 in Nieuwehorne met Taeke Jippes de Jong, 21 jaar oud.
Taeke is geboren op 13-01-1761 in Langezwaag, zoon van Jippe Tammes en Gepke Durks. Hij is gedoopt op 03-02-1785 in Oudehorne.
Taeke is overleden op 20-01-1828 in Schoterland, 67 jaar oud.

Kinderen van Akke en Taeke:
1 Antje Taekes de Jong, geboren op 22-02-1783 in Nieuwehorne. Zij is gedoopt op 27-04-1783 in Oudehorne.
Antje is overleden op 05-03-1820 in Schoterland, 37 jaar oud.
2 Gepke Taekes, geboren op 07-03-1784 in Nieuwehorne. Volgt III-a.
3 Jippe Taekes de Jong, geboren op 06-03-1785 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 20-03-1785 in Oudehorne. Jippe is overleden vr 1789, ten hoogste 4 jaar oud.
4 Feikjen Taekes de Jong, geboren op 08-03-1786 in Nieuwehorne. Volgt III-b.
5 Samme Taekes de Jong, geboren op 24-03-1788 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 06-04-1788 in Oudehorne. Samme is overleden vr 1811, ten hoogste 23 jaar oud.
6 Jippe Taekes de Jong, geboren op 06-04-1789 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 03-05-1789 in Oudehorne. Jippe is overleden vr 1790, ten hoogste 1 jaar oud.
7 Jippe Taekes de Jong, geboren op 16-05-1790 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 27-06-1790 in Oudehorne. Jippe is overleden vr 1791, ten hoogste 1 jaar oud.
8 Feitse Taekes de Jong, geboren op 19-06-1791 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 24-07-1791 in Oudehorne.
Feitse is overleden op 15-01-1848 in Schoterland, 56 jaar oud.
9 Jippe Taekes de Jong, geboren op 19-06-1791 in Nieuwehorne. Volgt III-c.
10 Grietje Taekes de Jong, geboren op 01-10-1793 in Beneden Knype. Zij is gedoopt op 27-10-1793 in De Knipe, Het Meer.
Grietje is overleden vr 1811, ten hoogste 18 jaar oud.
11 Jan Taekes de Jong, geboren op 02-10-1799 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 27-10-1799 in Oudehorne. Jan is overleden vr 1801, ten hoogste 2 jaar oud.
12 Jan Taekes de Jong, geboren op 05-05-1801 in Nieuwehorne. Volgt III-d.

III-a Gepke Taekes is geboren op 07-03-1784 in Nieuwehorne, dochter van Taeke Jippes de Jong en Akke (Aaltje) Feitses.
Zij is gedoopt op 04-04-1784 in Oudehorne. Gepke is overleden vr 1809, ten hoogste 25 jaar oud.
Gepke trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1807 in Nieuwehorne met Halbe Alles Halbersma, 28 jaar oud. Halbe is geboren op 31-03-1779 in Nieuwehorne.
Hij is gedoopt op 11-04-1779 in Oudehorne. Halbe is overleden op 15-07-1863 in Schoterland, 84 jaar oud.
Hij trouwde later op 12-11-1809 in Schurega met Eltje Jacobs Hospes.

III-b Feikjen Taekes de Jong is geboren op 08-03-1786 in Nieuwehorne, dochter van Taeke Jippes de Jong en Akke (Aaltje) Feitses.
Zij is gedoopt op 02-04-1786 in Oudehorne. Feikjen is overleden op 07-10-1862 in Schoterland, 76 jaar oud.
Feikjen trouwde, 36 jaar oud, op 05-05-1822 in AEngwirden met Sake Hylkes Wijnsma, 31 jaar oud.
Sake is geboren op 07-02-1791 in in de Wijngaarden onder Langezwaag, zoon van Hylke Bintses Wijnsma en Janke Johannes.
Hij is gedoopt op 20-03-1791 in Langezwaag. Sake is overleden op 04-05-1877 in Schoterland, 86 jaar oud.
Hij is weduwnaar van Geeske Jacobs de Jong (1796-1818), met wie hij trouwde op 06-05-1815 in AEngwirden.

Kind van Feikjen en Sake:
1 Johannes Sakes Wijnsma, geboren op 18-07-1822 in AEngwirden. Volgt IV-a.

IV-a Johannes Sakes Wijnsma is geboren op 18-07-1822 in AEngwirden, zoon van Sake Hylkes Wijnsma en Feikjen Taekes de Jong.
Johannes is overleden op 30-03-1885 in Weststellingwerf, 62 jaar oud.
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1852 in Schoterland met Eelkje Pieters van Bartjes, 26 jaar oud.
Eelkje is geboren op 29-01-1826 in Oudeschoot; Schoterland, dochter van Pieter Fokkes van Bartjes en Antje Roels Heida. Eelkje is overleden.

Kinderen van Johannes en Eelkje:
1 Feikje Wijnsma, geboren op 31-07-1853 in Sint Johannesga; Schoterland. Feikje is overleden.
2 Antje Wijnsma, geboren op 03-09-1860 in Opsterland. Antje is overleden.
III-c Jippe Taekes de Jong is geboren op 19-06-1791 in Nieuwehorne, zoon van Taeke Jippes de Jong en Akke (Aaltje) Feitses.
Hij is gedoopt op 07-10-1792 in Oudehorne. Jippe is overleden op 12-04-1877 in Opsterland, 85 jaar oud.
Jippe trouwde, 24 jaar oud, op 22-11-1815 in Schoterland met Lutske Linzes Bosch, 20 jaar oud.
Lutske is geboren op 23-05-1795 in Bij de Luxter Hooiweg onder Langezwaag, dochter van Lenze Tammes en Sytske Jans.
Zij is gedoopt op 14-06-1795 in Langezwaag. Lutske is overleden op 26-06-1875 in Opsterland, 80 jaar oud.

Kinderen van Jippe en Lutske:
1 Taeke Jippes de Jong, geboren op 12-12-1816 in Schoterland. Taeke is overleden op 15-12-1816 in Schoterland, 3 dagen oud.
2 Taeke Jippes de Jong, geboren omstreeks 1817. Volgt IV-b.
3 Sytske Jippes de Jong, geboren op 29-10-1821 in Opsterland. Volgt IV-c.
4 Aaltje Jippes de Jong, geboren op 13-08-1823 in Langezwaag; Opsterland. Volgt IV-d.
5 Gepke Jippes de Jong, geboren op 12-08-1825 in Opsterland. Gepke is overleden op 13-10-1902 in Opsterland, 77 jaar oud.
6 Wytze Jippes de Jong, geboren op 14-05-1829 in Opsterland. Wytze is overleden op 10-10-1874 in Opsterland, 45 jaar oud.
7 Antje Jippes de Jong, geboren op 27-03-1833 in Opsterland. Antje is overleden.
8 Jantje Jippes de Jong, geboren op 19-02-1836 in Opsterland. Jantje is overleden.

IV-b Taeke Jippes de Jong is geboren omstreeks 1817, zoon van Jippe Taekes de Jong en Lutske Linzes Bosch.
Taeke is overleden op 26-04-1858 in Opsterland, ongeveer 41 jaar oud.
Taeke trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 10-03-1849 in Opsterland met Froukje Sytzes Teyema, 23 jaar oud.
Froukje is geboren op 04-02-1826 in Opsterland. Froukje is overleden op 18-05-1906 in Opsterland, 80 jaar oud.

Kinderen van Taeke en Froukje:
1 Lutske Taekes de Jong, geboren op 06-01-1850 in Opsterland. Lutske is overleden.
2 Albertje Taekes de Jong, geboren op 06-09-1852 in Opsterland. Albertje is overleden.
3 Jippe Taekes de Jong, geboren op 25-09-1854 in Opsterland. Jippe is overleden.
4 Sytze Taekes de Jong, geboren op 07-11-1856 in Opsterland. Sytze is overleden.
IV-c Sytske Jippes de Jong is geboren op 29-10-1821 in Opsterland, dochter van Jippe Taekes de Jong en Lutske Linzes Bosch.
Sytske is overleden op 07-08-1859 in Opsterland, 37 jaar oud. Sytske trouwde, 31 jaar oud, op 22-08-1853 in Opsterland met Harmen Sytzes de Vries.

IV-d Aaltje Jippes de Jong is geboren op 13-08-1823 in Langezwaag; Opsterland, dochter van Jippe Taekes de Jong en Lutske Linzes Bosch.
Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 37 jaar oud, op 18-05-1861 in AEngwirden met Joghum Tijsses Drent, 25 jaar oud.
Joghum is geboren op 29-07-1835 in Tjalleberd; AEngwirden, zoon van Tijs Harmens Drent en Margjen Joghums Akkerman.
Joghum is overleden op 04-11-1908 in AEngwirden, 73 jaar oud.

III-d Jan Taekes de Jong is geboren op 05-05-1801 in Nieuwehorne, zoon van Taeke Jippes de Jong en Akke (Aaltje) Feitses.
Hij is gedoopt op 21-06-1801 in Oudehorne. Jan is overleden op 28-02-1888 in Schoterland, 86 jaar oud.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 20-04-1828 in Schoterland met Minke Jolkes Attema.

Kinderen van Jan en Minke:
1 Akke Jans de Jong, geboren op 28-02-1829 in Benedenknijpe; Schoterland. Akke is overleden op 07-08-1852 in Schoterland, 23 jaar oud.
2 Taeke Jans de Jong, geboren op 22-05-1831 in Nieuwehorne; Schoterland. Taeke is overleden op 18-03-1917 in Schoterland, 85 jaar oud.
3 Aaltje Jans de Jong, geboren op 22-11-1833 in Nieuwehorne; Schoterland. Aaltje is overleden op 30-09-1893 in Schoterland, 59 jaar oud.
4 Lamkje Jans de Jong, geboren op 14-05-1836 in Nieuwehorne; Schoterland. Lamkje is overleden op 03-07-1882 in Schoterland, 46 jaar oud.
5 Feikjen Jans de Jong, geboren op 18-12-1838 in Nieuwehorne; Schoterland. Feikjen is overleden op 24-10-1857 in Schoterland, 18 jaar oud.
6 Jolke Jans de Jong, geboren op 04-11-1842 in Nieuwehorne; Schoterland. Jolke is overleden op 31-08-1872 in Schoterland, 29 jaar oud.
7 Antje Jans de Jong, geboren op 29-09-1845 in Nieuwehorne; Schoterland. Antje is overleden.

