STAMBOOM VAN FAMILIE RITSMA.

Betty Leistra-Terpstra voor de Kloosterzathe (1668) te Nijtap nr.2 Opeinde vroeger in eigendom van onze voorouders de fam. Ritsma Van moeders kant, nu rijksmonument.

Deze in 1668 gebouwde stemgerechtigde en floreenplichtige boerderij.
was in dat jaar in het bezit van de erfgenamen van Wijtse Taekes.
In 1798 was het de grootste boerenhoeve van Nijtap-Opeinde met 13 koeien,
7 rieren, 6 paarden en 41 lopenstal gezaai.
Na 1850 onderging de boerderij diverse wijzigingen, ze werd verkleind en ook de
vrijstaande hooiberging werd afgebroken.
De in een ambachtelijk-traditionele stijl gebouwde boerderij is in en uitwendig gerestaureerd in 1995
en heeft geen argrarische functie meer.
De nabijstaande monumentale lindeboom dateert waarschijnlijk uit de bouwtijd van het pand.
Ondertussen is dit pand een Rijksmonument.

1 Teeke Beerns Ritsma, zoon van Beern Ritsma en naam onbekend. Teeke is overleden vóór 17-05-1688. Teeke trouwde met naam onbekend.

Kind van Teeke en naam onbekend:
1 Wijtse Taekes Ritsma, geboren in 1608. Volgt 1.1.

1.1 Wijtse Taekes Ritsma is geboren in 1608, zoon van Teeke Beerns Ritsma en naam onbekend.
Wijtse is overleden in 1640, 32 jaar oud. Wijtse trouwde, 20 jaar oud, in 1628 met Tiets Sjoerds.
Tiets is overleden omstreeks 1665. Zij trouwde later in 1641 met Wijger Roels.

Kinderen van Wijtse en Tiets:
1 Gaele Wijtses Ritsma.
2 Michiel Wijtses Ritsma.
3 Sjoerd Wijtses Ritsma.
4 Taeke Wijtses Ritsma. Taeke is overleden omstreeks 1693.
5 Ridsert Wytses Ritsma, geboren in 1640 in Opeinde (Small.). Volgt 1.1.1.

1.1.1 Ridsert Wytses Ritsma is geboren in 1640 in Opeinde (Small.), zoon van Wijtse Taekes Ritsma en Tiets Sjoerds. Ridsert is overleden in 1692, 52 jaar oud.
Ridsert trouwde, 28 jaar oud, op 19-01-1668 met Aaltie Harckes, 20 jaar oud.
Aaltie is geboren in 1648 in Smalle Ee, dochter van Harcke Wopkes en Ybel Tjeerds. Aaltie is overleden in 1694, 46 jaar oud.

Kinderen van Ridsert en Aaltie:
1 Harcke Ritsma, geboren in 1670. Volgt 1.1.1.1.
2 Wytse Ritsma, geboren in 1671 in Opeinde (Small.). Wytse is overleden in 1753, 82 jaar oud.
3 Taeke Ritsma, geboren op 22-11-1675 in Boornbergum. Taeke is overleden in 1728, 53 jaar oud.
4 Wopke Ritsma, geboren op 30-09-1677 in Boornbergum.
5 Tiets Ritsma, geboren in 1680 in Boornbergum.
6 Tjeerd Ridserts Ritsma, geboren in 1682 in Opeinde (Small.). Volgt 1.1.1.2.
7 Wopke Ritsma, geboren in 1685.

1.1.1.1 Harcke Ritsma is geboren in 1670, zoon van Ridsert Wytses Ritsma en Aaltie Harckes. Harcke is overleden op 02-12-1741, 71 jaar oud.
Harcke trouwde met Ybel Tjeerds.

1.1.1.2 Tjeerd Ridserts Ritsma is geboren in 1682 in Opeinde (Small.), zoon van Ridsert Wytses Ritsma en Aaltie Harckes.
Hij is gedoopt op 12-11-1682. Tjeerd is overleden in 1740, 58 jaar oud.
Tjeerd trouwde, 34 jaar oud, op 05-04-1716 met Sjouckje Sybes, 17 jaar oud.
Sjouckje is geboren in 1699. Sjouckje is overleden in 1742, 43 jaar oud.
Zij trouwde later op 02-12-1741 met Jacob Hindriks.

Kinderen van Tjeerd en Sjouckje:
1 Aaltje Ritsma, geboren op 12-09-1717.
2 Ridsert Tjeerds Ritsma, geboren in 1719. Volgt 1.1.1.2.1.
3 Gertje Ritsma, geboren omstreeks 1721. Gertje is overleden in 1756, ongeveer 35 jaar oud.
4 Sybe Ritsma, geboren op 03-06-1724.
5 Martjen Ritsma, geboren op 01-09-1726.
6 Wopke Ritsma, geboren op 30-07-1730.
7 Wopke Ritsma, geboren op 29-04-1731.
8 Wopke Ritsma, geboren op 03-05-1733.
9 Teeke Ritsma, geboren op 29-04-1736.
10 Iebeltje Ritsma, geboren op 21-12-1738. Iebeltje is overleden op 24-01-1757, 18 jaar oud.

1.1.1.2.1 Ridsert Tjeerds Ritsma is geboren in 1719, zoon van Tjeerd Ridserts Ritsma en Sjouckje Sybes.
Hij is gedoopt op 17-09-1719. Ridsert is overleden in 1785, 66 jaar oud.
Ridsert trouwde, 34 jaar oud, op 21-04-1753 met Dieuke Rinses, 20 jaar oud.
Dieuke is geboren op 28-04-1732, dochter van Rinse Jacobs en Foockeltje Allerts.
Dieuke is overleden in 1813, 81 jaar oud.

Kinderen van Ridsert en Dieuke:
1 Sjoukjen Ritsma, geboren in 1754. Volgt 1.1.1.2.1.1.
2 Tjeerd Ritsma, geboren op 01-07-1756. Hij is gedoopt op 11-07-1756. Tjeerd is overleden op 06-08-1833, 77 jaar oud.
3 Fogeltje Ritsma, geboren op 07-11-1758 in Opeinde. Volgt 1.1.1.2.1.2.
4 Rinse (1761) Ritsma, geboren op 01-03-1761 in Oudega. Volgt 1.1.1.2.1.3.
5 Geertje Ritsma, geboren op 05-06-1763. Volgt 1.1.1.2.1.4.
6 Wopke Ritzerts Ritsma, geboren op 16-03-1766. Volgt 1.1.1.2.1.5.
7 Mayke Ritsma, geboren in 1768.
8 Harke Ritsma, geboren op 07-07-1774.
1.1.1.2.1.1 Sjoukjen Ritsma is geboren in 1754, dochter van Ridsert Tjeerds Ritsma en Dieuke Rinses.
Zij is gedoopt op 01-09-1754. Sjoukjen is overleden op 17-08-1841, 87 jaar oud.
Sjoukjen trouwde, 28 jaar oud, op 02-06-1782 met Jogghum Jelmers Admiraal, 24 jaar oud.
Jogghum is geboren op 20-06-1757 in Opeinde. Jogghum is overleden op 20-07-1832, 75 jaar oud.

Kinderen van Sjoukjen en Jogghum:
1 Jelmer Jogghums Addmiraal, geboren op 30-08-1782. Jelmer is overleden op 26-01-1827, 44 jaar oud.
2 Ritzert Jogghums Admiraal, geboren op 01-04-1785.
3 Ritsert Jogghums Admiraal, geboren op 04-08-1787.
4 Ritsert Jogghums Admiraal, geboren op 18-05-1790. Volgt 1.1.1.2.1.1.1.
5 Sape Joggums Admiraal, geboren op 21-08-1793.
6 Sape Jogghums Admiraal, geboren op 05-09-1798. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.

1.1.1.2.1.1.1 Ritsert Jogghums Admiraal is geboren op 18-05-1790, zoon van Jogghum Jelmers Admiraal en Sjoukjen Ritsma.
Ritsert trouwde, 29 jaar oud, op 02-10-1819 met Willemke Jans Zandstra, 21 jaar oud.
Willemke is geboren in 1798. Willemke is overleden op 15-07-1879, 81 jaar oud.

Kinderen van Ritsert en Willemke:
1 Sjoukjen Ridzerts Admiraal, geboren op 21-01-1820 in Tietjerksteradeel. Sjoukjen is overleden op 23-03-1889 in Tietjerksteradeel, 69 jaar oud.
2 Ettje Ridzerts Admiraal, geboren op 12-06-1821. Ettje is overleden op 28-08-1864 in Tietjerksteradeel, 43 jaar oud.
3 Engeltje Ridzerts Admiraal, geboren op 04-08-1823. Engeltje is overleden op 02-07-1883 in Groningen, 59 jaar oud.
4 Jochum Ridzerts Admiraal, geboren op 27-10-1825 in Tietjerksteradeel. Jochum is overleden op 17-07-1897 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
5 Wytske Ridzerts Admiraal, geboren op 15-04-1828.
6 Jantje Ridzerts Admiraal, geboren op 18-06-1830 in Tietjerksteradeel. Jantje is overleden op 30-09-1848 in Tietjerksteradeel, 18 jaar oud.
7 Jan Ridzerts Admiraal, geboren op 16-04-1836 in Tietjerksteradeel. Jan is overleden op 06-03-1912 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud.

