Camstrawei 22. Familie Lieuwe Anema nu fam. Vogels.

Zijn voorganger was Marten Miedema die zijn broer Theunis opvolgde. De vader van deze beide broers was Sieds Miedema, die voor en in de oorlog op de boerderij woonde, hij was opvolger van Sybren v.d.Staag.

Boerenboelgoed te Firdgum.
De notaris S.Okkinga te Harlingen zal Woensdag 17 Maart 1915, s,morgens 9 uur ten huize en verzoeke van den heer S.D. van der Staag te Firdgum, bij boelgoed contant verkoopen : Levende Have: een gezond en melkrijk beslag vee, bestaande uit 16 melke en kalve koeien , 2 gelde rieren, 7 hokkelingen en 1 stier; zeven beste paarden en voorts 9 schapen en 14 kippen met haan.
Boerenreeuw en gereedschappen: een brik, zo goed als nieuw, 4 hooiwagens, 3 aardkarren, koolzaadbak, hooihark, hooischudder, 2 ijzeren ploegen, ondergrondsploeg, cultivator, 7 eggen, landrol, graanwinde, roepelkleed, 3 roepelbanken, tieme, 2 gereiden met hoofdstellen, belletuig, karn met koperen hoep en schamel, stookpot, koekmolen, voerkisten, kret met planken, holle en platte kruiwagen, graanmaten, 2 bascules met gewichten, slijpsteen,ladders, trappen, melk en boonemmers, graanzeven, zakken, bintstokken, voor en achterbinten, harken, vorken, grijpen, koeklauwen, kettingen enz.
Eenige meubilaire goederen: kabinet, 3 tafels, kolomkachel met pijpen, haardstel, cokes en turfbak, Hanglampen, handketel, koperen ketel, petr.stel, pannen, bloembakken, duivenhok enz.

Bezichtiging van het vee op den laatste Zaterdag, Maandag en Dinsdag voor het boelgoed, Van s,morgens 9 tot middags 4 uur.
De koeien kunnen blijven staan tot Vrijdags op het boelgoed. Op de Sate is geen gelegenheid tot stalling, doch wel bij S.Tuinhof tegenover de plaats.
Koekdisschen en hakblokken worden op de hieming niet toegestaan.
l.c. maart 1915.