En foto van de Hearewei
De ouderdom van deze foto is moeilijk te schatten: er staan bomen aan de Camstrawei en Hearewei.
In de oorlog zijn de bomen gekapt vanwege een brandstof tekort.
Na de oorlog zijn beide wegen lange tijd zonder bomen geweest.
Naast het laatste huis (nr. 5.) aan de Hearewei is naar mijn weten in de crisisjaren een keet gebouwd, deze deed min of meer dienst als dorpshuis.
In de winter kruisjassen, sjoelen, dammen, enz.

Bron: Jaap Faber.