1.1.1.2.1.1.2 Sape Jogghums Admiraal is geboren op 05-09-1798, zoon van Jogghum Jelmers Admiraal en Sjoukjen Ritsma.
Sape is overleden op 30-06-1841, 42 jaar oud. Sape:
(1) trouwde met Joukje Hattems Kuiper.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 19-05-1832 met Grietje Bastiaans Smits.

Kind van Sape en Joukje:
1 Antje Sapes Admiraal, geboren in 1824 in Tietjerksteradeel. Antje is overleden op 29-09-1926 in Tietjerksteradeel, 102 jaar oud.

Kinderen van Sape en Grietje:
1 Jochum Sapes Admiraal, geboren op 12-10-1832 in Tietjerksteradeel. Jochum is overleden op 27-09-1897 in Tietjerksteradeel, 64 jaar oud.
2 Jelmer Sapes Admiraal, geboren op 24-06-1835 in Tietjerksteradeel. Jelmer is overleden op 02-04-1855 in Tietjerksteradeel, 19 jaar oud.
3 Minne Sapes Admiraal, geboren in 10-1837 in Tietjerksteradeel. Minne is overleden op 02-04-1839 in Tietjerksteradeel, 1 jaar oud.
4 Minne Sapes Admiraal, geboren in 1840 in Tietjerksteradeel. Minne is overleden op 08-11-1897 in Tietjerksteradeel, 57 jaar oud.

1.1.1.2.1.2 Fogeltje Ritsma is geboren op 07-11-1758 in Opeinde, dochter van Ridsert Tjeerds Ritsma en Dieuke Rinses.
Zij is gedoopt op 24-12-1758 in Oudega. Fogeltje is overleden op 19-11-1846 in Dantumadeel, 88 jaar oud.
Fogeltje trouwde, 20 jaar oud, op 02-05-1779 met Oene Jans, 36 jaar oud.
Oene is geboren in 1743 in Kuikhorne. Oene is overleden op 28-04-1808 in Dantumadeel, 65 jaar oud.

1.1.1.2.1.3 Rinse Ritsma is geboren op 01-03-1761 in Oudega, zoon van Ridsert Tjeerds Ritsma en Dieuke Rinses.
Rinse is overleden op 23-03-1794, 33 jaar oud.
Rinse trouwde, 32 jaar oud, op 12-05-1793 met Wietske Hendriks Hakkeband.

1.1.1.2.1.4 Geertje Ritsma is geboren op 05-06-1763, dochter van Ridsert Tjeerds Ritsma en Dieuke Rinses.
Geertje is overleden op 10-07-1835, 72 jaar oud. Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1791 met Jacob Alberts.

1.1.1.2.1.5 Wopke Ritzerts Ritsma is geboren op 16-03-1766, zoon van Ridsert Tjeerds Ritsma en Dieuke Rinses.
Wopke is overleden op 23-01-1848, 81 jaar oud. Wopke trouwde, 43 jaar oud, op 21-01-1810 met Tjitske Klazes van der Kooi, 25 jaar oud.
Tjitske is geboren op 15-03-1784, dochter van Klaas Feitzes van der Kooi en Ymkjen Klaasses. Tjitske is overleden op 13-05-1872, 88 jaar oud.

Kinderen van Wopke en Tjitske:
1 Dieuke Ritsma, geboren op 18-07-1810. Volgt 1.1.1.2.1.5.1.
2 Nicolaas Ritsma, geboren op 24-07-1812. Volgt 1.1.1.2.1.5.2.
3 Impkjen Ritsma, geboren op 06-05-1814. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.
4 Ritzert Ritsma, geboren op 30-12-1815. Ritzert is overleden.
5 Sietske Ritsma, geboren op 27-06-1818. Sietske is overleden op 17-10-1869, 51 jaar oud.
6 Geertje Ritsma, geboren op 20-04-1821. Geertje is overleden op 10-07-1835, 14 jaar oud.
7 Egbert Ritsma, geboren op 21-11-1825. Volgt 1.1.1.2.1.5.4.

1.1.1.2.1.5.1 Dieuke Ritsma is geboren op 18-07-1810, dochter van Wopke Ritzerts Ritsma en Tjitske Klazes van der Kooi.
Dieuke is overleden op 23-03-1865, 54 jaar oud.
Dieuke trouwde, 19 jaar oud, op 17-05-1830 met Berend Hanzes Blom.

1.1.1.2.1.5.2 Nicolaas Ritsma is geboren op 24-07-1812, zoon van Wopke Ritzerts Ritsma en Tjitske Klazes van der Kooi.
Nicolaas is overleden op 15-06-1881, 68 jaar oud.
Nicolaas trouwde, 31 jaar oud, op 25-05-1844 met Aaltje Gerrits Mulder, 33 jaar oud.
Aaltje is geboren in 1811. Aaltje is overleden op 11-10-1887, 76 jaar oud.

Kinderen van Nicolaas en Aaltje:
1 Tjitske Ritsma, geboren op 04-04-1845. Tjitske is overleden op 01-07-1922, 77 jaar oud.
2 Gerrit Ritsma, geboren op 27-04-1848 in Oudega. Volgt 1.1.1.2.1.5.2.1.
3 Wopke Ritsma, geboren op 23-04-1853. Volgt 1.1.1.2.1.5.2.2.

1.1.1.2.1.5.2.1 Gerrit Ritsma is geboren op 27-04-1848 in Oudega, zoon van Nicolaas Ritsma en Aaltje Gerrits Mulder.
Gerrit is overleden op 28-02-1941 in Smallingerland, 92 jaar oud.
Gerrit trouwde, 35 jaar oud, op 19-05-1883 in Smallingerland met Froukje Wiebes Marines, 25 jaar oud.
Froukje is geboren op 21-10-1857 in Heeg.

Kinderen van Gerrit en Froukje:
1 Grietje Gerrits Ritsma, geboren op 01-03-1884 in Smallingerland. Grietje is overleden op 19-04-1885 in Smallingerland, 1 jaar oud.
2 Grietje Gerrits Ritsma, geboren op 23-02-1886.
3 Aaltje Gerrits Ritsma, geboren op 29-02-1888 in Smallingerland.
4 Nicolaas Gerrits Ritsma, geboren op 23-06-1890 in Smallingerland.
5 Wiepkje Gerrits Ritsma, geboren op 03-01-1893.

1.1.1.2.1.5.2.2 Wopke Ritsma is geboren op 23-04-1853, zoon van Nicolaas Ritsma en Aaltje Gerrits Mulder.
Wopke is overleden op 12-04-1931 in Oudega (sm), 77 jaar oud.
Wopke:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1883 in Smallingerland met Grietje Bouwes Pietersma, 23 jaar oud.
Grietje is geboren op 13-06-1859 in Bergum. Grietje is overleden op 09-03-1891 in Oudega, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 07-05-1892 met Tjettje Jans Boelens, 38 jaar oud. Tjettje is geboren op 14-10-1853 in Oudega.
Tjettje is overleden op 27-05-1934 in Smallingerland, 80 jaar oud.

Kinderen van Wopke en Grietje:
1 Klaas Wopkes Ritsma, geboren op 08-04-1883 in Smallingerland. Volgt 1.1.1.2.1.5.2.2.1.
2 Bouwe Wopkes Ritsma, geboren op 03-08-1887 in Smallingerland. Bouwe is overleden op 05-01-1893, 5 jaar oud.

1.1.1.2.1.5.2.2.1 Klaas Wopkes Ritsma is geboren op 08-04-1883 in Smallingerland, zoon van Wopke Ritsma en Grietje Bouwes Pietersma.
Klaas is overleden op 23-11-1965 in Oldeboorn, 82 jaar oud.
Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1911 met Aaltje Meester, 28 jaar oud.
Aaltje is geboren in 1883. Aaltje is overleden op 04-04-1936, 53 jaar oud.

1.1.1.2.1.5.3 Impkjen Ritsma is geboren op 06-05-1814, dochter van Wopke Ritzerts Ritsma en Tjitske Klazes van der Kooi.
Impkjen is overleden op 18-05-1870, 56 jaar oud.
Impkjen trouwde, 44 jaar oud, op 10-09-1858 met Jan Freerks Kalsbeek, 38 jaar oud.
Jan is geboren op 09-02-1820. Jan is overleden op 04-05-1860, 40 jaar oud.

Kinderen van Impkjen uit onbekende relatie:
1 Wopke Ritsma, geboren op 16-09-1838 in Opeinde (Small.). Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.
2 Ridzert Ritsma, geboren op 16-09-1838. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.
1.1.1.2.1.5.3.1 Wopke Ritsma is geboren op 16-09-1838 in Opeinde (Small.), zoon van Impkjen Ritsma.
Wopke is overleden op 21-02-1921, 82 jaar oud.
Wopke trouwde, 31 jaar oud, op 10-09-1870 met Maria Pieters Overzet, 29 jaar oud.
Maria is geboren op 02-03-1841 in Oldekerk Groningen. Maria is overleden op 06-04-1929 in Tietjerksteradeel, 88 jaar oud.

