Foto: W.Leistra

Camstrawei 41. Familie Emiele Vogels.

Begin 1900 werd deze boerderij bewoond door Auke Wierda, daarna doorAlbert Rienks die uit de Dongeradelen kwam.
Zijn dochter Hannie trouwde met Leo Vogels uit Tzummarum.

Boerenboelgoed ten verzoeke van den heer Auke Wierda te FirdgumWoensdag 19 maart 1919 ‘smorgens 9 uur.
Vee: 21 Melkkoeien, 5 Hokkelingen, 2 Stieren, 9 paarden, 10 Schapen en 1 Enter Ram, 1 Volle Geit en 18 kippen en 3 hanen.
Boerenreeuw: Barouchet met lantaarns en langen dissel, een Kapwagen met langen dissel, 5 Hooiwagens, een Aardkar met gierbak, een Aardbak met klaverbak, een Aardkar, een Rechtstro-dorschmaschine met besten zwaren 4-paards rosmolen, een Hekel –dorschmaschine, een Hooihark, een Zaaimaschine, een Hooischudder, een Aardappelsorteerder met 8 passende zeven, een Cultivator, een Grubber met voorstel, een grote Hakselmaschine, een beste Bietensnijder met valblok, een Bietensnijder met ijzeren rad, een Arreslee, drie Amerikaansche ploegen, een Vorenploeg, een Ondergrondsploeg, drie Tweepaards ijzeren eggen, een Eenpaards ijzeren eg, twee Tweepaards houten eggen, drie Eenpaards houten eggen, twee Voren eggen, een Kettingeg, een Houtenlandrol, een Cementen vorenrol, een Graanwinde, een Gierpomp, een Eggesleep met zijschutten, een Eggesleep, een Kalvertrog, een Handmaaimaschine, een Schapenruif, een Piekestelp, een Kafbak, een Slijpsteen, een Barte met leggers, twee Zware Battings, een Groot Kippenhok, een Bascule met gewichten, een Emmerbank, een Ijzeren varkenstrog, een Tieme en touw, een Evenaar met schalen en gewichten, een Emmerrek, een Belletuig, een Groote koehuisbank, twee Zware lange Juffers, Strijkdam met legger, een Bintladder, een Schaafbank met ijzeren schroef, een Aardappelsproeier, een Zaaiviool, een Span Dubbele gereiden, een Gereid, een koolzaadkleed, een Roepelkleed, drie Roepelbanken, een Mestkruiwagen met planken, een Spekkist, een Groote holle Kruiwagen, een Koebarte,een Karn met koperen hoepen, een Tuinbank, een Dekladder, Twee Ladders, de afbraak van een Houtenhok in den jister, de Binnenstekken met draaihek in den jister, de Afbraak van houtenhok achter arbeiders woning.
Meubilair: Eiken kabinet, Vierkante tafel, Hanglamp met kaarskandelaars, Vier stoelen met rieten zitting, Spiegel, Veeren bed, Ledikant, Vulkachel, Damesrijwiel, Groote ronde tafel, Mah.Linnenkast, Zes stoelen met rieten zitting.

Aanbesteding

De ondergtekende zal, namens de hoogwelgeb., heer H.W.de Blocq van Scheltinga te “Velperoord” Velp, op den 26 April e.k. aanbesteden:
Het bouwen van eene veestalling met hooischuur, benevens het veranderen en herstellen van de bestaande Veestalling en Graanschuur, in gebruik bij A.J.Wierda te Firdgum, waarvan gedrukte bestekken met teekeningen te verkrijgen zijn voor f 1.50 per stel, ten kantore van ondergetekende.
De gezegelde inschrijfbiljetten in te dienen op den dag van aanbesteding bij den weled. Geb. heer P.Peereboom te Leeuwarden.
A.Velding, architect te Buitenpost.
l.c. 16 april 1909.