Renze de Beer (1903-1984) trouwde in 1928 met Clara de Boer. Zij was in 1904 in München Gladbach geboren en overleed te Appelscha in 2002 op 98 jarige leeftijd. Haar echtgenoot Renze overleed in 1984 op 81-jarige leeftijd te Heerenveen. Renze heeft vele jaren bij zijn vader in het dorsbedrijf gewerkt en had daarna een café-restaurant in Roordahuizum. Later toen de kinderen uit huis waren en het bedrijf van de hand was gedaan hebben Renze en Klaske nog enige jaren in Wijnaldum gewoond en tenslotte in een senioren flat te Heerenveen. De crematie plechtigheid van beiden vond plaats in Heerenveen. Uit het huwelijk van Renze en Klaske zijn drie kinderen geboren : Jakkele te Tzummarum in 1930, Lieske te Roordahuizum in 1942 en Griet eveneens in Roordahuizum in 1946. Jakkele trouwde in 1960 te Grouw met Geertje Wijtsma (1937) en voer enige jaren voor zijn huwelijk bij de KJCPL als scheepswerktuigkundige en kwam daarna in dienst bij Philips in Drachten. Het echtpaar kreeg drie kinderen : Renze Jakkele in 1961, Hanna Petra in 1962 en Harm Jaap in 1965. Lieske trouwde in 1968 op het gemeentehuis te Sexbierum met notaris Jan Huisman. Ook hier drie kinderen Remko in 1972, Nynke in 1974 en Margreet in 1983. Griet trouwde in 1969 te Grouw met gemeente ambtenaar Jan Stelwagen. Twee kinderen in dit huwelijk: Annelies in 1973 en Marieke in 1977.

Baukje de Beer geboren in 1906 te Tzummarum huwde met Lieuwe Hamburg (1906-1973) uit Bolsward in 1928. Lieuwe had een café-restaurant in Bolsward , Opeinde, Gorredijk en Drachten, met tevens in de laatste plaats een hotel. Hij overleed in 1973 op 67-jarige leeftijd en werd gecremeerd in de ‘Slingehof’’ te Heerenveen. Baukje bleef 24 jaar weduwe en overleed op 91-jarige leeftijd te Drachten. Ook hier vond de crematieplechtigheid plaats in Heerenveen. In 1964 waren Lieuwe en Baukje 35 jaar getrouwd en werd met de gezamenlijk familie een boottocht georganiseerd op de Friese meren. Drie jongens werden uit dit huwelijk geboren: Fokko Wessel in 1932 te Bolsward, Johannes Jakkele (Jo) ook te Bolsward in 1934 en Jacob (Jaap) in 1943 te Opeinde. Fokko studeerde chemie, trouwde met Elly Molenaar in 1960 te Roden en werkte bij het reactor centrum in Petten.
Ze kregen drie kinderen Mark Wessel in 1963, Friso 1965 en Wardy 1967. Jo trouwde in 1959 te Drachten met Sjoukje Hoeksma . Drie kinderen uit dit huwelijk: Lieuwe Jacob in 1962 en de tweeling Fokko Johannes en Trijntje Baukje in 1964.
Jacob trouwde met Jelly de Roos in 1968 ook te Drachten De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk vond plaats in de Hippolytuskerk te Olterterp door de gereformeerde predikant vdGiessen. Ook in dit huwelijk drie kinderen Lieuwe (Leo) in 1970, Gerlof Albert in 1971 en Martje Baukje Tollien (Martien) in 1975. De geboortekaartjes van de kinderen kregen een bijbelse tekst mee.

Trijntje de Beer (Tine) werd vier jaar later geboren in 1910 en huwde met Antonius (Toon) Duvivier in 1935 in het gemeentehuis te Sexbierum. Haar echtgenoot Toon werd in 1905 te Amsterdam geboren en was tot aan zijn pensionering werkzaam bij de KNSM als scheepswerktuigkundige. Tijdens de oorlogsjaren van 1940/1945 voer Toon op diverse schepen en raakte Tine in Nederland in het ondergrondse verzet tegen de bezetters. Ze hield zich bezig met het verzorgen van onderduik adressen voor joden in Friesland maar de groep waarmee ze werkte werd tenslotte verraden en Tine kwam terecht in het concentratiekamp Vught en werd in 1944 op transport gezet naar het vrouwen concentratiekamp te Ravensbrück in noord Duitsland. Zowel Tine als haar man Toon overleefden de oorlog en na enige jaren woonachtig in de Joh. Verhulststraat in Amsterdam werden de laatste jaren doorgebracht op een seniorenflat in Epe. Toon overleed in 1983 en werd gecremeerd in Lelystad, Tine overleed in maart 1998 en haar lichaam werd ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Het echtpaar had geen kinderen.