Kinderen van Wopke en Maria: 1 Pieter Ritsma, geboren op 22-07-1870 in Hijum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.
2 Ymkje Ritsma, geboren op 28-03-1872. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.2.
3 Janna Ritsma, geboren op 16-10-1874 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.3.
4 Tietje Ritsma, geboren op 09-02-1877. Tietje is overleden op 23-06-1877, 4 maanden oud.
5 Ritsma, levenloos geboren kind, geboren op 23-04-1878.
6 Wopke Ritsma, geboren op 03-09-1879. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.4.
7 Tietje Ritsma, geboren op 22-01-1882. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.5.
8 Jan Ritsma, geboren op 20-01-1885. Jan is overleden op 24-10-1886 in Leeuwarden, 1 jaar oud.

1.1.1.2.1.5.3.1.1 Pieter Ritsma is geboren op 22-07-1870 in Hijum, zoon van Wopke Ritsma en Maria Pieters Overzet.
Pieter is overleden op 18-08-1918 in Twijzelerheide, 48 jaar oud. Hij is begraven op 22-08-1918.
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 16-11-1895 in Leeuwarden met Akke Wijngaarden, 23 jaar oud.
Akke is geboren op 18-01-1872, dochter van Romke Arjens Wijngaarden en Lijsbert Kornelis Holwerda.
Akke is overleden op 15-08-1931 in Twijzelerheide, 59 jaar oud.

Kinderen van Pieter en Akke: 1 Elisabeth Ritsma, geboren op 12-02-1896. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.1.
2 Wopke Ritsma, geboren op 28-03-1897. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.2.
3 Romke Ritsma, geboren op 30-06-1899. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.3.
4 Jan Ritsma, geboren op 07-02-1901. Jan is overleden op 23-05-1916 in Twijzelerheide, 15 jaar oud.
5 Kornelis Ritsma, geboren op 14-10-1902. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.4.
6 Trijntje Ritsma, geboren in 1907. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.5.
7 Maria Ritsma, geboren in 1908. Maria is overleden op 21-09-1918 in Twijzelerheide, 10 jaar oud.
8 Ymkje Ritsma, geboren op 04-08-1910 in Twijzel. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.6.
9 Janna Ritsma, geboren op 04-08-1910 in Twijzel. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.
10 Tietje Ritsma, geboren op 27-10-1913 in Twijzel. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.8.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.1 Elisabeth Ritsma is geboren op 12-02-1896, dochter van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 07-01-1920 met Pieter van Duuren, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 16-05-1892 in Assen.

Kinderen van Elisabeth en Pieter:
1 van Duuren, levenloos geboren dochter, geboren op 31-05-1920 in Assen.
2 Pedro van Duren, geboren in 1922.
3 Piet van Duren, geboren in 1924.
4 Nicolaas van Duren, geboren in 1927.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.2 Wopke Ritsma is geboren op 28-03-1897, zoon van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Wopke is overleden in 1962, 65 jaar oud.
Wopke trouwde met Johanna????.

Kinderen van Wopke en Johanna:
1 Annie Ritsma.
2 Pieter Ritsma.
3 Aaltje Ritsma.
4 Akke Ritsma.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.3 Romke Ritsma is geboren op 30-06-1899, zoon van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Romke is overleden op 04-03-1984 in Twijzelrheide, 84 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-1984 te Twijzelerheide.
Romke trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1935 met Grietje Algra, ongeveer 28 jaar oud.
Grietje is geboren op 11-07-1907 in Suawoude. Grietje is overleden op 14-10-1981 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
Zij is begraven op 18-10-1981 te Twzelerheide.

Kinderen van Romke en Grietje:
1 Klaas Ritsma, geboren in 1933 in Suawoude. Klaas is overleden op 11-06-1984, 51 jaar oud.
Hij is begraven op 14-06-1984 te Twijzelerheide.
2 Pieter Ritsma, geboren in 1939 in Twijzelerheide.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.4 Kornelis Ritsma is geboren op 14-10-1902, zoon van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Kornelis trouwde met Jacoba Müthing. Jacoba is geboren op 16-05-1907.
Jacoba is overleden op 20-05-1967 in Apeldoorn, 60 jaar oud. Zij is begraven te Apeldoorn.

Kinderen van Kornelis en Jacoba:
1 Romke Ritsma.
2 Titia Ritsma.
3 Janna Ritsma.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.5 Trijntje Ritsma is geboren in 1907, dochter van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Trijntje is overleden omstreeks 1945, ongeveer 38 jaar oud. Trijntje trouwde met Martinus Bos.

Kind van Trijntje en Martinus:
1 Hendrik H. Kuiper, geboren omstreeks 1935.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.6 Ymkje Ritsma is geboren op 04-08-1910 in Twijzel, dochter van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Ymkje is overleden in 1995 in Canada, 85 jaar oud,Zij is begraven in Canada.
Ymkje trouwde, 21 jaar oud, in 1931 met Jan Kempenaar, 23 jaar oud.
Jan is geboren op 22-04-1908. Jan is overleden op 18-12-1989 in Canada, 81 jaar oud. Hij is begraven te Canada.

Kinderen van Ymkje en Jan:
1 Kempenaar, levenloos geboren kind, geboren op 16-06-1931.
2 Pieter Kempenaar, geboren omstreeks 1933.
3 Akke Kempenaar, geboren omstreeks 1938.
4 Gerard Kempenaar, geboren omstreeks 1947 in Twijzelerheide.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7 Janna Ritsma is geboren op 04-08-1910 in Twijzel, dochter van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Janna is overleden op 27-08-1997 in Surhuisterveen, 87 jaar oud. Zij is begraven op 01-09-1997 te Buitenpost.
Janna trouwde met Wijbe Terpstra. Wijbe is geboren op 03-08-1912 in Stiens, zoon van Doeke Terpstra en Aaltje Heidema.
Wijbe is overleden op 26-07-1949 in Buitenpost, 36 jaar oud. Hij is begraven te Buitenpost.

Kinderen van Janna en Wijbe:
1 Doeke Terpstra, geboren op 28-07-1938 in Blessum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.1.
2 Akke Terpstra, geboren op 30-10-1939 in Kollumerzwaag. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.2.
3 Aaltje Terpstra, geboren op 22-12-1940 in Kooten. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.3.
4 Betje Terpstra, geboren op 06-03-1942 in Kooten. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.
5 Trijntje IJmkje Tietje Terpstra, geboren op 28-08-1944 in Kollum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.5.
6 Pieter Meint Terpstra, geboren op 28-03-1946 in Twijzelerheide. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.6.
7 Hendrik Wiebe Terpstra, geboren op 26-03-1947 in Groningen. Hendrik is overleden op 30-04-1947 in Leeuwarden, 1 maand oud.
8 Aukje Terpstra, geboren op 12-03-1948 in Buitenpost. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.7.
9 Hendrik Wijbe Terpstra, geboren op 07-05-1949 in Buitenpost. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.8.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.1 Doeke Terpstra is geboren op 28-07-1938 in Blessum, zoon van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Doeke trouwde, 25 jaar oud, op 11-06-1964 met Lutske Wypkje Vries de, 22 jaar oud. Lutske is geboren op 30-05-1942.
Lutske is overleden op 30-01-1995 in Drachten, 52 jaar oud.

Kinderen van Doeke en Lutske:
1 Wijbe Terpstra, geboren op 21-06-1965 in Drachten.
2 Eetske Terpstra, geboren op 21-06-1969.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.2 Akke Terpstra is geboren op 30-10-1939 in Kollumerzwaag, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Akke trouwde, 18 jaar oud, op 25-03-1958 met Jurjen Uitterdijk, 20 jaar oud. Jurjen is geboren op 26-12-1937.

Kinderen van Akke en Jurjen:
1 Jannie Uitterdijk, geboren op 07-09-1958 in Driesum.
2 Reinder Uitterdijk, geboren op 08-12-1960 in Sexbierum.
3 Wiebe Uitterdijk, geboren op 02-11-1961.
4 Johannes Uitterdijk, geboren op 12-05-1973 in Cornjum.
5 Jeroen Douwe Uitterdijk, geboren op ?-04-1979.
6 Neeltje Martje Uitterdijk, geboren op ?-03-1980.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.3 Aaltje Terpstra is geboren op 22-12-1940 in Kooten, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Aaltje trouwde met Sietse Jong de. Sietse is geboren op 28-11-1939.

Kind van Aaltje en Sietse:
1 Peter Jong de, geboren op 21-06-1971.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4 Betje Terpstra is geboren op 06-03-1942 in Kooten, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Betje trouwde, 20 jaar oud, op 10-05-1962 in St.Annaparochie met Wijtze Leistra, 22 jaar oud. Wijtze is geboren op 28-02-1940 in St.Jacobiparochie.

Kinderen van Betje en Wijtze:
1 Oebele Johannes Leistra, geboren op 09-11-1963 in St.Jacobiparochie. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.1.
2 Wop Wijbe Leistra, geboren op 19-01-1965 in St.Jacobiparochie. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.2.
3 Wiebe Leistra, geboren op 31-01-1966 in St.Jacobiparochie. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.3.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.1 Oebele Johannes Leistra is geboren op 09-11-1963 in St.Jacobiparochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Oebele Johannes: (1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-10-1984 in Franeker met Sjerpjen Joustra, 15 jaar oud.
Het huwelijk werd ontbonden op 10-08-1986. Sjerpjen is geboren op 10-01-1969.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1990 in Franeker met Ina Elisabeth Mast, 21 jaar oud. Ina is geboren op 20-01-1969.

