Werkgroep klokkenfonds 2000.

V.l.n.r: Melle Rienks, Herman Poelsma, Dirkje van der Walt, Lieuwe Anema en Emile Vogels.

LUIDKLOKKEN.

De oudste klokken in ons land dateren uit de vroege middeleeuwen.
Een geschreven bron over het gieten van klokken komen we tegen in het begin van de 11e eeuw bij de Benedictijner monnik Theophilius.
In zijn verhandeling over verschillende kunsten, is één hoofdstuk ervan gewijd aan het gieten van klokken.

De functie van de luidklokken was tweeledig: ten behoeve van het religieuze leven konden de luidklokken de verschillende kerkelijke vieringen en' getijden aangeven.
Daarnaast kregen de klokken bij de opkomst van steden en dorpen een maatschappelijke functie waarbij het gelui belangrijke gebeurtenissen, maar ook de dagelijkse regelmaat op het platteland bepaalde.
Veel benamingen van klokken herinneren daar nog aan: Brandklok, papklok, poortersklok, raadsklok etc.
Bij het tot klinken brengen van deze laatste klokken werd veelal gebeierd of geklept.
Bij het beieren wordt de klepel door een daaraan bevestigd touw in een ritmisch klankspel tegen de stilhangende klok getrokken.
Het kleppen is een vorm van luiden waarbij een exact aantal slagen kan worden gegeven.
De klok wordt hierbij doormiddel van het luidtouw telkens naar dezelfde kant getrokken, zodat de klepel steeds op één plaats tegen de klokkenwand valt.
Een voorbeeld is het kleppen van het " Angelusklokje" waarbij drie keer drie slagen worden gegeven.
Vanwege het gewicht van de klok kan het kleppen alleen bij kleinere klokken plaatsvinden.
De klokkenstoel en de klok in de toren is gemaakt door: N. Warnerus in het jaar 1481.
Het mechanische uurwerk is geleverd en geïnstalleerd door De Looze’s in het jaar 1894.
Klokluitijden: 08.00 - 12.00 - 18.00 uur.

Tot in de zomer van 2000 moest het uurwerk dagelijks door vrijwilligers met de hand worden opgewonden.
Onder auspiciën van dorpsvereniging " Hâld Moed" is in December 1999 een werkgroep samengesteld, die middels het houden van acties en het aanschrijven van fondsen geld ingezameld heeft om de klok en uurwerk van een elektrische besturing te voorzien.
Op 14 Juli 2000 is, in het kader van " Simmer Twatûzen", de geslaagde actie afgerond met de officiële overdracht, vergezeld van een oorkonde, aan de kerkvoogdij van de Ned.Herv.Gemeente.