II-c Sake Feitses Talsma is geboren in 1761, zoon van Feitse Sakes en Antje Jans. Hij is gedoopt op 22-02-1761 in Katlijk.
Sake is overleden op 15-08-1832 in Nieuwehorne; Schoterland, 71 jaar oud.
Sake trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1784 in Oudeschoot met Janke (Jantje) Luitjens, 23 jaar oud.
Janke is geboren op 18-08-1760 in Katlijk, dochter van Luitjen Geerts en Jacobje Wybes. Zij is gedoopt op 07-09-1760 in Katlijk.
Janke is overleden op 08-11-1826 in Nieuwehorne; Schoterland, 66 jaar oud.

Kinderen van Sake en Janke:
1 Antje Sakes Talsma, geboren op 05-03-1785 in Nieuwehorne. Volgt III-e.
2 Joukjen Sakes Talsma, geboren op 12-06-1786 in Nieuwehorne. Volgt III-f.
3 Hiltje Sakes Talsma, geboren op 22-02-1789 in Nieuwehorne. Volgt III-g.
4 Feitse Sakes Talsma, geboren op 06-03-1791 in Nieuwehorne. Volgt III-h.
5 Luitjen Sakes Talsma, geboren op 01-09-1793 in Nieuwehorne. Volgt III-i.

III-e Antje Sakes Talsma is geboren op 05-03-1785 in Nieuwehorne, dochter van Sake Feitses Talsma en Janke (Jantje) Luitjens.
Zij is gedoopt op 20-03-1785 in Oudehorne. Antje is overleden op 14-09-1823 in Katlijk; Schoterland, 38 jaar oud.
Antje trouwde met Hans Andries Jongsma.

III-f Joukjen Sakes Talsma is geboren op 12-06-1786 in Nieuwehorne, dochter van Sake Feitses Talsma en Janke (Jantje) Luitjens.
Zij is gedoopt op 23-07-1786 in Oudehorne. Joukjen is overleden op 18-12-1843 in Katlijk; Schoterland, 57 jaar oud.
Joukjen trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1809 in Oudeschoot met Jelle Sytses Bergsma, ongeveer 23 jaar oud.
Jelle is geboren omstreeks 1786. Jelle is overleden op 19-10-1841 in Schoterland, ongeveer 55 jaar oud.

Kinderen van Joukjen en Jelle:
1 Sytze Jelles Bergsma, geboren op 15-03-1815 in Schoterland. Sytze is overleden op 07-03-1890 in Schoterland, 74 jaar oud.
2 Sake Jelles Bergsma, geboren op 22-12-1817 in Katlijk; Schoterland. Sake is overleden op 09-11-1852 in Ooststellingwerf, 34 jaar oud.
3 Janke Jelles Bergsma, geboren op 07-08-1821 in Katlijk; Schoterland. Janke is overleden op 19-10-1860 in Schoterland, 39 jaar oud.
4 Anne Jelles Bergsma, geboren op 01-02-1826 in Oudeschoot; Schoterland. Anne is overleden op 18-09-1885 in Schoterland, 59 jaar oud.

III-g Hiltje Sakes Talsma is geboren op 22-02-1789 in Nieuwehorne, dochter van Sake Feitses Talsma en Janke (Jantje) Luitjens.
Zij is gedoopt op 26-04-1789 in Oudehorne. Hiltje is overleden op 26-12-1863 in Katlijk; Schoterland, 74 jaar oud.
Hiltje trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1814 in Schoterland met Anne Andries Jongsma, ongeveer 31 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1783.
Anne is overleden op 02-02-1860 in Schoterland, ongeveer 77 jaar oud.

Kinderen van Hiltje en Anne:
1 Andries Annes Jongsma, geboren op 19-09-1814 in Schoterland. Volgt IV-e.
2 Janke Annes Jongsma, geboren op 06-11-1816 in Schoterland. Janke is overleden op 23-03-1890 in Schoterland, 73 jaar oud.
3 Antje Annes Jongsma, geboren op 30-10-1819 in Katlijk; Schoterland. Volgt IV-f.
4 Gepke Annes Jongsma, geboren op 01-12-1821 in Katlijk; Schoterland. Gepke is overleden op 17-08-1828 in Schoterland, 6 jaar oud.
5 Gepke Annes Jongsma, geboren op 14-01-1832 in Katlijk; Schoterland. Gepke is overleden op 28-12-1914 in Schoterland, 82 jaar oud.

IV-e Andries Annes Jongsma is geboren op 19-09-1814 in Schoterland, zoon van Anne Andries Jongsma en Hiltje Sakes Talsma.
Andries is overleden op 18-02-1878 in Schoterland, 63 jaar oud. Andries trouwde met Antje Yntzes van der Honing.

Kind van Andries en Antje:
1 Hendrik Jongsma, geboren op 06-02-1859 in Katlijk; Schoterland. Volgt V-a.

V-a Hendrik Jongsma is geboren op 06-02-1859 in Katlijk; Schoterland, zoon van Andries Annes Jongsma en Antje Yntzes van der Honing.
Hendrik is overleden op 18-10-1924 in Schoterland, 65 jaar oud. Hij is begraven te Katlijk.
Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 15-05-1890 in Schoterland met Elske Pieters Koen, 24 jaar oud. Zie V-n voor persoonsgegevens van Elske.

IV-f Antje Annes Jongsma is geboren op 30-10-1819 in Katlijk; Schoterland, dochter van Anne Andries Jongsma en Hiltje Sakes Talsma.
Antje is overleden op 09-01-1892 in Schoterland, 72 jaar oud.
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1841 in Schoterland met Sanne Retzes Talsma, 25 jaar oud. Zie III-q voor persoonsgegevens van Sanne.

Kinderen van Antje en Sanne:
1 Hiltje Sannes Talsma, geboren op 07-01-1842 in Mildam; Schoterland. Hiltje is overleden op 06-03-1896 in Schoterland, 54 jaar oud.
2 Trijntje Sannes Talsma, geboren op 27-11-1844 in Katlijk; Schoterland. Trijntje is overleden.
3 Anne Sannes Talsma, geboren op 08-08-1848 in Mildam; Schoterland. Anne is overleden op 20-06-1929 in Schoterland, 80 jaar oud.
4 Retze Sammes Talsma, geboren op 19-11-1850 in Mildam; Schoterland. Retze is overleden op 26-04-1926 in Schoterland, 75 jaar oud.
5 Gepke Sammes Talsma, geboren op 18-05-1854 in Mildam; Schoterland. Gepke is overleden op 28-03-1856 in Schoterland, 1 jaar oud.
6 Tjeerd Sammes Talsma, geboren op 19-01-1857 in Katlijk; Schoterland. Tjeerd is overleden op 17-12-1864 in Schoterland, 7 jaar oud.
7 Gepke Sammes Talsma, geboren op 05-12-1859 in Katlijk; Schoterland. Gepke is overleden op 01-06-1913 in Schoterland, 53 jaar oud.
8 Tjeerd Sammes Talsma, geboren op 02-06-1865 in Katlijk; Schoterland. Tjeerd is overleden op 27-11-1865 in Schoterland, 5 maanden oud.

III-h Feitse Sakes Talsma is geboren op 06-03-1791 in Nieuwehorne, zoon van Sake Feitses Talsma en Janke (Jantje) Luitjens.
Hij is gedoopt op 27-03-1791 in Oudehorne. Feitse is overleden op 05-01-1869 in Bovenknijpe; Schoterland, 77 jaar oud.
Feitse trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1816 in Schoterland met Geesje Hendriks Heida, 19 jaar oud.
Geesje is geboren op 19-11-1796 in Oranjewoud, dochter van Hendrik Jans en Antje Wybes. Zij is gedoopt op 25-11-1796 in Oudeschoot.
Geesje is overleden op 09-03-1846 in Bovenknijpe; Schoterland, 49 jaar oud.

Kinderen van Feitse en Geesje: 1 Sake Feitzes Talsma, geboren op 20-08-1816 in Mildam; Schoterland. Volgt IV-g.
2 Hendrik Feitzes Talsma, geboren op 21-07-1819 in Katlijk; Schoterland. Volgt IV-h.
3 Samme Feitzes Talsma, geboren op 22-01-1822 in Katlijk; Schoterland. Volgt IV-i.
4 Yntze Feitzes Talsma, geboren op 11-11-1823 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt IV-j.
5 Luitzen Feitzes Talsma, geboren op 22-12-1825 in Oranjewoud; Schoterland. Volgt IV-k.
6 Jan Feitzes Talsma, geboren op 26-12-1827 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt IV-l.
7 Janke Feitzes Talsma, geboren op 05-06-1830 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt IV-m.
8 Antje Feitzes Talsma, geboren op 01-01-1834 in Nieuwehorne; Schoterland. Antje is overleden op 23-05-1857 in Bovenknijpe; Schoterland, 23 jaar oud.
9 Wiebe Feitzes Talsma, geboren op 30-10-1836 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt IV-n.
10 Anne Feitzes Talsma, geboren op 24-04-1839 in Bovenknijpe; Schoterland. Volgt IV-o.

IV-g Sake Feitzes Talsma is geboren op 20-08-1816 in Mildam; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Sake is overleden op 28-09-1847 in Oosterbierum; Barradeel, 31 jaar oud.
Sake trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1843 in Barradeel met Grietje Johannes Stellingwerf, ongeveer 27 jaar oud.
Grietje is geboren omstreeks 1816. Grietje is overleden op 25-10-1879 in Oosterbierum; Barradeel, ongeveer 63 jaar oud.

Kinderen van Sake en Grietje: 1 Geeske Sakes Talsma, geboren op 16-03-1844 in Oosterbierum; Barradeel. Geeske is overleden op 14-10-1846 in Barradeel, 2 jaar oud.
2 Johannes Sakes Talsma, geboren op 09-08-1846 in Oosterbierum; Barradeel. Johannes is overleden op 26-05-1854 in Barradeel, 7 jaar oud.

