FIRDGUM
Oldtimers parkeerden afgelopen zaterdag voor het Yeb Hettinga Museum.
Daar werd een kijkje genomen bij de expositie van speelgoed van Nooitgedagt IJlst van Hessel Talsma.
Het leverde een mooie doorkijkje op in de richting van het kerkje van Firdgum.
Foto: Dagmar Geppi Joostema.
Van Wad tot Stad 14-10-2014