Berne-sjongkoor, lieder master Wesseling dyt letter nei St.Jabik gien is as skoallemaster.