Foto: W.Leistra

Enkele nazaten van de fam.Telting bij hun gerestaureerde grafkelder en belangstellenden 1996