Kind van Oebele en Sjerpjen:
1 Betty Uilkje Leistra, geboren op 21-12-1982 in Achlum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.1.1.
Kinderen van Oebele en Ina:
1 Gwenny Leistra, geboren op 24-07-1994 in Tzummarum.
2 Mara Leistra, geboren op 18-09-1999 in Franeker.
3 Wijtze Jan Leistra, geboren op 04-07-2001 in Franeker.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.1.1 Betty Uilkje Leistra is geboren op 21-12-1984 in Achlum, dochter van Oebele Johannes Leistra en Sjerpjen Joustra.
Betty begon een relatie, 16 jaar oud, op 12-04-2001 met Wilko Johan Bruinsma, 30 jaar oud.
Wilko is geboren op 06-02-1971 in Groningen.

Kind van Betty en Wilko:
1 Ashley Johan Bruinsma, geboren op 16-03-2003.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.2 Wop Wijbe Leistra is geboren op 19-01-1965 in St.Jacobiparochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Wop Wijbe: (1) trouwde, 23 jaar oud, in 1988 in Leeuwarden met Baukje Brouwer. Het huwelijk werd ontbonden in 1990.
(2) trouwde, 32 jaar oud, in 1997 in Amsterdam met Fiteke Cruyff de. Het huwelijk werd ontbonden in 2001.
(3) trouwde, 37 jaar oud, op 16-12-2002 met Wilhelmina Johanna Woerlee, 39 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 21-07-1963 in Gouda.

Kind van Wop en Wilhelmina:
1 Robert Jan Leistra, geboren op 16-12-2001 in Leeuwarden.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.3 Wiebe Leistra is geboren op 31-01-1966 in St.Jacobiparochie, zoon van Wijtze Leistra en Betje Terpstra.
Wiebe:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 21-04-1986 in Franeker met Sandra Alkema, 18 jaar oud.
Sandra is geboren op 17-01-1968. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1996 in Franeker.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 03-10-2003 met Frootje Maartje Hoekstra, 22 jaar oud. Frootje is geboren op 12-08-1981 in St.Jacobiparochie.

Kinderen van Wiebe en Sandra:
1 Kim maya Leistra, geboren op 21-08-1987 in Tzum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.3.1.
2 Amberly Leistra, geboren op 27-09-1993 in Tzum.

Kind van Wiebe en Frootje:
1 Dion Leistra, geboren op 29-04-2004 in St.Jacobiparochie.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.4.3.1 Kim maya Leistra is geboren op 21-08-1987 in Tzum, dochter van Wiebe Leistra en Sandra Alkema.
Kim maya trouwde, 19 jaar oud, in 2006 in St.Annaparochie met Michel Gummels, 21 jaar oud. Michel is geboren op 21-09-1985.

Kind van Kim en Michel:
1 Shaylin Gummels, geboren op 29-10-2006 in Leeuwarden.
2 Jamila Gummels. geboren op 25-07-2009 in St.Jacobi Parochie.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.5 Trijntje IJmkje Tietje Terpstra is geboren op 28-08-1944 in Kollum, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Trijntje:
(1) is de biologische moeder van het kind van onbekend.
(2) trouwde, 20 jaar oud, in 1964 in Buitenpost met Heinrich Prins, 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1972.
Heinrich is geboren in 1942.
(3) trouwde, 38 jaar oud, in 1982 in Buitenpost met Geert Visser. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1983 in Buitenpost.
(4)ging een relatie aan, 49 jaar oud, in 1993 met Geert Hamstra. De beeindiging van de relatie was in 1994.
(5) trouwde, 55 jaar oud, in 1999 met Geert ???. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 2002.

Kind van Trijntje en onbekend:
1 Anja Terpstra, geboren op 05-11-1960 in Dokkum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.5.1.

Kinderen van Trijntje en Heinrich:
1 Romke Prins, geboren op 08-12-1964 in Dokkum.
2 Wiebe Prins, geboren op 02-11-1965 in Dokkum.
3 Hendrik Prins, geboren op 06-07-1968 in Dokkum.
4 Peter Prins, geboren op 21-06-1969 in Dokkum.
5 Heinrich Prins, geboren op 16-05-1972.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.5.1 Anja Terpstra is geboren op 05-11-1960 in Dokkum, dochter van onbekend en Trijntje IJmkje Tietje Terpstra.
Anja trouwde, 18 jaar oud, in 1978 met Bauke Venema.

Kinderen van Anja en Bauke:
1 Anita Venema, geboren op 31-10-1979 in Veenwouden.
2 Michel Venema, geboren op 30-03-1982 in Leeuwarden.
3 Johannes Venema, geboren op 30-03-1982 in Leeuwarden.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.6 Pieter Meint Terpstra is geboren op 28-03-1946 in Twijzelerheide, zoon van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1967 met Jitske Posthuma, 20 jaar oud. Jitske is geboren op 04-12-1947 in Driesum.

Kinderen van Pieter en Jitske: 1 Wiebe Terpstra, geboren op 07-02-1970 in Driesum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.6.1.
2 IJkjen Terpstra, geboren op 28-07-1974 in Driesum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.6.2.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.6.1 Wiebe Terpstra is geboren op 07-02-1970 in Driesum, zoon van Pieter Meint Terpstra en Jitske Posthuma.
Wiebe trouwde, 30 jaar oud, op 24-01-2001 in Driesum met Tineke Terpstra, 29 jaar oud. Tineke is geboren in 1972.

Kind van Wiebe en Tineke:
1 Anne Terpstra, geboren op 03-05-2001 in Leeuwarden.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.6.2 IJkjen Terpstra is geboren op 28-07-1974 in Driesum, dochter van Pieter Meint Terpstra en Jitske Posthuma.
IJkjen ging samenwonen, 22 jaar oud, in 1996 met André Zwaagstra, 18 jaar oud. De relatie werd ontbonden in 2004. André is geboren in ± 1978.

Kind van IJkjen en André:
1 Mark Zwaagstra, geboren op 16-10-2004.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.7 Aukje Terpstra is geboren op 12-03-1948 in Buitenpost, dochter van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Aukje trouwde, 20 jaar oud, op 15-11-1968 in Dokkum met Douwe Dol, 36 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 14-04-1997 in Dokkum. Douwe is geboren op 21-09-1932 in Dokkum.

Kinderen van Aukje en Douwe:
1 Janna Dol, geboren op 22-05-1969 in Dokkum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.7.1.
2 Antje Dol, geboren op 15-03-1971 in Dokkum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.7.2.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.7.1 Janna Dol is geboren op 22-05-1969 in Dokkum, dochter van Douwe Dol en Aukje Terpstra.
Janna trouwde, 29 jaar oud, op 19-03-1999 met Paul Rotteweel.
De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 2009.

Kind van Janna en Paul:
1 Patrik Rotteweel, geboren in 1999.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.7.2 Antje Dol is geboren op 15-03-1971 in Dokkum, dochter van Douwe Dol en Aukje Terpstra.
Antje trouwde, 24 jaar oud, op 08-09-1995 met Ernst Johan Romers.

Kind van Antje en Ernst:
1 Sanne Romers.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.7.8 Hendrik Wijbe Terpstra is geboren op 07-05-1949 in Buitenpost, zoon van Wijbe Terpstra en Janna Ritsma.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, in 1974 met Wietske van Dijk. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1986.
Hendrik ging samenwonen met Jeltje de Jong in Holwerd ± 1990.

Kinderen van Hendrik en Wietske:
1 Wijbe Terpstra, geboren op 02-11-1976 in Blija.
2 Meintje Terpstra, geboren op 21-03-1979 in Blija.
3 Janneke Terpstra, geboren in 1982.

1.1.1.2.1.5.3.1.1.8 Tietje Ritsma is geboren op 27-10-1913 in Twijzel, dochter van Pieter Ritsma en Akke Wijngaarden.
Tietje is overleden op 18-12-1982 in Sneek, 69 jaar oud.
Tietje trouwde met Dirk Oppenhuizen. Dirk is geboren op 25-09-1916.
Dirk is overleden op 14-03-1991 in Sneek, 74 jaar oud.

Kinderen van Tietje en Dirk:
1 Johan Oppenhuizen, geboren in 1940 in Sneek.
2 Akke Oppenhuizen, geboren in 1942 in Sneek.
3 Jitske Oppenhuizen, geboren op 25-07-1948 in Sneek.
Jitske is overleden op 09-09-1989 in Schiermonnikoog, 41 jaar oud. Zij is begraven te Schierminnikoog.
4 Trijntje Oppenhuizen, geboren omstreeks 1952 in Sneek.

1.1.1.2.1.5.3.1.2 Ymkje Ritsma is geboren op 28-03-1872, dochter van Wopke Ritsma en Maria Pieters Overzet.
Ymkje is overleden op 15-08-1954, 82 jaar oud.
Ymkje trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1895 met Pieter Pieters Storm, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 08-09-1873.

