Het kerkje van Firdgum is uit een hele reeks van merkwaardige, ruïneuze gebouwen onder stolpen., bv. alle poorten van Utrecht.
Daar gaat altijd veel research aan vooraf.
Voor Firdgum gebruikte ik een tekening met kerk van Stellingwerf zodat ik de zuidkant nauwkeurig kon bouwen.
De noordkant is bedacht en bezit een ‘noormannnenpoortje’ in de context van bestaande Romano-Gotische kerken in Friesland.
Omdat hij vanwege de maat van de stolp half is gemaakt kan men een blik werpen in het interieur.

Lieuwe Wynia
beeldend kunstenaar Hoevelaken.