Ds J.C. Balhuizen dyt pake Arjen begroeven en mij doopt hat.