Kinderen van Ymkje en Pieter:
1 Pieter Storm, geboren op 18-11-1895.
2 Wopke Storm, geboren op 09-08-1897.
3 Janke Storm, geboren op 18-03-1899.
4 Maria Storm, geboren op 01-08-1900.
5 Jifke Storm, geboren op 07-05-1902.
6 Janna Storm, geboren op 05-02-1904. Janna is overleden op 16-04-1904, 2 maanden oud.
7 Janna Storm, geboren in 1911. Janna is overleden op 26-07-1912, 1 jaar oud.
8 Storm, levenloos geboren dochter, geboren op 06-07-1912.

1.1.1.2.1.5.3.1.3 Janna Ritsma is geboren op 16-10-1874 in Tietjerksteradeel, dochter van Wopke Ritsma en Maria Pieters Overzet.
Janna is overleden op 10-02-1941 in Achtkarspelen, 66 jaar oud. Janna trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1899 met Douwe Iedema.

1.1.1.2.1.5.3.1.4 Wopke Ritsma is geboren op 03-09-1879, zoon van Wopke Ritsma en Maria Pieters Overzet.
Wopke trouwde, 25 jaar oud, op 15-10-1904 met Lijsbeth Schippers, 25 jaar oud.
Lijsbeth is geboren op 23-08-1879. Lijsbeth is overleden op 17-04-1925, 45 jaar oud.

Kinderen van Wopke en Lijsbeth:
1 Wopke Ritsma, geboren in 1905. Wopke is overleden op 11-08-1935, 30 jaar oud.
2 Maria Ritsma, geboren in 1915. Maria is overleden op 26-09-1916, 1 jaar oud.

1.1.1.2.1.5.3.1.5 Tietje Ritsma is geboren op 22-01-1882, dochter van Wopke Ritsma en Maria Pieters Overzet.
Tietje is overleden op 15-08-1954, 72 jaar oud. Tietje trouwde, 21 jaar oud, op 07-02-1903 met Bauke Hilles Braak, 26 jaar oud.
Bauke is geboren op 11-07-1876.

1.1.1.2.1.5.3.2 Ridzert Ritsma is geboren op 16-09-1838, zoon van Impkjen Ritsma. Ridzert is overleden op 16-10-1925, 87 jaar oud.
Ridzert trouwde, 32 jaar oud, op 13-05-1871 met Ymkje Everts Sikma, 22 jaar oud.
Ymkje is geboren op 22-12-1848. Ymkje is overleden op 14-07-1923, 74 jaar oud.

Kinderen van Ridzert en Ymkje:
1 Evert Ritsma, geboren op 27-01-1872. Evert is overleden op 27-11-1873, 1 jaar oud.
2 Wijpke Ritsma, geboren op 12-04-1873.
3 Wopke Ritsma, geboren op 12-04-1873 in Oenkerk. Wopke is overleden op 27-05-1875, 2 jaar oud.
4 Evert Ritsma, geboren op 18-09-1874. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.1.
5 Antje Ritsma, geboren op 30-01-1877. Antje is overleden op 21-05-1897, 20 jaar oud.
6 Wopke Ritsma, geboren op 20-11-1878 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.2.
7 Willem Ritsma, geboren op 14-08-1880 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.
8 Ritsma, levenloos geboren kind, geboren op 21-11-1882 in Oenkerk.

1.1.1.2.1.5.3.2.1 Evert Ritsma is geboren op 18-09-1874, zoon van Ridzert Ritsma en Ymkje Everts Sikma.
Evert trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1904 met Romkje Gras, 21 jaar oud.
Romkje is geboren op 23-05-1882, dochter van Meindert Jans Gras en Teatske Jans Groninger. Romkje is overleden in 1928, 46 jaar oud.

Kinderen van Evert en Romkje:
1 Taetske Ritsma, geboren in 1908. Taetske is overleden op 07-06-1913 in Leeuwarden, 5 jaar oud.
2 Ritsma, levenloos geboren kind, geboren op 24-10-1908.
3 Ritsma, levenloos geboren kind, geboren op 19-09-1923.

1.1.1.2.1.5.3.2.2 Wopke Ritsma is geboren op 20-11-1878 in Oenkerk, zoon van Ridzert Ritsma en Ymkje Everts Sikma.
Wopke trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1904 met Jeltje Wybes Zuidema, 25 jaar oud. Jeltje is geboren op 24-11-1878 in Tietjerksteradeel.

1.1.1.2.1.5.3.2.3 Willem Ritsma is geboren op 14-08-1880 in Murmerwoude, zoon van Ridzert Ritsma en Ymkje Everts Sikma.
Willem is overleden op 11-08-1950 in Murmerwoude, 69 jaar oud.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1908 met Sytske Klok, 20 jaar oud. Sytske is geboren op 11-08-1887 in Murmerwoude.
Sytske is overleden op 18-11-1975 in Wildervank, 88 jaar oud.
Zij is begraven in 1975 te Damwoude.

Kinderen van Willem en Sytske:
1 Ritsma, levenloos geboren kind, geboren op 24-10-1908.
2 Ridzert Ritsma, geboren op 20-10-1909 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.
3 Anne Ritsma, geboren op 07-02-1911 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.
4 Imkje Ritsma, geboren op 29-02-1912 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.3.
5 Hendrik Ritsma, geboren op 11-05-1913 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.
6 Evert Ritsma, geboren op 24-09-1914 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.
7 Anton Ritsma, geboren op 24-11-1916 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.6.
8 Antje Ritsma, geboren op 20-07-1920 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.7.
9 Wopke Ritsma, geboren op 30-06-1923 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.
10 Sijbrigje (Siep) Ritsma, geboren op 29-12-1924 in Murmerwoude.
11 Lutske Ritsma, geboren op 11-10-1928 in Murmerwoude. Lutske is overleden op 15-04-1929, 6 maanden oud.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.1 Ridzert Ritsma is geboren op 20-10-1909 in Oenkerk, zoon van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Ridzert is overleden op 23-05-1972, 62 jaar oud. Hij is begraven op 26-05-1972 te Murmerwoude.
Ridzert trouwde, 26 jaar oud, op 19-03-1936 met Jitske Meulenaar, 23 jaar oud.
Jitske is geboren op 02-07-1912 in Ternaard, dochter van Waling Gerrits Meulenaar en Pietje Freerks Kamma.

Kinderen van Ridzert en Jitske:
1 Willem Ritsma, geboren op 19-08-1936 in Akkerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.1.
2 Pietje Ritsma, geboren op 17-08-1937 in Akkerwoude.
3 Sijtske Ritsma, geboren op 15-07-1941 in Emmeloord. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.2.
4 Pietje Ritsma, geboren op 22-04-1942 in Dokkum. Pietje is overleden op 23-07-2002 te Ede,en begraven in Otterloo,60 jaar oud.
5 Waling Ritsma, geboren op 01-05-1943 in Akkerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.3.
6 Imkje Ritsma, geboren op 17-01-1947 in Akkerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.4.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.1 Willem Ritsma is geboren op 19-08-1936 in Akkerwoude, zoon van Ridzert Ritsma en Jitske Meulenaar.
Willem is overleden op 25-09-1982 in Amsterdam, 46 jaar oud. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 29-09-1959 met Geeske van der Bij, 22 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1969. Geeske is geboren op 18-03-1937 in Akkerwoude.

Kind van Willem en Geeske:
1 Grietje Ritsma, geboren op 03-02-1966.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.2 Sijtske Ritsma is geboren op 15-07-1941 in Emmeloord, dochter van Ridzert Ritsma en Jitske Meulenaar.
Sijtske trouwde, 21 jaar oud, op 10-08-1962 met Frans Allart Titus Jansonius, 22 jaar oud. Frans is geboren op 24-10-1939 in Veenwouden.

Kinderen van Sijtske uit onbekende relatie:
2 (Adoptie) Gertrude Jicke (Gedda) Jansonius, geboren op 19-07-1972.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.3 Waling Ritsma is geboren op 01-05-1943 in Akkerwoude, zoon van Ridzert Ritsma en Jitske Meulenaar.
Waling is overleden op 19-02-2001 in Surhuizum, 57 jaar oud. Hij is begraven op 24-02-2001 te Surhuizum.
Waling trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1970 met Lena Veenstra, 22 jaar oud. Lena is geboren op 21-05-1948 in Drogeham.
Lena is oerleden op 02-08-2008 te Surhuizum en begraven tete Surhuizum

Kinderen van Waling en Lena:
1 Ridzert Waling Ritsma, geboren op 01-12-1973.
2 Geretje (Gea) Ritsma, geboren op 09-07-1984.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.1.4 Imkje Ritsma is geboren op 17-01-1947 in Akkerwoude, dochter van Ridzert Ritsma en Jitske Meulenaar.
Imkje trouwde, 21 jaar oud, op 18-10-1968 met Goffe Visser, 25 jaar oud. Goffe is geboren op 27-08-1943 in Birdaard.
Goffe is overleden op 29-05-2006 en begraven te Burdaard. Kinderen van Imkje en Goffe:
1 Teake Johannes Visser, geboren op 21-11-1971 in Birdaard.
2 Ridzert Visser, geboren op 18-06-1979 in Leeuwarden.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2 Anne Ritsma is geboren op 07-02-1911 in Oenkerk, zoon van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Anne is overleden op 16-10-1966 in Paterson NJ., 55 jaar oud. Hij is begraven op 19-10-1966.
Anne trouwde, 28 jaar oud, op 06-07-1939 met Saapke(Sylvia) Elzinga, 22 jaar oud.
Saapke(Sylvia) is geboren op 11-09-1916 in Morra, dochter van Ruurd Elzinga en Saakje Torensma.
Saapke(Sylvia) is overleden op 08-12-1984 in Paterson NJ., 68 jaar oud.

