Firdgum - Niet de wind maar de oudste en jongste inwoner van Firdgum verrichtten met het luiden van twee kleine klokken de officiŽle inwerkingstelling van de geautomatiseerde klokte Firdgum.
Met deze handeling en een ingelijst document werd op vrijdag 14 juli 2000, mede ter gelegenheid van Simmer 2000 de overdracht van de elektrische besturing aan het bestuur van de Ned. Herv. Gemeente te Tzummarum (eigenaar van de toren) een feit.
De toren is een overblijfsel van de in de dertiende eeuw gebouwde Fries Gothische Nicolaaskerk.
Een werkgroep samengesteld in 1999, heeft onder auspiciŽn van de dorpsvereniging 'Hald Moed' rond de 25.000 gulden ingezameld.
Door giften van inwoners, fondsen en banken is de doelstelling, een elektrische besturing van klok en uurwerk, bereikt.
Vele belangstellenden waren afgekomen op het heuglijke feit dat de toren van Firdgum weer een stem heeft.
Vijf jaar lang hulde de toren zich in stilzwijgen nadat de laatste klokkenluidster Durkje v/d Walt er geen heil meer in zag om dagelijks het touw te beroeren.
In de Firdgumer school werd tevens een fototentoonstelling rondom vlas geopend, die is t/m zondag te bezichtigen.

Van Wad tot Stad 14-07-2000.