Pieter de Beer was het zevende kind van Jakkele en Grietje en werd te Tzummarum geboren in het jaar 1914. Na de lagere school was hij werkzaam bij een boer en evenals zijn broers ook enige jaren in het dorsbedrijf van zijn vader. Pieter verhuisde in de dertiger jaren naar Hilversum en werd taxichauffeur in het bedrijf van zijn broer Syds. Later begon hij met Beppe en zuster Brechtje een pension aan de Koninginneweg maar bleef tevens werken als taxichauffeur. Begin 1941 verhuisden ze naar een woning aan de Oppenhuizerweg 49 in Sneek. Durk herinnert zich dat adres heel goed omdat hij er met Wim uit Hilversum tijdens de oorlogsjaren vanaf het najaar 1943 tot de bevrijding in mei 1945 zat ondergedoken. De woning aan de Oppenhuizerweg werd ook gebruikt als vergaderplaatsruimte voor het lokale verzet en de laatste maanden tot de bevrijding vond het joodse echtpaar Zendijk met zoon hier ooknog een onderdak. Van de oorlog in het Friese stadje Sneek was weinig merkbaar. Durk haalde elke ochtend melk bij boer Velthuis in IJsbrechtum en we gingen vaak zeilen op het Sneekermeer. Eten was er voldoende alleen textiel was schaars Een enkele keer werd er een razzia gehouden maar dan zaten we in onze schuilplaats onder de vloer. Piet en Durk hadden een handeltje in solution en vulcaniseerden fiets banden terwijl Durk ook vele uren kon doorbrengen achter het spinnewiel. Piet was beheerder in Sneek van een loods waar zijn broer Syds auto rubberbanden had opgeslagen. Via Radio Oranje, de verboden zender uit Londen, hielden we ons op de hoogte van de oorlog.
Piet de Beer huwde 27 november 1946 met Tiny Boot (1925-1972). Het echtpaar kreeg drie kinderen: Jelte (okt. 1946) geboren in Sneek evenals , Brechtje (juli 1947). Hugh Gordon werd maart 1951 te Yalloum in Australie geboren. Pieter, Tiny en hun twee kinderen emigreerden in 1949 met de ´Volendam´ naar Australië. Pieter kwam hier in 1968 tijdens een autoongeluk met zijn truck om het leven , terwijl Tiny vier jaar later overleed. Jelte (Jack) trouwde met Joy en is woonachtig in Manly West in Queensland Australië. Ze hebben drie kinderen Pieter Paul en Rachael. Jack is eigenaar van een ´´Take away bins and demolition business´, waarin ook Pieter en Rachael werkzaam zijn en Joy zich met de administratie bezig houdt. Brechtje trouwde in 1971 te Sneek met Ate Jan Tinga, machinist op een hopperzuiger. Ze kregen twee kinderen Sybout en Hilly De wat onbekende Hugh Gordon is woonachtig in Perth en heeft drie kinderen.

Brechtje de Beer is de laatste van de acht kinderen van Jakkele Johannes en Grietje Jepma. Brechtje werd geboren in Tzummarum in october van het het jaar 1918. Ze doorliep de ULO in Franeker en behaalde haar diploma als apothekers assistente in Hilversum. Tijdens de oorlogsjaren in Sneek beheerde Brechtje de plattelands apotheek van een huisarts in de buurt van Sneek. Na de oorlog woonde ze enige jaren bij haar zuster Tine in Amsterdam waar ze werkzaam was bij de Rijks Verzekerings Bank. Begin jaren vijftig emigreerde Brechtje naar Montreal in Canada. Ze werkte in twee ziekenhuizen, eerst als assistente en later als zelfstandig apotheker. In 1983 ging Brechtje met pensioen en verzorgde ze de bejaarde Mrs. Berk in Toronto tot deze in 1990 op 101 jarige leeftijd overleed. Ze bezocht een paar keer haar familie in Friesland in 1990 samen met haar blinde broer Johannes uit Amerika. Brechtje kreeg in 1993 een nieuwe heup maar komende uit het ziekenhuis brak ze haar pols en het revalideren nam lange tijd in beslag. In 1999 ontving Brechtje nog een klein pensioen van de Stichting Buitengewone Pensioenen in Heerlen. Brechtje is nooit getrouwd geweest en overleed in januari 2006 op 88-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Gaan we nu verder met de kinderen van Johannes Rinzes en Baukje Weidema: Na Rinze Johannes, Grietje Johannes, en Jakkele Johannes was Pieter Johannes de Beer (1875-1946) het vierde kind van Johannes en Baukje. Pieter huwde in 1900 te Sexbierum met Afke Miedema en was caféhouder in Akkrum en Baard en werd 71 jaar. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Elizabeth in 1901, zij werd 37 jaar en was gehuwd met Meindert Pasma, Boukje in 1902, zijn werd 64 jaar en was gehuwd met Rienk Kleefstra. Rienk overleed in 1945 in het kamp Oldenburg in Duitsland. Haar broer Jan was onderwijzer aan een technische school in Bolsward en was gehuwd met Sjoukje Sjaardema, hij werd 74 jaar en tenslotte Griet in 1914. Zij was gehuwd met de Harlingse visexporteur Johannes H. Lichtendahl (1907) .