Kinderen van Anne en Saapke(Sylvia):
1 Saakje" Shirley" Ritsma, geboren op 04-09-1940 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.1.
2 Willem"Disty" Ritsma, geboren op 15-02-1943 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.2.
3 Ruurd Ritsma, geboren op 10-11-1945 in Murmerwoude. Ruurd is overleden op 20-01-1946 in Murmerwoude, 2 maanden oud.
4 Sijtske "Suzan" Ritsma, geboren op 17-09-1948 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.3.
5 Ruurd "Ralph" Ritsma, geboren op 31-12-1949. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.4.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.1 Saakje" Shirley" Ritsma is geboren op 04-09-1940 in Murmerwoude, dochter van Anne Ritsma en Saapke(Sylvia) Elzinga.
Saakje" trouwde, 23 jaar oud, op 03-07-1964 met Ike Folkertsma, 29 jaar oud. Ike is geboren op 27-10-1934 in Workum.

Kinderen van Saakje" en Ike:
1 Janes "Jim" Folkertsma, geboren op 29-06-1968. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.1.1.
2 Steven Folkertsma, geboren op 15-09-1971.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.1.1 Janes "Jim" Folkertsma is geboren op 29-06-1968, zoon van Ike Folkertsma en Saakje" Shirley" Ritsma.
Janes trouwde, 23 jaar oud, op 11-10-1991 met Christien Arbuckle.

Kinderen van Janes en Christien:
1 Ryan James Folkertsma, geboren op 30-10-2001.
2 Alyssa Beth Folkertsma, geboren op 30-10-2001.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.2 Willem"Disty" Ritsma is geboren op 15-02-1943 in Murmerwoude, zoon van Anne Ritsma en Saapke(Sylvia) Elzinga.
Willem"Disty" trouwde, 37 jaar oud, op 07-05-1980 met Vivian Crews, 31 jaar oud. Vivian is geboren op 06-08-1948.

Kinderen van Willem"Disty" uit onbekende relatie:
1 (Adoptie) Robin Lee Ritsma, geboren op 25-10-1965. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.2.1.
2 (Pleeg) Rhonda Darlene Pitts, geboren op 12-04-1968.
3 (Adoptie) James Melvin Ritsma, geboren op 24-01-1973. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.2.2.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.2.1 Robin Lee Ritsma is geboren op 25-10-1965, adoptiedochter van Willem"Disty" Ritsma.
Robin trouwde, 22 jaar oud, op 08-04-1988 met Eugene Carl Maze, 27 jaar oud. Eugene is geboren op 25-08-1960.

Kinderen van Robin en Eugene:
1 Sylvia Marie Maze, geboren op 05-11-1992 in Jacksonville.
2 Sara Elizabeth Maze, geboren op 06-05-1996 in Jacksonville.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.2.2 James Melvin Ritsma is geboren op 24-01-1973, adoptiezoon van Willem"Disty" Ritsma.
James trouwde, 25 jaar oud, op 08-08-1998 met Candace "Candy" Fechtel, 29 jaar oud. Candace is geboren op 28-03-1969.

Kind van James en Candace:
1 Reagan Lia Ritsma, geboren op 17-06-2000.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.3 Sijtske "Suzan" Ritsma is geboren op 17-09-1948 in Murmerwoude, dochter van Anne Ritsma en Saapke(Sylvia) Elzinga.
Sijtske trouwde, 22 jaar oud, op 10-07-1971 met Robert William Laauwe, 23 jaar oud. Robert is geboren op 09-05-1948.

Kinderen van Sijtske en Robert:
1 Michael Robert Laauwe, geboren op 02-07-1977. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.3.1.
2 Thomas Andrew Laauwe, geboren op 21-06-1979.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.3.1 Michael Robert Laauwe is geboren op 02-07-1977, zoon van Robert William Laauwe en Sijtske "Suzan" Ritsma.
Michael trouwde, 23 jaar oud, op 13-10-2000 met Yvonne Catharine Wareke, 23 jaar oud. Yvonne is geboren in 1977.

Kind van Michael en Yvonne:
1 Catharine Michaela Laauwe, geboren op 18-01-2002.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.2.4 Ruurd "Ralph" Ritsma is geboren op 31-12-1949, zoon van Anne Ritsma en Saapke(Sylvia) Elzinga.
Ruurd trouwde, 45 jaar oud, op 15-07-1995 met Ellen Rypkema, 42 jaar oud. Ellen is geboren op 29-12-1952.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.3 Imkje Ritsma is geboren op 29-02-1912 in Leeuwarden, dochter van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Imkje is overleden op 27-09-1957 in Birdaard, 45 jaar oud. Zij is begraven op 01-10-1957 te Murmerwoude.
Imkje trouwde, 22 jaar oud, op 22-08-1934 met Anne Monsma, 25 jaar oud.
Anne is geboren op 10-11-1908 in Murmerwoude, zoon van Eelke Monsma en Hiltje Gosma.
Anne is overleden op 10-08-1992, 83 jaar oud.

Kinderen van Imkje en Anne:
1 Eelke Monsma, geboren op 10-02-1935 in Birdaard.
2 Willem Monsma, geboren op 21-07-1937.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4 Hendrik Ritsma is geboren op 11-05-1913 in Murmerwoude, zoon van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Hendrik is overleden op 13-12-1998 in Lakewood, 85 jaar oud.
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 06-07-1939 in Dantumadeel met Jitske van Assen, 24 jaar oud.
Jitske is geboren op 10-03-1915 in Dantumadeel, dochter van Pieter van Assen en Martje Harmens de Boer de.
Jitske is overleden op 06-02-2001 in Denver Co, 85 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Jitske:
1 Martje "Marilyn" Ritsma, geboren op 25-08-1940 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1.
2 Willem "Bill" Ritsma, geboren op 12-03-1942 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.2.
3 Sietske ´Susan" Ritsma, geboren op 06-12-1943 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.3.
4 Pietje "Pat" Ritsma, geboren op 02-11-1945 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.4.
5 Gooitsen "George" Ritsma, geboren op 01-12-1946 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.5.
6 Ridzert "Richard" Ritsma, geboren op 05-11-1948 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.6.
7 Hendrika Jitske "Rita" Ritsma, geboren op 22-05-1950 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.7.
8 Anton Anne "Tony" Ritsma, geboren op 25-07-1954 in Murmerwoude.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1 Martje "Marilyn" Ritsma is geboren op 25-08-1940 in Murmerwoude, dochter van Hendrik Ritsma en Jitske van Assen.
Martje trouwde, 19 jaar oud, op 05-03-1960 met Evert Witte Faber, 25 jaar oud.
Evert is geboren op 28-11-1934, zoon van John Faber en Tinetta Alida Witte. Evert is overleden op 10-10-2002, 67 jaar oud.

Kinderen van Martje en Evert:
1 Joyce Ann Faber, geboren op 10-01-1961 in New Jersey. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1.1.
2 Carol Lynn Faber, geboren op 10-01-1963 in Paterson NJ.
3 Patricia Faber, geboren op 04-01-1967 in Paterson NJ. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1.2.
4 Laura Ruth Faber, geboren op 08-11-1970 in Paterson NJ. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1.3.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1.1 Joyce Ann Faber is geboren op 10-01-1961 in New Jersey, dochter van Evert Witte Faber en Martje "Marilyn" Ritsma.
Joyce trouwde, 25 jaar oud, op 30-03-1986 met Phillip Hekman, 28 jaar oud. Phillip is geboren op 09-07-1957 in Michigan.

Kinderen van Joyce en Phillip:
1 Samual Philip Hekman, geboren op 13-02-1993 in Marietta USA.
2 Jacob Evert Hekman, geboren op 16-07-1996.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1.2 Patricia Faber is geboren op 04-01-1967 in Paterson NJ., dochter van Evert Witte Faber en Martje "Marilyn" Ritsma.
Patricia trouwde, 27 jaar oud, op 16-06-1994 met Nicolas Patrick Woodall, 27 jaar oud. Nicolas is geboren in 1967.

Kinderen van Patricia en Nicolas:
1 Amanda Christine Woodall, geboren op 15-11-2000 in Savanne.
2 Nicolas Patrick Woodall, geboren op 15-11-2000 in Savanne.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.1.3 Laura Ruth Faber is geboren op 08-11-1970 in Paterson NJ., dochter van Evert Witte Faber en Martje "Marilyn" Ritsma.
Laura ging samenwonen met Chris Herd.

Kind van Laura en Chris:
1 Jonathan Alexander Herd, geboren op 21-08-1991 in Atlanta VS.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.2 Willem "Bill" Ritsma is geboren op 12-03-1942 in Murmerwoude, zoon van Hendrik Ritsma en Jitske van Assen.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 11-09-1969 met Judith Scandell, 23 jaar oud. Judith is geboren in 1946.

