Foto: W.Leistra

Dit is het nieuwe huis dat later is gekocht door fam. Jan Visser.