!DOCTYPE HTML PUBLIC"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "html://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> Oud Tzummarum


Krekt in jier hat mem dizze keamer bewenne.
Dizze foto is nommen inkelde wiken foar har ferstjerren.