IV-h Hendrik Feitzes Talsma is geboren op 21-07-1819 in Katlijk; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Hendrik is overleden op 03-08-1898 in Firdgum; Barradeel, 79 jaar oud.Hendrik:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1845 in Barradeel met Dieuwke Jeltes Posthumus, 21 jaar oud.
Dieuwke is geboren op 29-09-1823 in Barradeel, dochter van Jelte Johannes Posthumus en Ytje Jeltes Pasma.
Dieuwke is overleden op 20-01-1872 in Barradeel, 48 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 14-11-1874 in Barradeel met Lipkjen Gooytzens Scheffers, 55 jaar oud.
Lipkjen is geboren op 14-07-1819 in Deersum; Rauwerderhem, dochter van Gooytzens Pieters Scheffers en Jetske Jacobus Schotanus.
Lipkjen is overleden op 08-07-1912 in Ferwerderadeel, 92 jaar oud. Zij trouwde voorheen op 06-01-1855 in Franekeradeel met Arjen Eelkes Douma.

Kinderen van Hendrik en Dieuwke:
1 Feitse Hendriks Talsma, geboren op 29-03-1846 in Tzummarum; Barradeel. Feitse is overleden op 29-08-1846 in Barradeel, 5 maanden oud.
2 Jelte Hendriks Talsma, geboren op 12-01-1850 in Tzummarum; Barradeel. Jelte is overleden op 19-09-1851 in Barradeel, 1 jaar oud.
3 Jelte Hendriks Talsma, geboren op 18-05-1852 in Tzummarum; Barradeel. Volgt V-b.
4 Feitse Hendriks Talsma, geboren op 06-09-1855 in Barradeel. Feitse is overleden op 25-09-1906 in Franeker, 51 jaar oud.
5 Jetsje Hendriks Talsma, geboren op 19-05-1861 in Barradeel. Volgt V-c.

V-b Jelte Hendriks Talsma is geboren op 18-05-1852 in Tzummarum; Barradeel, zoon van Hendrik Feitzes Talsma en Dieuwke Jeltes Posthumus.
Jelte is overleden in de Verenigde Staten.
Beroep:gardenier
Jelte trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1874 in Barradeel met Ymkje Jacobs Waardenburg, 21 jaar oud. Ymkje is geboren op 29-05-1852 in Franekeradeel.
Ymkje is overleden in de Verenigde Staten.

Kinderen van Jelte en Ymkje:
1 Jetske Jeltes Talsma, geboren op 27-04-1875 in Tzummarum; Barradeel. Jetske is overleden in de Verenigde Staten.
2 Hendrik Jeltes Talsma, geboren op 14-05-1876 in Tzummarum; Barradeel. Hendrik is overleden op 22-05-1876 in Barradeel, 8 dagen oud.
3 Hendrik Jeltes Talsma, geboren op 14-06-1877 in Tzummarum; Barradeel. Hendrik is overleden op 29-08-1877 in Barradeel, 2 maanden oud.
4 Hendrik Jeltes Talsma, geboren op 02-11-1878 in Tzummarum; Barradeel. Hendrik is overleden in de Verenigde Staten.
5 Jacob Jeltes Talsma, geboren op 28-05-1880 in Tzummarum; Barradeel. Jacob is overleden op 27-01-1881 in Barradeel, 7 maanden oud.
6 Dieuwke Jeltes Talsma, geboren op 29-10-1882 in Tzummarum; Barradeel. Dieuwke is overleden op 30-12-1882 in Barradeel, 2 maanden oud.
7 Dieuwke Jeltes Talsma, geboren op 21-05-1885 in Tzummarum; Barradeel. Dieuwke is overleden in de Verenigde Staten.
8 Gerritje Jeltes Talsma, geboren op 22-09-1886 in Tzummarum; Barradeel. Gerritje is overleden op 21-06-1889 in Barradeel, 2 jaar oud.
9 Jacob Jeltes Talsma, geboren op 16-05-1889 in Tzummarum; Barradeel. Jacob is overleden op 18-07-1889 in Barradeel, 2 maanden oud.
10 Gerritje Jeltes Talsma, geboren op 03-11-1891 in Tzummarum; Barradeel. Gerritje is overleden in de Verenigde Staten.

V-c Jetsje Hendriks Talsma is geboren op 19-05-1861 in Barradeel, dochter van Hendrik Feitzes Talsma en Dieuwke Jeltes Posthumus.
Jetsje is overleden in de Verenigde Staten. Jetsje trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1884 in Barradeel met Jan Willems Boorsma, 25 jaar oud.
Jan is geboren op 11-03-1859 in Barradeel. Jan is overleden in de Verenigde Staten.
Beroep: arbeider.

Kinderen van Jetsje en Jan:
1 Dieuwke Boorsma, geboren op 24-04-1885 in Barradeel. Dieuwke is overleden in de Verenigde Staten.
2 Willem Boorsma, geboren op 27-02-1887 in Barradeel. Willem is overleden in de Verenigde Staten.

IV-i Samme Feitzes Talsma is geboren op 22-01-1822 in Katlijk; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Samme is overleden op 30-08-1863 in Tzummarum; Barradeel, 41 jaar oud.
Samme trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1847 in Barradeel met Trijntje Sjoerds Zijlstra, 21 jaar oud.
Trijntje is geboren op 08-11-1825 in Tzummarum; Barradeel, dochter van Sjoerd Eekes Zijlstra en Baukje Melles Kuiken.
Trijntje is overleden op 29-11-1894 in Tzummarum; Barradeel, 69 jaar oud.

Kinderen van Samme en Trijntje:
1 Baukje Sammes Talsma, geboren op 19-11-1849 in Tzummarum; Barradeel. Volgt V-d.
2 Geeske Sammes Talsma, geboren op 06-04-1851 in Tzummarum; Barradeel. Volgt V-e.
3 Feitse Sammes Talsma, geboren op 24-12-1853 in Tzummarum; Barradeel. Volgt V-f.
4 Janke Sammes Talsma, geboren op 09-02-1856 in Barradeel. Volgt V-g.
5 Sjoerd Sammes Talsma, geboren op 13-02-1858 in Barradeel. Sjoerd is overleden op 25-12-1889 in Barradeel, 31 jaar oud.
6 Talsma, levenloos geboren dochter, geboren op 20-05-1861 in Barradeel.
7 Antje Sammes Talsma, geboren op 04-06-1863 in Barradeel. Volgt V-h.

V-d Baukje Sammes Talsma is geboren op 19-11-1849 in Tzummarum; Barradeel, dochter van Samme Feitzes Talsma en Trijntje Sjoerds Zijlstra.
Baukje is overleden op 09-10-1936 in Barradeel, 86 jaar oud.
Baukje trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1875 in Barradeel met Gerrit Gerrits Groeneveld, 27 jaar oud.
Gerrit is geboren op 05-09-1847 in Tzummarum; Barradeel, zoon van Gerrit Gerrits Groeneveld en Tettje Jeltes Posthumus.
Gerrit is overleden op 19-11-1920 in Barradeel, 73 jaar oud.

V-e Geeske Sammes Talsma is geboren op 06-04-1851 in Tzummarum; Barradeel, dochter van Samme Feitzes Talsma en Trijntje Sjoerds Zijlstra.
Geeske is overleden op 31-07-1934 in Barradeel, 83 jaar oud.
Geeske trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1874 in Barradeel met Marten Gerrits Herrema, 23 jaar oud.
Marten is geboren op 20-02-1851 in Tzummarum; Barradeel, zoon van Gerrit Pieters Herrema en Wytske Pieters Kroese.
Marten is overleden op 31-01-1899 in Barradeel, 47 jaar oud.

Kinderen van Geeske en Marten:
1 Herrema, levenloos geboren zoon, geboren op 19-05-1875 in Barradeel.
2 Gerrit Herrema, geboren op 25-01-1879 in Barradeel. Gerrit is overleden.
3 Herrema, levenloos geboren zoon, geboren op 21-03-1886 in Barradeel.
4 Herrema, levenloos geboren zoon, geboren op 15-07-1892 in Barradeel.

V-f Feitse Sammes Talsma is geboren op 24-12-1853 in Tzummarum; Barradeel, zoon van Samme Feitzes Talsma en Trijntje Sjoerds Zijlstra.
Feitse is overleden op 02-10-1932 in Tzummarum; Barradeel, 78 jaar oud. Hij is begraven te Tzummarum.
Feitse trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1880 in Barradeel met Bregtje Statema, 25 jaar oud.
Bregtje is geboren op 29-07-1854 in Tzummarum; Barradeel, dochter van Pieter Everts Statema en Dirkje Sjoukes Anema.
Bregtje is overleden op 23-09-1939 in Tzummarum; Barradeel, 85 jaar oud. Zij is begraven te Tzummarum.

Kinderen van Feitse en Bregtje:
1 Samme Talsma, geboren op 14-12-1882 in Barradeel. Volgt VI-a.
2 Dirkje Talsma, geboren op 24-09-1887 in Wijnaldum; Barradeel. Volgt VI-b.
3 Sjoerd Talsma, geboren op 02-01-1890 in Barradeel. Volgt VI-c.
4 Pieter Talsma, geboren op 03-04-1894 in Barradeel. Pieter is overleden op 06-04-1894 in Barradeel, 3 dagen oud.

VI-a Samme Talsma is geboren op 14-12-1882 in Barradeel, zoon van Feitse Sammes Talsma en Bregtje Statema.
Samme is overleden op 06-01-1951 in Tzummarum; Barradeel, 68 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1951 te Tzummarum.
Samme trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1906 in Barradeel met Dieuwke Talsma, 22 jaar oud. Dieuwke is geboren op 13-04-1884 in Barradeel.
Dieuwke is overleden op 01-07-1946, 62 jaar oud. Zij is begraven te Tzummarum.

Kinderen van Samme en Dieuwke:
1 Klaaske Talsma.
2 Feitse Sammes Talsma, geboren in 1909. Volgt VII.
3 Sjoerd Sammes Talsma, geboren op 06-02-1917. Sjoerd is overleden op 13-04-1979 in Tzummarum; Barradeel, 62 jaar oud.
Hij is begraven op 18-04-1979 te Tzummarum.