Fedde Johannes de Beer was de vijfde van het gezin. Hij leefde van 1877 tot 1963 en overleed in het Amerikaanse Orange City. Hij trouwde in 1901 met Akke de Jong (1896-1951) in het gemeentehuis te Sexbierum. Fedde, zijn vrouw en vier kinderen emigreerden in april 1911naar Orange City in Amerika . Fedde veranderde zijn naam in Fred en bezocht in 1951 na de dood van Akke nog een keer Nederland waar hij op bezoek ging bij zijn broer en schoonzuster in Krommenie. Fred heeft vele jaren in het Nederlands gecorrespondeerd met deze schoonzuster Jantje de Beer-Winkel in Krommenie die in 1977 in deze plaats overleed en is begraven. De vier kinderen van Fedde en Akke zijn : Johannes (John) geboren in 1902 en overleden in 1980 aan een hartaanval, was getrouwd met Johanna de Vries. John kreeg acht kinderen die allemaal zijn groot geworden op een boerderij even buiten Orange City. De oudste zoon Fred woonde in Orange City en was radio dispatch officer.De tweede zoon is vroeg gestorven. De oudste dochter Darlene is getrouwd met Dr. Stanley van der Aarde, missionaris arts in India. Dochter Minerva was werkzaam bij een area technical college en haar man van Peursen was postbode in Orange City. Dochter Marilyn was hoofd speech department op een college in Phoenix Arizona en dochter Ruth was woonachtig in Detroit Michigan en John de jongste zoon woonde in St. Louis Missouri en Laura de jongste dochter in Holstein Iowa.

Martha heeft in Amerika haar naam niet gewijzigd en over haar leven is weinig bekend.

Staaske werd in 1905 te Tzummarum geboren en wijzigde haar naam in Stella. Ze trouwde in 1927 te Orange City (Iowa) met Anthony Bomgaars (1904) . Stella en Anthony (Tony) hadden gedurende 28 jaar een boerenbedrijf en daarna werkte Tony voor de stad Orange City. Ook Stella had op latere leeftijd last van hoge bloeddruk. In 1981 hadden Stella en Anthony vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. De oudste dochter is getrouwd met een predikant. Zoon William is in 1950 getrouwd met Hermina Lankman en heeft als beroep ‘’tool and dye’ work, ze hebben 4 kinderen. Alfred (1932) trouwde met Dolores Schaaf (1935) van beroep supervisor for REC (electric company for line work), ze wonen in Orange City en hebben 3 kinderen. Audrey (1936) getrouwd met Reverend Don den Hartog (1934) woont in Orland Park Illinois en ze hebben 3 kinderen. Alvin (1938) getrouwd met Arlene Aalbers (1938) van beroep mechanic in een garage woonachtig in Orange City met 2 kinderen,

Boukje in 1906 te Tzummarum geboren veranderde haar naam in Bertha. Zij was getrouwd met Henry Jonker die in 1961 op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed. In 1972 trouwde Bertha opnieuw met Andrew Docter. Bertha schreef in 1981 aan haar familie in Holland dat ze veel last had van hoge bloeddruk. In dezelfde brief was ze openhartig met de mededeling ‘we did not have much education because our father Fred came here with debt´ , wat zoveel betekende als we hadden al het geld nodig voor het dagelijks levensonderhoud. Allen gingen tweemaal op zondags naar de kerk, want ´we have a good pastor with orthodox christian messages´, schreef Bertha. Bertha en Henry kregen 5 kinderen: Dochter Agnus Elaine (1930) trouwde met Bernard Edward Hietbrink en was woonachtig in Brookings South Dakota. Zoon Wilfred Duane (1933) was gehuwd met Gertrud Harmsen en woonde in Rock Valley LA, ze kregen drie kinderen. Dochter Anna Faya geboren in 1935 trouwde met Kenneth Pluim en woonde in Sioux Center Iowa, zij hebben 4 kinderen. Zoon Terence Lee (1945) trouwde met Janice Meyer en woonde in Plano Texas, zij hebben 2 kinderen.