Kinderen van Willem en Judith:
1 Donna Lynn Ritsma, geboren op 10-02-1970 in Wayne NJ. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.2.1.
2 Willem Hendrik Ritsma, geboren op 17-07-1997 in Wayne NJ. Willem is overleden op 01-11-1984, 12 jaar oud.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.2.1 Donna Lynn Ritsma is geboren op 10-02-1970 in Wayne NJ, dochter van Willem "Bill" Ritsma en Judith Scandell.
Donna is overleden op 11-07-2000, 30 jaar oud. Donna trouwde, 28 jaar oud, op 08-06-1998 met Lans Mazowiecki.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.3 Sietske ´Susan" Ritsma is geboren op 06-12-1943 in Murmerwoude, dochter van Hendrik Ritsma en Jitske van Assen.
Sietske trouwde, 24 jaar oud, op 31-08-1968 met Theodorus Borsje, 31 jaar oud. Theodorus is geboren in 1937.

Kinderen van Sietske en Theodorus:
1 Lisa Christina Borsje, geboren op 28-08-1971 in Denville. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.3.1.
2 Tanya Suzanne Borsje, geboren op 20-10-1974 in Denville. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.3.2.
3 Theodore Borsje, geboren op 08-10-1976 in Denville.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.3.1 Lisa Christina Borsje is geboren op 28-08-1971 in Denville, dochter van Theodorus Borsje en Sietske ´Susan" Ritsma.
Lisa trouwde, 26 jaar oud, op 25-04-1998 met Jay Shifflett, 32 jaar oud. Jay is geboren op 16-08-1965 in Baltimore.

Kind van Lisa en Jay:
1 Brooke Alexandra Shifflett, geboren op 12-06-2005 in Polk City.
1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.3.2 Tanya Suzanne Borsje is geboren op 20-10-1974 in Denville, dochter van Theodorus Borsje en Sietske ´Susan" Ritsma.
Tanya trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1997 met Michael Oackman, 24 jaar oud. Michael is geboren op 21-07-1973.

Kinderen van Tanya en Michael:
1 Zachary Michael Oackman, geboren op 03-08-2002.
2 Aiden James Oackman, geboren op 19-12-2004.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.4 Pietje "Pat" Ritsma is geboren op 02-11-1945 in Murmerwoude, dochter van Hendrik Ritsma en Jitske van Assen.
Pietje is overleden op 13-03-1980 in Denver Co, 34 jaar oud. Pietje trouwde met Edward John Grimberg. Edward is geboren op 23-11-1944.

Kinderen van Pietje en Edward:
1 Patricia Lynn Grimberg, geboren op 24-02-1967. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.4.1.
2 Edward John Grimberg, geboren op 09-03-1969.
3 Deborah Ann Grimberg, geboren op 13-03-1978. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.4.2.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.4.1 Patricia Lynn Grimberg is geboren op 24-02-1967, dochter van Edward John Grimberg en Pietje "Pat" Ritsma.
Patricia trouwde, 20 jaar oud, op 14-06-1987 met Kenneth Swierenga.

Kinderen van Patricia en Kenneth:
1 Kenneth Aaron Swierenga, geboren op 29-09-1990.
2 Austin Jay Swierenga, geboren op 06-08-1993.
3 Adam Clay Swierenga, geboren op 28-12-1998.
4 Andrew David Swierenga, geboren op 01-08-2000.> 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.4.2 Deborah Ann Grimberg is geboren op 13-03-1978, dochter van Edward John Grimberg en Pietje "Pat" Ritsma.
Deborah trouwde, 21 jaar oud, op 06-06-1999 met Justin Molis.
1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.5 Gooitsen "George" Ritsma is geboren op 01-12-1946 in Murmerwoude, zoon van Hendrik Ritsma en Jitske van Assen.
Gooitsen trouwde, 35 jaar oud, op 28-08-1982 met Celeste Niebla, 26 jaar oud. Celeste is geboren op 23-07-1956.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.6 Ridzert "Richard" Ritsma is geboren op 05-11-1948 in Murmerwoude, zoon van Hendrik Ritsma en Jitske van Assen.
Ridzert trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1974 met Janet Sue Borduin, 20 jaar oud.
Janet is geboren op 17-07-1954 in Paterson NJ., dochter van Johannes Borduin en Florence Maude Cecilia Bavin.

Kinderen van Ridzert en Janet:
1 Richard Scott Ritsma, geboren op 06-05-1975 in Ridgewood.
2 Kenneth John Ritsma, geboren op 23-09-1978 in Ridgewood. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.6.1.
3 Sharon Joy Ritsma, geboren op 22-05-1980.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.6.1 Kenneth John Ritsma is geboren op 23-09-1978 in Ridgewood, zoon van Ridzert "Richard" Ritsma en Janet Sue Borduin.
Kenneth trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-2004 met Melissa Jeenie Gaechter, 21 jaar oud. Melissa is geboren in 1983.

Kind van Kenneth en Melissa:
1 Jaden Johannes Ritsma, geboren op 12-06-2006.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.4.7 Hendrika Jitske "Rita" Ritsma is geboren op 22-05-1950 in Murmerwoude, dochter van Hendrik Ritsma en Jitske van Assen. (1) trouwde, 32 jaar oud, in 1982 met Leo Kenneth Storm. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken in 1990.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 22-03-1996 met Robert Charles Meyer, 48 jaar oud. Robert is geboren op 16-03-1948.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5 Evert Ritsma is geboren op 24-09-1914 in Murmerwoude, zoon van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Evert is overleden op 20-06-1997 in Veenwouden, 82 jaar oud.
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 05-06-1941 in Murmerwoude met Stijntje Jagersma, 23 jaar oud.
Stijntje is geboren op 02-02-1918 in Akkerwoude. Stijntje is overleden op 22-04-1991 in Dokkum, 73 jaar oud.

Kinderen van Evert en Stijntje:
1 Willem Ritsma, geboren op 06-11-1943 in Dokkum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.1.
2 Sietse Ritsma, geboren op 27-08-1945 in Dokkum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.2.
3 Sietske Ritsma, geboren op 26-01-1947 in Dokkum. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.3.
4 Jacob "Jappie" Ritsma, geboren op 25-02-1949. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.4.
5 Ridzert Ritsma, geboren in 1951. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.5.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.1 Willem Ritsma is geboren op 06-11-1943 in Dokkum, zoon van Evert Ritsma en Stijntje Jagersma.
Willem is overleden op 13-08-1993 in Damwoude, 49 jaar oud. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 21-10-1966 met Rika Kruidhof, 18 jaar oud.
Rika is geboren op 15-04-1948.

Kinderen van Willem en Rika:
1 Evert Willem Ritsma, geboren op 31-08-1967 in Dokkum.
2 Baukje Sinta Ritsma, geboren op 26-06-1971.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.2 Sietse Ritsma is geboren op 27-08-1945 in Dokkum, zoon van Evert Ritsma en Stijntje Jagersma.
Sietse trouwde, 23 jaar oud, op 06-02-1969 met Stijntje Postma, 21 jaar oud. Stijntje is geboren op 27-04-1947 in Murmerwoude.

Kinderen van Sietse en Stijntje:
1 Evert Ritsma, geboren op 16-05-1969 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.2.1.
2 Johannes Ritsma, geboren op 26-11-1970 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.2.2.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.2.1 Evert Ritsma is geboren op 16-05-1969 in Murmerwoude, zoon van Sietse Ritsma en Stijntje Postma.
Evert trouwde, 26 jaar oud, op 31-08-1995 in Nunspeet met Geertruida Cornelia Nayen, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 19-02-1974 in Gorichem.

Kinderen van Evert en Geertruida:
1 Cornelia Adriana "Corine" Ritsma, geboren op 17-02-1997 in Ede.
2 Sietse Stijn "Christiaan" Ritsma, geboren op 26-11-1998.
3 Evert Geert "Gerco" Ritsma, geboren op 01-06-2001.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.2.2 Johannes Ritsma is geboren op 26-11-1970 in Murmerwoude, zoon van Sietse Ritsma en Stijntje Postma.
Johannes:
(1) ging samenwonen met Josephina Raap.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 20-09-1996 met Leela van der Schaaf, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 11-11-1998.
Leela is geboren op 30-06-1971 in Bhiwandi.

Kind van Johannes en Leela:
1 Jeen Benedictus van der Schaaf, geboren op 10-07-1998.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.3 Sietske Ritsma is geboren op 26-01-1947 in Dokkum, dochter van Evert Ritsma en Stijntje Jagersma.
Sietske trouwde, 24 jaar oud, op 19-08-1971 met Sijbren Wierstra, 25 jaar oud. Sijbren is geboren in 1946.

Kinderen van Sietske en Sijbren:
1 Douwe Sijbren Wierstra, geboren op 12-03-1973.
2 Evert Sietse Wierstra, geboren op 25-06-1976.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.4 Jacob "Jappie" Ritsma is geboren op 25-02-1949, zoon van Evert Ritsma en Stijntje Jagersma.
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1974 met Trijntje Kooistra, 21 jaar oud. Trijntje is geboren in 1953 in Akkerwoude.