VII Feitse Sammes Talsma is geboren in 1909, zoon van Samme Talsma en Dieuwke Talsma. Feitse is overleden op 20-06-1992 in Harlingen, 83 jaar oud.
Hij is begraven op 24-06-1992 te Tzummarum. Feitse:
(1) trouwde met Etje Waardenburg. Etje is geboren op 14-07-1914. Etje is overleden op 07-08-1945, 31 jaar oud. Zij is begraven te Tzummarum.
(2) trouwde met Sietske Grietje Jellema. Sietske is geboren op 01-11-1915 in Harlingen. Sietske is overleden op 06-02-2005 in Tzummarum, 89 jaar oud.

VI-b Dirkje Talsma is geboren op 24-09-1887 in Wijnaldum; Barradeel, dochter van Feitse Sammes Talsma en Bregtje Statema.
Dirkje is overleden op 25-11-1979 in Tzummarum; Barradeel, 92 jaar oud. Zij is begraven op 28-11-1979 te Tzummarum.
Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1913 in Barradeel met Ate Bosma, 26 jaar oud.
Ate is geboren op 16-03-1887 in Pietersbierum; Barradeel, zoon van Pieter Bosma en Dieuwke Eisma.
Ate is overleden op 08-02-1929 in Tzummarum; Barradeel, 41 jaar oud. Hij is begraven op 12-02-1929 te Tzummarum.
Kinderen van Dirkje en Ate:
1 Pieter Bosma, geboren op 11-01-1915 in Tzummarum. Pieter is overleden op 04-11-1998 in Zwolle, 83 jaar oud.
Hij is begraven op 09-11-1998 te Kampen; Algemene Begraafplaats.
2 Bregtje Bosma, geboren op 31-07-1917 in Tzummarum; Barradeel.
3 Feitse Bosma, geboren op 06-03-1920 in Tzummarum; Barradeel. Feitse is overleden op 28-12-1990 in Leeuwarden, 70 jaar oud.
Hij is gecremeerd op 02-01-1991 te Nieuweschoot;crematorium Heerenveen.

VI-c Sjoerd Talsma is geboren op 02-01-1890 in Barradeel, zoon van Feitse Sammes Talsma en Bregtje Statema.
Sjoerd is overleden op 25-11-1969 in Tzummarum; Barradeel, 79 jaar oud. Hij is begraven op 29-11-1969 te Tzummarum.
Sjoerd trouwde, 31 jaar oud, op 20-10-1921 in Barradeel met Pietje Marra, 26 jaar oud.
Pietje is geboren op 27-02-1895, dochter van Marten Marra en Aantje de Zee. Pietje is overleden op 31-07-1924, 29 jaar oud.

V-g Janke Sammes Talsma is geboren op 09-02-1856 in Barradeel, dochter van Samme Feitzes Talsma en Trijntje Sjoerds Zijlstra.
Janke is overleden op 02-03-1924 in Barradeel, 68 jaar oud. Janke trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1878 in Barradeel met Fokke de Vries, 24 jaar oud.
Fokke is geboren op 09-05-1854 in Barradeel, zoon van Jacob Tjepkes de Vries en Hiltje Fokkes Veenstra.
Fokke is overleden op 26-12-1938 in Barradeel, 84 jaar oud.

Kinderen van Janke en Fokke:
1 Samme de Vries, geboren op 20-02-1879 in Barradeel. Samme is overleden.
2 Hiltje de Vries, geboren op 13-05-1881 in Barradeel.
3 Trijntje de Vries, geboren op 28-04-1882 in Barradeel. Trijntje is overleden op 22-10-1886 in Barradeel, 4 jaar oud.
4 Tjepke de Vries, geboren op 11-07-1884 in Barradeel. Volgt VI-d.
5 Jacob de Vries, geboren op 02-06-1886 in Barradeel. Jacob is overleden.
6 Trijntje de Vries, geboren op 27-07-1888 in Barradeel. Volgt VI-e.
7 Feitze de Vries, geboren op 23-08-1890 in Barradeel. Feitze is overleden.
8 Baukje de Vries, geboren op 18-07-1896 in Barradeel.

VI-d Tjepke de Vries is geboren op 11-07-1884 in Barradeel, zoon van Fokke de Vries en Janke Sammes Talsma.
Tjepke is overleden op 07-09-1943, 59 jaar oud. Hij is begraven te Sexbierum.
Tjepke trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1909 in Barradeel met Antje Romkes, 21 jaar oud.
Antje is geboren op 25-12-1887 in Barradeel, dochter van Willem Romkes en Alida Peschar.
Antje is overleden op 08-07-1973, 85 jaar oud. Zij is begraven te Sexbierum.

VI-e Trijntje de Vries is geboren op 27-07-1888 in Barradeel, dochter van Fokke de Vries en Janke Sammes Talsma.
Trijntje is overleden op 08-02-1975, 86 jaar oud. Zij is begraven te Oosterbierum.
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1910 in Barradeel met Rintje Lieuwes Visser, 26 jaar oud.
Rintje is geboren op 18-08-1883 in Barradeel, zoon van Lieuwe Visser en Froukje Schepels.
Rintje is overleden op 14-12-1960, 77 jaar oud. Hij is begraven te Oosterbierum.

V-h Antje Sammes Talsma is geboren op 04-06-1863 in Barradeel, dochter van Samme Feitzes Talsma en Trijntje Sjoerds Zijlstra.
Antje is overleden. Antje trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1892 in Barradeel met Eise van Keimpema, 26 jaar oud.
Eise is geboren op 21-09-1865 in Barradeel, zoon van Jelle Eises van Keimpema en Janke Riemers Wiersma.
Eise is overleden op 11-09-1923 in Barradeel, 57 jaar oud.

Kinderen van Antje en Eise:
1 Jelle van Keimpema, geboren op 14-03-1893 in Barradeel. Jelle is overleden.
2 Samme van Keimpema, geboren op 12-12-1896 in Barradeel. Volgt VI-f.
3 Riemer van Keimpema, geboren op 05-02-1900 in Barradeel. Riemer is overleden.

VI-f Samme van Keimpema is geboren op 12-12-1896 in Barradeel, zoon van Eise van Keimpema en Antje Sammes Talsma.
Samme is overleden op 26-07-1964, 67 jaar oud. Hij is begraven te Oudega (Sm).
Samme trouwde, 24 jaar oud, op 07-04-1921 in Barradeel met Geertje de Haan, 21 jaar oud.
Geertje is geboren op 07-07-1899 in Barradeel, dochter van Jarig de Haan en Maaike Douma.
Geertje is overleden op 25-02-1981, 81 jaar oud. Zij is begraven te Oudega (Sm).

IV-j Yntze Feitzes Talsma is geboren op 11-11-1823 in Nieuwehorne; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Yntze is overleden op 11-03-1892 in Katlijk; Schoterland, 68 jaar oud.
Yntze trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1847 in Schoterland met Fransina Jacobs Jongsma, 20 jaar oud.
Fransina is geboren op 24-10-1826 in Katlijk; Schoterland, dochter van Jacob Andries Jongsma en Annigje Andries de Vries.
Fransina is overleden op 26-04-1894 in Schoterland, 67 jaar oud.

Kinderen van Yntze en Fransina:
1 Geeske Yntzes Talsma, geboren op 16-06-1848 in Katlijk; Schoterland. Geeske is overleden op 15-04-1890 in Schoterland, 41 jaar oud.
2 Jacob Yntzes Talsma, geboren op 12-07-1850 in Katlijk; Schoterland. Jacob is overleden op 01-11-1852 in Schoterland, 2 jaar oud.
3 Annigje Yntzes Talsma, geboren op 27-12-1852 in Katlijk; Schoterland. Volgt V-i.
4 Jacob Yntzes Talsma, geboren op 10-07-1855 in Katlijk; Schoterland. Jacob is overleden op 16-06-1887 in Schoterland, 31 jaar oud.
5 Feitze Yntzes Talsma, geboren op 24-01-1858 in Katlijk; Schoterland. Feitze is overleden op 01-02-1867 in Schoterland, 9 jaar oud.
6 Antje Yntzes Talsma, geboren op 04-01-1861 in Katlijk; Schoterland. Antje is overleden op 08-10-1885 in Schoterland, 24 jaar oud.
7 Janke Yntzes Talsma, geboren op 12-03-1865 in Katlijk; Schoterland. Janke is overleden op 03-03-1896 in Schoterland, 30 jaar oud.

V-i Annigje Yntzes Talsma is geboren op 27-12-1852 in Katlijk; Schoterland, dochter van Yntze Feitzes Talsma en Fransina Jacobs Jongsma.
Annigje is overleden op 10-12-1934 in Heerenveen, 81 jaar oud.
Annigje trouwde, 31 jaar oud, op 23-10-1884 in Baarderadeel met Tjalling Jeltes Wieringa, ongeveer 22 jaar oud.
Tjalling is geboren omstreeks 1862 in Bozum, zoon van Jelte Riemers Wieringa en Fokjen Abes Hiemstra. Tjalling is overleden.

IV-k Luitzen Feitzes Talsma is geboren op 22-12-1825 in Oranjewoud; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Luitzen is overleden op 20-03-1892 in Nieuwehorne; Schoterland, 66 jaar oud. Luitzen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1852 in Schoterland met Sipkjen Siezes Wiegersma, 28 jaar oud.
Sipkjen is geboren op 16-06-1823 in Beneden Knype; Schoterland, dochter van Sies Wiegers Wiegersma en Wijtske Thomas Dijkstra.
Sipkjen is overleden op 10-06-1873 in Schoterland, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 21-02-1884 in Schoterland met Trijntje Sjoerds Bergsma, 54 jaar oud.
Trijntje is geboren op 12-07-1829 in Oudehorne; Schoterland, dochter van Sjoerd Douwes Bergsma en Martzen Berends Neef. Trijntje is overleden.

Kinderen van Luitzen en Sipkjen:
1 Wietske Luitzens Talsma, geboren op 30-01-1853 in Bovenknijpe; Schoterland. Wietske is overleden op 20-11-1934 in Heerenveen, 81 jaar oud.
2 Geeske Luitzens Talsma, geboren op 17-01-1856 in Bovenknijpe; Schoterland. Geeske is overleden op 23-07-1868 in Schoterland, 12 jaar oud.
3 Feitze Luitzens Talsma, geboren op 01-11-1858 in Bovenknijpe; Schoterland. Feitze is overleden op 15-05-1929 in Schoterland, 70 jaar oud.
4 Sies Luitzens Talsma, geboren op 09-11-1861 in Bovenknijpe; Schoterland. Sies is overleden op 04-07-1876 in Schoterland, 14 jaar oud.
5 Talsma, levenloos geboren zoon, geboren op 03-12-1864 in Schoterland.