Gerrit Johannes de Beer was het zesde kind van Johannes en Baukje. Hij werd in 1884 te Tzummarum geboren en was gehuwd met Anne Viersma. Gerrit werkte vanaf de lager school eerst een tijdje bij de bakker in Tzummarum en was ook brievenbesteller in het dorp. Hij kon goed leren en daarom ging hij naar de Normaalschool in Franeker om onderwijzer te worden. Alle jaargetijden elke dag vijf kwartier lopen van Tzummarum naar Franeker, maar Gerrit behaalde na vier jaar zijn akte als onderwijzer. Na onderwijzer op diverse lagere scholen in Friesland behaalde hij ook de hoofdakte en werd in 1917 benoemd tot hoofd van de lagere school in Nye Hoarne, een functie die hij gedurende 28 jaar tot 1945 bleef vervullen. Hij was ook kassier van de Boerenleenbank en tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij veertien maanden dienstplichtig militair. Gerrit de Beer overleed in 1963 op 79 jarige leeftijd en echtgenote Anne vijftien jaar later, zij werd 90 jaar. Het echtpaar deBeer-Viersma kreeg vier kinderen: Maria Helena, geboren in 1914 was gehiuwd met Riekele Post, Boukje geboren in 1916 was gehuwd met Herman Jan Klok, Margaretha geboren in 1917 was gehuwd met Jan Post, zij werd 73 jaar en tenslotte Johanna in 1922, deze was gehuwd met Antonie Breedveld en zij werd 53 jaar.

Tjerk Johannes de Beer werd geboren in 1886, het laatste en zevende kind van Johannes en Baukje. Ook Tjerk kon goed leren en hij volgde dezelfde opleiding als broer Gerrit. Hij werd onderwijzer en tenslotte hoofd van een school in Krommenie. Tjerk trouwde te Berkhout in 1913 met Jantje Winkel die 91 jaar werd en in 1977 overleed. Tjerk zelf was in 1953 op 67- jarige leeftijd overleden. Het echtpaar kreeg twee kinderen : Tjerk Johannes met dezelfde naam als zijn vader werd geboren in 1914 en was gehuwd met Louise Holstein en Dirk geboren in 1918 was gehuwd met Roelina Dekker. Tjerk Johannes jr. had als beroep assistent bedrijfsleider bij Thomassen & Drijver-Verblifa N.V (blik en verpakkings concern) Hij overleed in 1995 op 80-jarige leeftijd en werd in besloten kring gecremeerd. Tjerk en Louise hadden drie kinderen: Irene Jantje geboren in 1946 en getrouwd met Pieter Zwikker. Hij is leraar op een scholengemeenschap en Irene is peuter leidster. Het tweede kind van Tjerk jr. is Freddy Lieuwe geboren in 1947 en getrouwd met Josine Sjoukje van den Broek en de derde is Tilly geboren in 1951 en getrouwd met Frans Lassche. Dirk de Beer was marconist bij de KLM maar toen deze functie werd opgeheven werd hij magazijn meester van een groothandel in bouwmaterialen. Dirk en Roelina hebben vijf kinderen: Annemieke Nelly geboren in 1950, Menno Tjerk in 1953, Alex Dirk in 1954, Eveliene Jantje in 1956 en Richard Martin in 1959.

Verantwoording:
Johannes Rinzes de Beer is door de Leeuwarder Courant op zijn 88ste verjaardag geïnterviewd in zijn woning te Tzummarum. Publicatie van dit gesprek verscheen in de krant van 28 november 1937 en is gebruikt voor deze kroniek. Baukje Hamburg-deBeer vertelde mij over haar gesprek met de zoon van dokter Noordenbos in Tzummarum over wat hij van zijn vader had gehoord van Johannes Rinzes fietstocht met zoons naar de Afsluitdijk. Reintje de Beer vertelde mij de anekdote met de bril.

De blinde oom Johannes schreef me uitvoerige brieven over zijn leven in Amerika. Ook kon ik raadplegen een brief van Jan Gerben de Beer (1914-1983) in het archief van Jakkele uit Gorredijk.

Beppe haar leven na 1936 is me goed bekend omdat we gelijktijdig vele jaren in Hilversum woonden en ik bij haar was ondergedoken in Sneek tijdens het laatste jaar van de oorlog.