Kinderen van Jacob en Trijntje:
1 Karin Ritsma, geboren op 16-04-1976. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.4.1.
2 Jolanda Ritsma, geboren op 04-02-1978. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.4.2.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.4.1 Karin Ritsma is geboren op 16-04-1976, dochter van Jacob "Jappie" Ritsma en Trijntje Kooistra.
Karin trouwde, 24 jaar oud, in 2000 met Daniël de Hoop, 25 jaar oud. Daniël is geboren op 01-12-1975.

Kind van Karin en Daniël:
1 Esmee de Hoop, geboren op 25-12-2001.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.4.2 Jolanda Ritsma is geboren op 04-02-1978, dochter van Jacob "Jappie" Ritsma en Trijntje Kooistra.
Jolanda ging samenwonen, 21 jaar oud, op 01-06-1999 met Berend Bakker, 24 jaar oud. Berend is geboren op 27-05-1975.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.5.5 Ridzert Ritsma is geboren in 1951, zoon van Evert Ritsma en Stijntje Jagersma.
Ridzert trouwde, 22 jaar oud, in 1973 met [waarschijnlijk] Renske Jansma, 23 jaar oud. Renske is geboren op 12-10-1950.

Kinderen van Ridzert en Renske:
1 Evert Jannes Ritsma, geboren op 19-09-1974.
2 Joukje Stijntje Ritsma, geboren op 08-09-1976.
3 Albert Pieter Ritsma, geboren op 09-07-1981.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.6 Anton Ritsma is geboren op 24-11-1916 in Murmerwoude, zoon van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Anton is overleden op 09-02-1954 in Arnhem, 37 jaar oud.
Hij is begraven op 11-02-1954 te Murmerwoude.
Anton trouwde, 25 jaar oud, op 09-11-1942 in Murmerwoude met Atje Hietkamp, 20 jaar oud.
Atje is geboren op 18-02-1922 in Dokkum, dochter van Markus Hietkamp en Meenke Zijlstra.
Atje is overleden op 09-02-1954 in Arnhem, 31 jaar oud. Zij is begraven op 13-02-1954 te Murmerwoude.

Kinderen van Anton en Atje:
1 Willem Ridzert Ritsma, geboren op 28-11-1944 in Arnhem. Willem is overleden op 11-02-1954 in Arnhem, 9 jaar oud.
Hij is begraven op 13-02-1954 te Murmerwoude.
2 Markus Menno Ritsma, geboren op 21-06-1947 in Arnhem. Markus is overleden op 09-02-1954 in Arnhem, 6 jaar oud.
Hij is begraven op 13-02-1954 te Murmerwoude.
3 Minke Anna Geertje Ritsma, geboren op 19-02-1949 in Arnhem. Minke is overleden op 09-02-1954 in Arnhem, 4 jaar oud.
Zij is begraven op 13-02-1954 te Murmerwoude.
4 Anne André Ritsma, geboren op 29-01-1954 in Arnhem. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.6.1.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.6.1 Anne André Ritsma is geboren op 29-01-1954 in Arnhem,
Zoon van Anton Ritsma en Atje Hietkamp en adoptiezoon van Auko Hammenga en Antje Ritsma.
Anne begon een relatie, 22 jaar oud, op 24-09-1976 met Elly Mik, 20 jaar oud. Elly is geboren in 1956.

Kinderen van Anne en Elly:
1 Coby Hammenga, geboren op 10-02-1978. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.6.1.1.
2 Jasper Hammenga, geboren op 07-09-1981.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.6.1.1 Coby Hammenga is geboren op 10-02-1978, dochter van Anne André Ritsma en Elly Mik.
Coby trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-2003 met Edwin Melinga, 26 jaar oud. Edwin is geboren op 23-04-1977.

Kind van Coby en Edwin:
1 Jasmijn Minke Melinga, geboren in 11-2005.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.7 Antje Ritsma is geboren op 20-07-1920 in Murmerwoude, dochter van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Antje is overleden op 09-03-1998 in Wildervank, 77 jaar oud. Zij is begraven op 13-03-1998 te Veendam.
Antje trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1946 met Auko Hammenga, 25 jaar oud. Auko is geboren op 31-05-1920 in Termunten.
Auko is overleden op 23-12-1996 in Wildervank, 76 jaar oud. Hij is begraven op 27-12-1996 te Veendam.

Kind van Antje uit onbekende relatie:
1 (Adoptie) Anne "André" Hammenga, geboren op 29-01-1954 in Arnhem.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.8 Wopke Ritsma is geboren op 30-06-1923 in Murmerwoude, zoon van Willem Ritsma en Sytske Klok.
Wopke is overleden op 21-10-2005, 82 jaar oud.
Wopke trouwde, 27 jaar oud, op 22-09-1950 met Petronella Ouwehand, 23 jaar oud. Petronella is geboren op 02-04-1927 in Katwijk aan Zee.
Petronella is overleden op 25-01-1999 in Katwijk aan Zee, 71 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-1999 te Katwijk aan Zee.

Kinderen van Wopke en Petronella:
1 Sietske Ritsma, geboren op 27-07-1951 in Katwijk aan Zee. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.1.
2 Arendje"Addy" Ritsma, geboren op 23-11-1952 in Katwijk aan Zee. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.2.
3 Willem Ridzert Anton"Anton" Ritsma, geboren op 05-04-1954 in Katwijk aan Zee. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.3.
4 Teunis "Teun" Ritsma, geboren op 18-12-1955 in Katwijk aan Zee. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.4.
5 Auko Anne "Auko" Ritsma, geboren op 09-12-1957 in Katwijk aan Zee. Volgt 1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.5.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.1 Sietske Ritsma is geboren op 27-07-1951 in Katwijk aan Zee, dochter van Wopke Ritsma en Petronella Ouwehand.
Sietske trouwde, 19 jaar oud, op 29-12-1970 met Piet Oosterom, 22 jaar oud. Piet is geboren op 17-07-1948.

Kinderen van Sietske en Piet:
1 Liane Oosterom, geboren op 27-11-1973.
2 Dennis Oosterom, geboren op 05-09-1977.
3 Arno Oosterom, geboren op 24-06-1980.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.2 Arendje"Addy" Ritsma is geboren op 23-11-1952 in Katwijk aan Zee, dochter van Wopke Ritsma en Petronella Ouwehand.
Arendje"Addy" trouwde, 19 jaar oud, op 24-08-1972 met Hans Joachim Schucbardt, 23 jaar oud. Hans is geboren op 27-07-1949.

Kinderen van Arendje"Addy" en Hans:
1 Mark Stephan Schucbardt, geboren op 23-12-1975.
2 Nils Jochum Schucbardt, geboren op 02-12-1982.
3 Nadja Schucbardt, geboren op 07-07-1987.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.3 Willem Ridzert Anton"Anton" Ritsma is geboren op 05-04-1954 in Katwijk aan Zee, zoon van Wopke Ritsma en Petronella Ouwehand.
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 02-07-1976 met Neline Catharine van Duyn, 19 jaar oud. Neline is geboren op 17-08-1956.

Kinderen van Willem en Neline:
1 Maja Modeste Anne Ritsma, geboren op 18-09-1985.
2 Laila Mutiare Anne Ritsma, geboren na 1986.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.4 Teunis "Teun" Ritsma is geboren op 18-12-1955 in Katwijk aan Zee, zoon van Wopke Ritsma en Petronella Ouwehand.
Teunis trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1983 met Krijna Janna Freke.

Kinderen van Teunis en Krijna:
1 Thijs Ritsma, geboren op 15-10-1986.
2 Tjeerd Pieter Ritsma, geboren op 30-11-1988.
3 Femke Ritsma, geboren op 18-03-1992.

1.1.1.2.1.5.3.2.3.8.5 Auko Anne "Auko" Ritsma is geboren op 09-12-1957 in Katwijk aan Zee, zoon van Wopke Ritsma en Petronella Ouwehand.
Auko:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 30-10-1982 met Johanna Elisabeth de Haan, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1997. Johanna is geboren op 22-10-1961.
(2) ging samenwonen, minstens 40 jaar oud, na 1997 met Annelies de Haas.

Kinderen van Auko en Johanna:
1 Eva Sara Petronella Ritsma, geboren op 19-07-1991.
2 Rosa Sepkje Elisabeth Ritsma, geboren op 10-04-1994.
3 Anne Sietske Arendje Ritsma, geboren op 03-11-1996.

1.1.1.2.1.5.4 Egbert Ritsma is geboren op 21-11-1825, zoon van Wopke Ritzerts Ritsma en Tjitske Klazes van der Kooi.
Egbert is overleden op 11-02-1884, 58 jaar oud.
Egbert trouwde, 24 jaar oud, op 02-02-1850 met Jacobje Alberts de Boer de.
Jacobje is overleden op 09-03-1888.

Kinderen van Egbert en Jacobje:
1 Tjitske Ritsma, geboren op 09-02-1847. Tjitske is overleden op 13-04-1925, 78 jaar oud.
2 Albert Ritsma, geboren op 16-09-1850. Albert is overleden op 13-01-1913, 62 jaar oud.
3 Eelkjen Ritsma, geboren op 14-06-1856. Eelkjen is overleden op 17-03-1888, 31 jaar oud.

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 12-11-2009 22:56 .