IV-l Jan Feitzes Talsma is geboren op 26-12-1827 in Nieuwehorne; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Jan is overleden op 22-01-1908 in Katlijk; Schoterland, 80 jaar oud.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1858 in Schoterland met Hiltje Jans Oostra, 25 jaar oud.
Zie IV-y voor persoonsgegevens van Hiltje.

Kinderen van Jan en Hiltje:
1 Thijske Jans Talsma, geboren op 19-07-1858 in Katlijk; Schoterland. Thijske is overleden op 06-08-1858 in Schoterland, 18 dagen oud.
2 Thijske Jans Talsma, geboren op 15-09-1859 in Katlijk; Schoterland. Thijske is overleden op 28-01-1932 in Schoterland, 72 jaar oud.
3 Geeske Jans Talsma, geboren op 10-04-1862 in Katlijk; Schoterland. Geeske is overleden op 18-04-1867 in Schoterland, 5 jaar oud.
4 Jan Jans Talsma, geboren op 05-11-1864 in Katlijk; Schoterland. Jan is overleden.
5 Geeske Jans Talsma, geboren op 07-08-1868 in Katlijk; Schoterland. Volgt V-j.
6 Trijntje Jans Talsma, geboren op 16-06-1871 in Katlijk; Schoterland. Trijntje is overleden op 30-08-1923 in Schoterland, 52 jaar oud.
7 Feitze Jans Talsma, geboren op 21-05-1875 in Katlijk. Feitze is overleden.

V-j Geeske Jans Talsma is geboren op 07-08-1868 in Katlijk; Schoterland, dochter van Jan Feitzes Talsma en Hiltje Jans Oostra.
Geeske is overleden op 19-06-1940, 71 jaar oud. Zij is begraven te Bontebok.
Geeske trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1894 in Schoterland met Sietse Lukkes, 22 jaar oud.
Sietse is geboren op 26-08-1871 in AEngwirden. Sietse is overleden op 21-03-1964, 92 jaar oud. Hij is begraven te Bontebok.

Kinderen van Geeske en Sietse:
1 Trijntje Lukkes, geboren op 06-02-1895 in Schoterland. Trijntje is overleden.
2 Hiltje Lukkes, geboren op 07-09-1896 in Schoterland. Hiltje is overleden.
3 Jitze Lukkes, geboren op 22-03-1898 in Schoterland. Jitze is overleden.
4 Jan Lukkes, geboren op 07-03-1901 in Schoterland. Jan is overleden op 24-01-1963, 61 jaar oud. Hij is begraven te Bontebok.
IV-m Janke Feitzes Talsma is geboren op 05-06-1830 in Nieuwehorne; Schoterland, dochter van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Janke is overleden op 21-12-1902 in Jubbega Schurega; Schoterland, 72 jaar oud.
Janke trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1856 in Opsterland met Luitzen Ebeles de Vries, 29 jaar oud.
Luitzen is geboren op 13-01-1827 in Opsterland, zoon van Ebele Luitzens de Vries en Trijntje Ebeles de Wit.
Luitzen is overleden op 09-07-1895 in Schoterland, 68 jaar oud.

Kinderen van Janke en Luitzen:
1 Ebele Luitzens de Vries, geboren op 31-08-1857 in Opsterland. Ebele is overleden op 12-10-1936 in Opsterland, 79 jaar oud.
2 Feitse Luitzens de Vries, geboren op 14-05-1860 in Opsterland. Feitse is overleden op 21-07-1937 in Haskerland, 77 jaar oud.
3 Ynze Luitzens de Vries, geboren op 01-09-1863 in Opsterland. Ynze is overleden.
4 Katrinus Luitzens de Vries, geboren op 21-02-1867 in Opsterland. Katrinus is overleden.

IV-n Wiebe Feitzes Talsma is geboren op 30-10-1836 in Nieuwehorne; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Wiebe is overleden op 22-08-1909 in Nieuwehorne; Schoterland, 72 jaar oud.
Wiebe trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1864 in Schoterland met Marijke Arends Krom, 27 jaar oud.
Marijke is geboren op 07-11-1836 in Opsterland, dochter van Arend Alberts Krom en Froukjen Uilkes van der Singel.
Marijke is overleden op 16-01-1915 in Schoterland, 78 jaar oud.

Kinderen van Wiebe en Marijke:
1 Feitze Wiebes Talsma, geboren op 20-12-1864 in Nieuwehorne; Schoterland. Feitze is overleden.
2 Froukje Wiebes Talsma, geboren op 13-07-1868 in Nieuwehorne; Schoterland.
3 Geeske Wiebes Talsma, geboren op 12-08-1871 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt V-k.
4 Arend Wiebes Talsma, geboren op 25-01-1874 in Nieuwehorne; Schoterland. Arend is overleden op 09-08-1910 in Schoterland, 36 jaar oud.
5 Hendrik Wiebes Talsma, geboren op 03-07-1876 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt V-l.

V-k Geeske Wiebes Talsma is geboren op 12-08-1871 in Nieuwehorne; Schoterland, dochter van Wiebe Feitzes Talsma en Marijke Arends Krom.
Geeske is overleden op 05-07-1960, 88 jaar oud. Zij is begraven te Mildam.
Geeske trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1896 in Schoterland met Markus Idsinga, 24 jaar oud.
Markus is geboren op 09-12-1871 in Oudeschoot; Schoterland, zoon van Hendrik Brugts Idsinga en Margje Frankes Brak.
Markus is overleden op 14-01-1954, 82 jaar oud. Hij is begraven te Mildam.

Kinderen van Geeske en Markus:
1 Hendrik Idsinga, geboren op 03-10-1897 in Schoterland. Volgt VI-g.
2 Wiebe Idsinga, geboren op 26-06-1899 in Schoterland.
3 Feitze Idsinga, geboren op 07-09-1901 in Schoterland.

VI-g Hendrik Idsinga is geboren op 03-10-1897 in Schoterland, zoon van Markus Idsinga en Geeske Wiebes Talsma.
Hendrik is overleden op 20-09-1922 in Schoterland, 24 jaar oud.
Hendrik trouwde met Hendrikje Soetendal. Hendrikje is geboren op 03-01-1896 in Schoterland, dochter van Jouke Soetendal en Martje van der Wal.

V-l Hendrik Wiebes Talsma is geboren op 03-07-1876 in Nieuwehorne; Schoterland, zoon van Wiebe Feitzes Talsma en Marijke Arends Krom.
Hendrik is overleden op 08-03-1948, 71 jaar oud. Hij is begraven te Oudehorne; Algemene Begraafplaats. Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-02-1901 in Schoterland met Antje Bos, 19 jaar oud.
Antje is geboren op 26-12-1881 in Oudehorne; Schoterland, dochter van Johannes Bos en Margje Talsma.
Antje is overleden op 28-09-1910 in Schoterland, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 18-01-1912 in Schoterland met Rigtje Bos, 18 jaar oud.
Rigtje is geboren op 21-12-1893 in Schoterland, dochter van Johannes Bos en Margje Talsma.

IV-o Anne Feitzes Talsma is geboren op 24-04-1839 in Bovenknijpe; Schoterland, zoon van Feitse Sakes Talsma en Geesje Hendriks Heida.
Anne is overleden op 27-11-1911 in Mildam; Schoterland, 72 jaar oud.
Anne trouwde, 30 jaar oud, op 23-01-1870 in Schoterland met Antje van den Akker, 22 jaar oud.
Antje is geboren op 11-08-1847 in Nieuwehorne; Schoterland, dochter van Marten Jans van den Akker en Aaltje Jans van Huizen.
Antje is overleden op 18-12-1877 in Schoterland, 30 jaar oud.

Kinderen van Anne en Antje:
1 Aaltje Annes Talsma, geboren op 21-04-1870 in Oudeschoot; Schoterland. Aaltje is overleden.
2 Geeske Annes Talsma, geboren op 17-08-1872 in Nieuwehorne; Schoterland. Geeske is overleden op 04-01-1934 in AEngwirden, 61 jaar oud.
3 Feitze Annes Talsma, geboren op 22-03-1876 in Mildam; Schoterland. Feitze is overleden op 14-08-1876 in Schoterland, 4 maanden oud.

III-i Luitjen Sakes Talsma is geboren op 01-09-1793 in Nieuwehorne, zoon van Sake Feitses Talsma en Janke (Jantje) Luitjens.
Hij is gedoopt op 13-10-1793 in Oudehorne. Luitjen is overleden op 18-04-1875 in Mildam; Schoterland, 81 jaar oud.
Luitjen trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1821 in Schoterland met Akke Jans Hoekstra, 20 jaar oud.
Akke is geboren op 19-12-1800 in Katlijk, dochter van Jan Tjeerds en Beukjen Jelles. Zij is gedoopt op 04-01-1801 in Mildam.
Akke is overleden op 18-09-1836 in Schoterland, 35 jaar oud.

Kinderen van Luitjen en Akke:
1 Sake Luitjens Talsma, geboren op 17-12-1822 in Oranjewoud; Schoterland. Sake is overleden op 07-02-1823 in Schoterland, 1 maand oud.
2 Beeuwke Luitjens Talsma, geboren op 23-10-1824 in Oranjewoud; Schoterland. Beeuwke is overleden op 21-06-1916 in Schoterland, 91 jaar oud.
3 Janke Luitjens Talsma, geboren op 27-01-1827 in Katlijk; Schoterland. Janke is overleden op 30-01-1890 in Schoterland, 63 jaar oud.
4 Antje Luitjens Talsma, geboren op 30-10-1828 in Katlijk; Schoterland. Antje is overleden op 05-02-1829 in Schoterland, 3 maanden oud.
5 Antje Luitjens Talsma, geboren op 19-03-1830 in Katlijk; Schoterland. Antje is overleden op 05-02-1831 in Schoterland, 10 maanden oud.
6 Jantje Luitjens Talsma, geboren op 10-06-1832 in Katlijk; Schoterland. Jantje is overleden op 09-10-1833 in Schoterland, 1 jaar oud.
7 Jantje Luitjens Talsma, geboren op 05-12-1834 in Katlijk; Schoterland. Jantje is overleden op 03-01-1900 in Schoterland, 65 jaar oud.