Jakkele de Beer uit Gorredijk gaf me veel documenten over de familie en zonder zijn omvangrijk speurwerk en het opzetten van een stamboom van de familie had ik deze kroniek niet kunnen schrijven.

Voor de lezers die het spoor bijster zijn geworden in deze kroniek twee bijlagen, een verkorte stamboom en tenslotte nog iets over de kinderen uit het tweede huwelijk van Rinse Rinzes.

Nog iets terzijde: Brechtje Jepma, de zuster van onze Beppe Grietje, huwde in 1902 te Tzummarum met Jaap Pasma. Ze kregen negen kinderen genaamd Reintje, Minke, Grietje, Tjipke, Wypkje, Syds, Pieter, Gerrit en Cornelis. Reintje huwde met Auke Haagsma en deze emigreerde na de tweede wereld oorlog met vrouw en negen kinderen naar Canada. De geschiedenis van Auke Haagsma en zijn kinderen is opgetekend na een interview met de toen 93-jarige Reintje Haagsma-Pasma en vermeld in dat prachtige boek van Hylke Speerstra `it Wrede Paradys`, waarin ook de spreuk is opgenomen:

´´foar de swalker leit der gjin paad,
it unstiet swalkjendewei`

Bijlage 1
RINZE RINZES de BEER (1787) eerste huwelijk met de kinderen:
Antje (1814)
Tjitske (1) (1816)
Tjitske (2) (1818)
Rinske (1820)
Gerlof (1822)
Rinske en Grietje (1824)
Simon (1826)
Rinske (2) (1829)
Rinze (1832)

tweede huwelijk van Rinze Rinzes met de kinderen:
Gerrit (1) (1838)
Gerrit (2) (1839)
Klaas (1842)
Teakele (1844)
Antje (1847)
Johannes Rinzes (1849)
Pieter (1856)

Uit het huwelijk van Johannes Rinzes en Baukje Weidema:
Rinze (1869)
Grietje (1871)
Jakkele Johannes (1873)
Pieter (1875)
Fedde (1877)
Gerrit (1884)
Tjerk (1886)

Uit het huwelijk van Jakkele Johannes en Grietje Jepma de kinderen:
Reintje (1901)
Syds en Johannes (1902)
Renze (1903)
Boukje (1906)
Trijntje (1910)
Pieter (1914)
Brechtje (1918)

Bijlage 2

Enkele gegevens over de kinderen uit het tweede huwelijk van Rinze Rinzes met Tetje : Gerrit Rinzes de Beer (1839-1919) trouwde in 1865 met Zwaantje Olivier (1840-1912) .Ze hadden 2 kinderen Gerben Gerrits (1866-1937) en Tetje Gerrits (1868 - ?? ) Tetjes huwelijk met Wiebe Wiersma, die smid was in Sint Anna Parochie, bleef kinderloos. Gerben trouwde met Jantje Lettinga en die kregen drie kinderen : Zwaantje 1894, Jan 1898 en Gerrit 1907

Jan G. de Beer geboren op 5 maart 1998 te Tzummarum en overleden op 4 maart 1984 te Tzummarum in Nij Bethanië.
Hij was een zoon van Gerben Gerrits de Beer en Jantje Lettinga.

Klaas Rinzes de Beer (1842-1908) had een zoon Jan die trouwde met een dochter van de bekende schrijver Waling Dijkstra. Jan was eerst visser op Koehool, later gardenier en had een voermansbedrijf te Sint Anna Parochie. Jan had vijf dochters.o.a.Afke Brouwer-de Beer de schrijfstervan o.a De Stelp op Koehoal, waar zij is geboren op 31 oktober 1896.
Zij is overleden op 25 november 1979.Haar ouders waren Ja de Beer(zoon van Klaas Rinzes de Beer) en zijn vrouw.....Dijkstra, een dochter van de bekende Waling Dijkstra.

Taekele Rinzes de Beer (1844-) is onbekend gebleven.

Antsje Rinzes de Beer (1847-1917) trouwde met Sjoerd Tuinhof, eerst bakker in Tzummarum later boer. Ze hadden twee kinderen, Jan en Zwaantje. Jan trouwde met Aukje Hofman, was bakker te Tzummarum maar vestigde zich klater in Sint Jacobi Parochie. Beide huwelijke bleven kinderloos.

Johannes Rinzes de Beer (1849-1944) had 7 kinderen : Rinze, Grietje, Jakkele, Pieter, Fedde,Gerrit, Tjerk ( zie eerder in dit artikel)

Pieter Rinzes de Beer (1856-1872) overleed op 16 jarige leeftijd

Durk Koopmans
Ermelo
2007

Met dank aan Dirk Weidema.