Koehool was vaak een inspiratiebron voor zijn gedichten.

Jan Westra heeft naast de talloze foto’s welke op deze website staan ook heel veel gedichten geschreven die indertijd werden gepubliceerd in regionale kranten.

In deze gedichten komt zijn visie op de mensen, het leven en het dorp Tzummarum tot uiting.

De nagelaten foto’s en gedichten zijn in het bezit van zijn dochter Baukje van der Zee-Westra in Harlingen.

Met haar toestemming is heel veel van zijn nalatenschap digitaal gemaakt en is een zeer waardevol document omtrent het dorp Tzummarum bewaard gebleven met een eerbetoon aan Jan Westra.

Namens de redactie.