II-d Retze Feitses Talsma is geboren in 1765, zoon van Feitse Sakes en Antje Jans. Hij is gedoopt op 04-08-1765 in Oudeschoot.
Retze is overleden op 26-08-1828 in Schoterland, 63 jaar oud. Retze:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 09-04-1787 in Nieuwehorne met Froukje Klazes. Froukje is overleden vr 1791.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 11-12-1791 in Oudeschoot met Fetje Luitjens. Fetje is overleden vr 1795.
(3) trouwde, 29 jaar oud, op 30-11-1794 in Nieuwehorne met Trijntje Bartels Steltinga, 22 jaar oud.
Trijntje is geboren in 1772, dochter van Bartelt Fransen en Tijske Jans. Zij is gedoopt op 08-03-1772 in Oudeschoot.
Trijntje is overleden op 19-06-1849 in Schoterland, 77 jaar oud.

Kind van Retze en Froukje:
1 Antje Retzes Talsma, geboren op 15-06-1787 in Nieuwehorne. Volgt III-j.
Kind van Retze en Fetje:
1 Feitse Retzes Talsma, geboren op 08-01-1794 in Nieuwehorne. Hij is gedoopt op 19-01-1794 in Oudehorne.
Feitse is overleden vr 1795, ten hoogste 1 jaar oud.
Kinderen van Retze en Trijntje:
1 Feitse Retzes Talsma, geboren op 23-07-1795 in Nieuwehorne. Volgt III-k.
2 Bartelt Retzes Talsma, geboren op 14-04-1797 in Nieuwehorne. Volgt III-l.
3 Tyssche Retzes Talsma, geboren op 19-07-1799 in Nieuwehorne. Volgt III-m.
4 Jantje Retzes Talsma, geboren op 12-03-1803 in Nieuwehorne. Volgt III-n.
5 Jepke Retzes Talsma, geboren op 18-06-1807 in Nieuwehorne. Volgt III-o.
6 Aaltje Retzes Talsma, geboren op 25-08-1810 in Nieuwehorne. Volgt III-p.
7 Sanne Retzes Talsma, geboren op 23-07-1815 in Schoterland. Volgt III-q.

III-j Antje Retzes Talsma is geboren op 15-06-1787 in Nieuwehorne, dochter van Retze Feitses Talsma en Froukje Klazes.
Zij is gedoopt op 22-07-1787 in Oudehorne. Antje is overleden op 18-01-1864 in Schoterland, 76 jaar oud.
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 11-05-1809 in Nieuwehorne met Symen Hendriks Koen, ongeveer 28 jaar oud.
Symen is geboren omstreeks 1781. Symen is overleden op 12-09-1860 in Schoterland, ongeveer 79 jaar oud.
Kinderen van Antje en Symen:
1 Hendrik Symens Koen, geboren op 22-11-1810 in Nieuwehorne. Volgt IV-p.
2 Vroukjen Symens Koen, geboren op 08-04-1813 in Schoterland. Volgt IV-q.
3 Retze Symens Koen, geboren op 09-06-1815 in Schoterland. Volgt IV-r.
4 Klaas Symens Koen, geboren op 01-11-1817 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt IV-s.
5 Jelle Symens Koen, geboren op 28-09-1820 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt IV-t.
6 Trijntje Symens Koen, geboren op 27-11-1823 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt IV-u.
7 Pieter Symens Koen, geboren op 07-08-1829 in Schoterland. Volgt IV-v.

IV-p Hendrik Symens Koen is geboren op 22-11-1810 in Nieuwehorne, zoon van Symen Hendriks Koen en Antje Retzes Talsma.
Hij is gedoopt op 23-12-1810 in Oudehorne. Hendrik is overleden op 21-04-1874 in Schoterland, 63 jaar oud.
Hendrik trouwde, 45 jaar oud, op 08-06-1856 in Schoterland met Aafje Annes Vos, 28 jaar oud.
Aafje is geboren op 14-09-1827 in Makkinga; Ooststellingwerf, dochter van Anne Bouwes Vos en Grietje Pieters Blaauw.
Aafje is overleden op 12-04-1885 in Schoterland, 57 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Aafje:
1 Simon Hendriks Koen, geboren op 06-12-1856 in Nieuwehorne; Schoterland. Simon is overleden op 22-03-1929 in Opsterland, 72 jaar oud.
2 Anne Hendriks Koen, geboren op 06-12-1856 in Nieuwehorne; Schoterland. Anne is overleden op 06-06-1941 in Smallingerland, 84 jaar oud.
3 Jelle Hendriks Koen, geboren op 14-07-1859 in Nieuwehorne; Schoterland. Jelle is overleden op 01-11-1940 in Bovenknijpe; Schoterland, 81 jaar oud.
IV-q Vroukjen Symens Koen is geboren op 08-04-1813 in Schoterland, dochter van Symen Hendriks Koen en Antje Retzes Talsma.
Vroukjen is overleden op 23-02-1874 in Schoterland, 60 jaar oud.
Vroukjen trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1836 in Schoterland met Barteld Jans Foppes, ongeveer 31 jaar oud.
Barteld is geboren omstreeks 1805. Barteld is overleden op 30-08-1873 in Schoterland, ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen van Vroukjen en Barteld:
1 Hiltje Bartelds Foppes, geboren op 29-07-1836 in Nieuwehorne; Schoterland. Hiltje is overleden op 06-08-1839 in Schoterland, 3 jaar oud.
2 Symen Bartelds Foppes, geboren op 03-04-1839 in Nieuwehorne; Schoterland. Symen is overleden op 28-05-1909 in Schoterland, 70 jaar oud.
3 Hiltje Bartelds Foppes, geboren op 02-12-1841 in Nieuwehorne; Schoterland. Hiltje is overleden op 12-03-1931 in Schoterland, 89 jaar oud.
4 Antje Bartelds Foppes, geboren op 13-09-1844 in Nieuwehorne; Schoterland. Antje is overleden.
5 Jantje Foppes Foppes, geboren op 04-12-1847 in Nieuwehorne; Schoterland. Jantje is overleden.
6 Jan Bartelds Foppes, geboren op 21-10-1852 in Nieuwehorne; Schoterland. Jan is overleden.

IV-r Retze Symens Koen is geboren op 09-06-1815 in Schoterland, zoon van Symen Hendriks Koen en Antje Retzes Talsma.
Retze is overleden op 15-12-1888 in Schoterland, 73 jaar oud.
Retze trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1844 in Schoterland met Elske Martens de Jong, 28 jaar oud.
Elske is geboren op 04-02-1816 in Schoterland, dochter van Marten Willems de Jong en Antje Tjibbes Kerkhof.
Elske is overleden op 31-10-1892 in Schoterland, 76 jaar oud.

Kinderen van Retze en Elske:
1 Symen Retzes Koen, geboren op 04-04-1845 in Nieuwehorne; Schoterland. Symen is overleden op 20-08-1920 in Schoterland, 75 jaar oud.
2 Antje Retzes Koen, geboren op 28-02-1849 in Nieuwehorne; Schoterland. Antje is overleden op 17-12-1850 in Schoterland, 1 jaar oud.
3 Marten Retzes Koen, geboren op 22-08-1851 in Nieuwehorne; Schoterland. Marten is overleden op 02-04-1913 in Schoterland, 61 jaar oud.

IV-s Klaas Symens Koen is geboren op 01-11-1817 in Nieuwehorne; Schoterland, zoon van Symen Hendriks Koen en Antje Retzes Talsma.
Klaas is overleden op 24-11-1889 in Schoterland, 72 jaar oud. Klaas:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1843 in Schoterland met Antje Andries Zeynstra, ongeveer 21 jaar oud.
Antje is geboren omstreeks 1822. Antje is overleden op 16-05-1844 in Schoterland, ongeveer 22 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 09-08-1845 in Schoterland met Jantje Beerends Bruinsma.

Kinderen van Klaas en Jantje:
1 Antje Klazes Koen, geboren op 06-03-1846 in Schurega; Schoterland. Antje is overleden.
2 Fimke Klazes Koen, geboren op 16-01-1849 in Jubbega Schurega; Schoterland. Volgt V-m.
3 Aaltje Klazes Koen, geboren op 18-06-1856 in Jubbega Schurega; Schoterland. Aaltje is overleden op 22-08-1858 in Schoterland, 2 jaar oud.
4 Aaltje Klazes Koen, geboren op 28-10-1859 in Jubbega Schurega; Schoterland. Aaltje is overleden.
5 Berend Klazes Koen, geboren op 30-06-1863 in Jubbega Schurega; Schoterland. Berend is overleden op 12-05-1938 in Heerenveen, 74 jaar oud.

V-m Fimke Klazes Koen is geboren op 16-01-1849 in Jubbega Schurega; Schoterland, dochter van Klaas Symens Koen en Jantje Beerends Bruinsma.
Fimke is overleden.
Fimke trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1876 in Smallingerland met Jitze Minderts Lukkes, ongeveer 24 jaar oud.
Jitze is geboren omstreeks 1852 in Oranjewoud; Schoterland, zoon van Mindert Jitzes Lukkes en Sytske Geerts Koopmans. Jitze is overleden.

IV-t Jelle Symens Koen is geboren op 28-09-1820 in Nieuwehorne; Schoterland, zoon van Symen Hendriks Koen en Antje Retzes Talsma.
Jelle is overleden op 23-07-1898 in Schoterland, 77 jaar oud.
Jelle trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1846 in Schoterland met Hiltje Sytzes Kromhout, 23 jaar oud.
Hiltje is geboren op 22-12-1822 in Bovenknijpe; Schoterland, dochter van Sytze Sjoerds Kromhout en Zwaantje Reins Zoet.
Hiltje is overleden op 09-01-1905 in Schoterland, 82 jaar oud.

Kinderen van Jelle en Hiltje:
1 Symen Jelles Koen, geboren op 18-08-1847 in Bovenknijpe; Schoterland. Symen is overleden.
2 Zwaantje Jelles Koen, geboren op 25-03-1852 in Bovenknijpe; Schoterland. Zwaantje is overleden.

IV-u Trijntje Symens Koen is geboren op 27-11-1823 in Nieuwehorne; Schoterland, dochter van Symen Hendriks Koen en Antje Retzes Talsma.
Trijntje is overleden op 22-06-1875 in Schoterland, 51 jaar oud.
Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1850 in Schoterland met Date Lyckles Jonker, 34 jaar oud.
Date is geboren op 20-02-1816 in Schoterland, zoon van Lyckle Feddes Jonker en Antje Dates.
Date is overleden op 30-01-1904 in Schoterland, 87 jaar oud.

Kinderen van Trijntje en Date: 1 Aaltje Dates Jonker, geboren op 10-11-1850 in Hoornsterzwaag; Schoterland. Aaltje is overleden op 24-12-1850 in Schoterland, 1 maand oud.
2 Aaltje Dates Jonker, geboren op 08-12-1851 in Hoornsterzwaag; Schoterland. Aaltje is overleden.
3 Symen Dates Jonker, geboren op 16-12-1855 in Hoornsterzwaag; Schoterland. Symen is overleden.
4 Lykle Dates Jonker, geboren op 20-08-1858 in Hoornsterzwaag; Schoterland. Lykle is overleden.
5 Antje Dates Jonker, geboren op 28-11-1861 in Hoornsterzwaag; Schoterland. Antje is overleden.
6 Froukje Dates Jonker, geboren op 20-03-1866 in Hoornsterzwaag; Schoterland. Froukje is overleden op 22-08-1903 in Ooststellingwerf, 37 jaar oud.
7 Jonker, levenloos geboren dochter, geboren op 17-07-1869 in Schoterland.

IV-v Pieter Symens Koen is geboren op 07-08-1829 in Schoterland, zoon van Symen Hendriks Koen en Antje Retzes Talsma.
Pieter is overleden op 12-05-1902 in Schoterland, 72 jaar oud. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 08-06-1851 in Schoterland met Janke Martens de Jong.

Kinderen van Pieter en Janke:
1 Antje Pieters Koen, geboren op 28-09-1851 in Nieuwehorne; Schoterland. Antje is overleden.
2 Marten Pieters Koen, geboren op 16-08-1853 in Nieuwehorne; Schoterland. Marten is overleden op 02-04-1913 in Schoterland, 59 jaar oud.
3 Siemen Pieters Koen, geboren op 15-01-1856 in Nieuwehorne; Schoterland. Siemen is overleden op 22-03-1929 in Opsterland, 73 jaar oud.
4 Tjibbe Pieters Koen, geboren op 30-11-1857 in Nieuwehorne; Schoterland. Tjibbe is overleden op 19-09-1881 in Schoterland, 23 jaar oud.
5 Anne Pieters Koen, geboren op 06-05-1860 in Nieuwehorne; Schoterland. Anne is overleden op 21-01-1896 in Schoterland, 35 jaar oud.
6 Hendrik Pieters Koen, geboren op 11-01-1863 in Nieuwehorne; Schoterland. Hendrik is overleden op 08-02-1914 in Schoterland, 51 jaar oud.
7 Elske Pieters Koen, geboren op 29-06-1865 in Nieuwehorne; Schoterland. Volgt V-n.
8 Redse Pieters Koen, geboren op 03-09-1868 in Nieuwehorne; Schoterland. Redse is overleden op 09-12-1907 in Schoterland, 39 jaar oud.
9 Jeltje Pieters Koen, geboren op 28-07-1872 in Nieuwehorne; Schoterland. Jeltje is overleden.

V-n Elske Pieters Koen is geboren op 29-06-1865 in Nieuwehorne; Schoterland, dochter van Pieter Symens Koen en Janke Martens de Jong.
Elske is overleden op 25-12-1936 in Heerenveen, 71 jaar oud. Zij is begraven te Katlijk.
Elske trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1890 in Schoterland met Hendrik Jongsma, 31 jaar oud.
Zie V-a voor persoonsgegevens van Hendrik.

III-k Feitse Retzes Talsma is geboren op 23-07-1795 in Nieuwehorne, zoon van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartels Steltinga.
Hij is gedoopt op 16-08-1795 in Oudehorne. Feitse is overleden op 30-01-1876 in Schoterland, 80 jaar oud.
Feitse trouwde, 25 jaar oud, op 03-09-1820 in Schoterland met Dirkje Jans Tip, ongeveer 22 jaar oud.
Dirkje is geboren omstreeks 1798. Dirkje is overleden op 04-04-1875 in Schoterland, ongeveer 77 jaar oud.

Kinderen van Feitse en Dirkje:
1 Jan Feitzes Talsma, geboren op 30-10-1826 in Schoterland. Volgt IV-w.
2 Trijntje Feitzes Talsma, geboren op 06-02-1834 in Mildam; Schoterland. Volgt IV-x.

IV-w Jan Feitzes Talsma is geboren op 30-10-1826 in Schoterland, zoon van Feitse Retzes Talsma en Dirkje Jans Tip.
Jan is overleden op 03-02-1909 in Schoterland, 82 jaar oud.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 10-06-1855 in Schoterland met Trijntje Jans Scholte, 24 jaar oud.
Trijntje is geboren op 18-07-1830 in Katlijk; Schoterland, dochter van Jan Hendriks Scholte en Janke Eeltjes Wytsma.
Trijntje is overleden op 20-12-1916 in Schoterland, 86 jaar oud.

Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Feitze Talsma, geboren op 07-04-1856 in Katlijk; Schoterland. Volgt V-o.
2 Janke Talsma, geboren op 18-01-1859 in Katlijk; Schoterland. Janke is overleden op 24-09-1940 in Heerenveen, 81 jaar oud.
3 Jan Talsma, geboren op 23-11-1861 in Katlijk; Schoterland. Jan is overleden op 04-08-1863 in Schoterland, 1 jaar oud.
4 Dirkje Talsma, geboren op 08-08-1864 in Katlijk; Schoterland. Dirkje is overleden op 23-06-1918 in Weststellingwerf, 53 jaar oud.
5 Jantje Talsma, geboren op 03-03-1868 in Katlijk; Schoterland. Jantje is overleden op 10-02-1939 in Heerenveen, 70 jaar oud.
6 Jan Talsma, geboren op 01-02-1873 in Katlijk; Schoterland. Jan is overleden op 19-10-1954 in Gorredijk, 81 jaar oud. Hij is begraven te Langezwaag.

V-o Feitze Talsma is geboren op 07-04-1856 in Katlijk; Schoterland, zoon van Jan Feitzes Talsma en Trijntje Jans Scholte.
Feitze is overleden op 30-03-1944 in Oudeschoot, 87 jaar oud. Hij is begraven te Katlijk; kerk.
Feitze trouwde, 33 jaar oud, op 09-06-1889 in Schoterland met Sjoukje de Kroon, 27 jaar oud.
Sjoukje is geboren op 29-07-1861 in Katlijk; Schoterland. Sjoukje is overleden op 14-04-1920 in Schoterland, 58 jaar oud.

Kinderen van Feitze en Sjoukje:
1 Trijntje Talsma, geboren op 28-02-1891 in Katlijk; Schoterland. Trijntje is overleden op 01-09-1940 in Heerenveen, 49 jaar oud.
Zij is begraven te Mildam; kerk.
2 Feikje Talsma, geboren op 13-08-1894 in Schoterland. Volgt VI-h.
3 Jantje Talsma, geboren op 09-01-1898 in Schoterland. Jantje is overleden.
4 Dirk Talsma, geboren op 27-02-1900 in Schoterland. Volgt VI-i.

VI-h Feikje Talsma is geboren op 13-08-1894 in Schoterland, dochter van Feitze Talsma en Sjoukje de Kroon.
Feikje is overleden op 18-05-1984, 89 jaar oud. Zij is begraven te Oudeschoot.
Feikje trouwde met Feitze Jonkman. Feitze is geboren op 04-11-1889 in Oranjewoud; Schoterland, zoon van Hendrik Jonkman en Wietske Talsma.
Feitze is overleden op 19-05-1948, 58 jaar oud. Hij is begraven te Oudeschoot.

VI-i Dirk Talsma is geboren op 27-02-1900 in Schoterland, zoon van Feitze Talsma en Sjoukje de Kroon.
Dirk is overleden op 17-11-1967, 67 jaar oud. Hij is begraven te Oudeschoot.
Dirk trouwde met Anna Altema. Anna is geboren op 02-12-1901. Anna is overleden op 08-01-2001, 99 jaar oud.

IV-x Trijntje Feitzes Talsma is geboren op 06-02-1834 in Mildam; Schoterland, dochter van Feitse Retzes Talsma en Dirkje Jans Tip.
Trijntje is overleden op 27-01-1908 in Schoterland, 73 jaar oud.
Trijntje trouwde, 31 jaar oud, op 17-09-1865 in Schoterland met Marten Hayes de Jong.

Kinderen van Trijntje en Marten:
1 de Jong.
2 de Jong.
3 Martje Martens de Jong, geboren op 13-07-1872 in Mildam; Schoterland. Volgt V-p.

V-p Martje Martens de Jong is geboren op 13-07-1872 in Mildam; Schoterland, dochter van Marten Hayes de Jong en Trijntje Feitzes Talsma.
Martje is overleden op 26-05-1903 in Mildam, 30 jaar oud. Zij is begraven te Mildam; kerk.
Martje trouwde met Hendrik de Vries. Hendrik is geboren op 25-06-1868 in Brongerga.
Hendrik is overleden op 17-12-1932 in Donkerbroek, 64 jaar oud.

III-l Bartelt Retzes Talsma is geboren op 14-04-1797 in Nieuwehorne, zoon van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartels Steltinga.
Hij is gedoopt op 14-05-1797 in Oudehorne. Bartelt is overleden op 24-12-1862 in Schoterland, 65 jaar oud.
Bartelt trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1819 in Weststellingwerf met Martje Berends Waldus, ongeveer 22 jaar oud.
Martje is geboren omstreeks 1797. Martje is overleden op 29-12-1865 in Schoterland, ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen van Bartelt en Martje:
1 Antje Bartelds Tolsma, geboren op 19-12-1819 in Weststellingwerf. Antje is overleden vr 1827, ten hoogste 8 jaar oud.
2 Ritse Bartelds Talsma, geboren op 25-01-1821 in Weststellingwerf. Ritse is overleden op 14-11-1882 in Schoterland, 61 jaar oud.
3 Beerend Bartelds Tolsma, geboren op 11-01-1823 in Ter Idzard; Weststellingwerf. Beerend is overleden op 18-06-1851 in Schoterland, 28 jaar oud.
4 Jan Bartelds Tolsma, geboren op 23-05-1825 in Nieuwehorne; Schoterland. Jan is overleden op 14-12-1828 in Schoterland, 3 jaar oud.
5 Antje Bartelds Talsma, geboren op 09-11-1827 in Nieuwehorne; Schoterland. Antje is overleden op 08-01-1829 in Schoterland, 1 jaar oud.
6 Talsma, levenloos geboren zoon, geboren op 11-03-1830 in Schoterland.
7 Antje Bartelds Talsma, geboren op 02-08-1832 in Oudehorne; Schoterland. Antje is overleden op 04-05-1862 in Schoterland, 29 jaar oud.
8 Jan Bartelds Tolsma, geboren op 19-12-1833 in Oudehorne; Schoterland. Jan is overleden op 20-07-1880 in AEngwirden, 46 jaar oud.
9 Trijntje Bartelds Talsma, geboren op 07-06-1835 in Oudehorne; Schoterland. Trijntje is overleden op 15-05-1898 in Schoterland, 62 jaar oud.
10 Oebele Bartelds Talsma, geboren op 17-09-1837 in Oudehorne; Schoterland. Oebele is overleden.
11 Linze Bartelds Talsma, geboren op 09-04-1839 in Oudehorne; Schoterland. Linze is overleden.
12 Frans Bartelds Talsma, geboren op 17-11-1840 in Oudehorne; Schoterland. Frans is overleden op 08-08-1841 in Schoterland, 8 maanden oud.

III-m Tyssche Retzes Talsma is geboren op 19-07-1799 in Nieuwehorne, dochter van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartels Steltinga.
Zij is gedoopt op 18-08-1799 in Oudehorne. Tyssche is overleden op 26-05-1838 in Schoterland, 38 jaar oud.
Tyssche trouwde, 27 jaar oud, op 10-03-1827 in Schoterland met Jan Roels Oostra, ongeveer 29 jaar oud.
Jan is geboren omstreeks 1798. Jan is overleden op 30-06-1866 in Schoterland, ongeveer 68 jaar oud.

Kinderen van Tyssche en Jan:
1 Roel Jans Oostra, geboren op 24-03-1827 in Nieuwehorne; Schoterland. Roel is overleden op 29-11-1829 in Schoterland, 2 jaar oud.
2 Trijntje Jans Oostra, geboren op 22-10-1829 in Katlijk; Schoterland. Trijntje is overleden op 29-03-1909 in Schoterland, 79 jaar oud.
3 Hiltje Jans Oostra, geboren op 26-10-1832 in Katlijk; Schoterland. Volgt IV-y.
4 Gepke Jans Oostra, geboren op 01-05-1835 in Katlijk; Schoterland. Gepke is overleden op 16-02-1900 in Sneek, 64 jaar oud.
5 Tijssche Jans Oostra, geboren op 26-05-1838 in Katlijk; Schoterland. Tijssche is overleden op 17-04-1840 in Schoterland, 1 jaar oud.

IV-y Hiltje Jans Oostra is geboren op 26-10-1832 in Katlijk; Schoterland, dochter van Jan Roels Oostra en Tyssche Retzes Talsma.
Hiltje is overleden op 15-12-1924 in Schoterland, 92 jaar oud.
Hiltje trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1858 in Schoterland met Jan Feitzes Talsma, 30 jaar oud. Zie IV-l voor persoonsgegevens van Jan.

Kinderen van Hiltje en Jan:
1 Thijske Jans Talsma, geboren op 19-07-1858 in Katlijk; Schoterland. Thijske is overleden op 06-08-1858 in Schoterland, 18 dagen oud.
2 Thijske Jans Talsma, geboren op 15-09-1859 in Katlijk; Schoterland. Thijske is overleden op 28-01-1932 in Schoterland, 72 jaar oud.
3 Geeske Jans Talsma, geboren op 10-04-1862 in Katlijk; Schoterland. Geeske is overleden op 18-04-1867 in Schoterland, 5 jaar oud.
4 Jan Jans Talsma, geboren op 05-11-1864 in Katlijk; Schoterland. Jan is overleden.
5 Geeske Jans Talsma, geboren op 07-08-1868 in Katlijk; Schoterland. Volgt V-j.
6 Trijntje Jans Talsma, geboren op 16-06-1871 in Katlijk; Schoterland. Trijntje is overleden op 30-08-1923 in Schoterland, 52 jaar oud.
7 Feitze Jans Talsma, geboren op 21-05-1875 in Katlijk. Feitze is overleden.

III-n Jantje Retzes Talsma is geboren op 12-03-1803 in Nieuwehorne, dochter van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartels Steltinga.
Zij is gedoopt op 03-04-1803 in Oudehorne. Jantje is overleden op 03-03-1839 in Schoterland, 35 jaar oud.
Jantje trouwde, 19 jaar oud, op 07-04-1822 in Schoterland met Wiebe Hendriks van der Honing, ongeveer 27 jaar oud.
Wiebe is geboren omstreeks 1795. Wiebe is overleden op 14-01-1855 in Schoterland, ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen van Jantje en Wiebe:
1 Antje Wiebes van der Honing, geboren op 07-09-1823 in Mildam; Schoterland. Antje is overleden op 21-02-1896 in Schoterland, 72 jaar oud.
2 Trijntje Wiebes van der Honing, geboren op 21-03-1826 in Nieuwehorne; Schoterland. Trijntje is overleden op 03-01-1851 in Schoterland, 24 jaar oud.
3 Hendrik Wiebes van der Honing, geboren op 01-04-1833 in Katlijk; Schoterland. Hendrik is overleden op 28-12-1912 in Opsterland, 79 jaar oud.
4 Retze Wiebes van der Honing, geboren op 15-02-1837 in Katlijk; Schoterland. Retze is overleden op 30-01-1926 in AEngwirden, 88 jaar oud.

III-o Jepke Retzes Talsma is geboren op 18-06-1807 in Nieuwehorne, dochter van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartels Steltinga.
Zij is gedoopt op 19-07-1807 in Oudehorne. Jepke is overleden op 04-05-1882 in Opsterland, 74 jaar oud.
Jepke trouwde, 26 jaar oud, op 04-07-1833 in Opsterland met Tjeerd Annes Wijnstra, ongeveer 39 jaar oud.
Tjeerd is geboren omstreeks 1794. Tjeerd is overleden op 07-03-1866 in Opsterland, ongeveer 72 jaar oud.

III-p Aaltje Retzes Talsma is geboren op 25-08-1810 in Nieuwehorne, dochter van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartels Steltinga.
Zij is gedoopt op 16-09-1810 in Oudehorne. Aaltje is overleden op 08-02-1878 in Schoterland, 67 jaar oud.
Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 07-04-1839 in Schoterland met Jan Jans Faber, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1811.
Jan is overleden op 23-07-1865 in Schoterland, ongeveer 54 jaar oud.

Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Jan Jans Faber, geboren op 22-02-1840 in Mildam; Schoterland. Jan is overleden op 20-04-1840 in Schoterland, 1 maand oud.
2 Retze Jans Faber, geboren op 12-07-1841 in Mildam; Schoterland. Retze is overleden.
3 Jan Jans Faber, geboren op 07-10-1845 in Mildam; Schoterland. Jan is overleden.
4 Trijntje Jans Faber, geboren op 20-11-1849 in Oudeschoot; Schoterland. Trijntje is overleden op 27-12-1878 in Schoterland, 29 jaar oud.
5 Feitze Jans Faber, geboren op 20-10-1855 in Oudeschoot; Schoterland. Feitze is overleden op 19-08-1872 in Schoterland, 16 jaar oud.

III-q Sanne Retzes Talsma is geboren op 23-07-1815 in Schoterland, zoon van Retze Feitses Talsma en Trijntje Bartels Steltinga.
Sanne is overleden op 19-07-1901 in Schoterland, 85 jaar oud.
Sanne trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1841 in Schoterland met Antje Annes Jongsma, 21 jaar oud. Zie IV-f voor persoonsgegevens van Antje.

Kinderen van Sanne en Antje:
1 Hiltje Sannes Talsma, geboren op 07-01-1842 in Mildam; Schoterland. Hiltje is overleden op 06-03-1896 in Schoterland, 54 jaar oud.
2 Trijntje Sannes Talsma, geboren op 27-11-1844 in Katlijk; Schoterland. Trijntje is overleden.
3 Anne Sannes Talsma, geboren op 08-08-1848 in Mildam; Schoterland. Anne is overleden op 20-06-1929 in Schoterland, 80 jaar oud.
4 Retze Sammes Talsma, geboren op 19-11-1850 in Mildam; Schoterland. Retze is overleden op 26-04-1926 in Schoterland, 75 jaar oud.
5 Gepke Sammes Talsma, geboren op 18-05-1854 in Mildam; Schoterland. Gepke is overleden op 28-03-1856 in Schoterland, 1 jaar oud.
6 Tjeerd Sammes Talsma, geboren op 19-01-1857 in Katlijk; Schoterland. Tjeerd is overleden op 17-12-1864 in Schoterland, 7 jaar oud.
7 Gepke Sammes Talsma, geboren op 05-12-1859 in Katlijk; Schoterland. Gepke is overleden op 01-06-1913 in Schoterland, 53 jaar oud.
8 Tjeerd Sammes Talsma, geboren op 02-06-1865 in Katlijk; Schoterland. Tjeerd is overleden op 27-11-1865 in Schoterland, 5 maanden oud.

II-e Jebbigje (Gepke) Feitses, geboren in 1769. Zij is gedoopt op 23-07-1769 in Oudeschoot.
Jebbegje is getrouwd op 21-01-1787 met Jelle Hendriks de Jong in Nieuwehorne.
Jebbigje is overleden in 1851.

bron: Johan Groenewoud, www.langsdeluts.nl