Foto: W.Leistra

Restauratie van de grafkelder deze restauratie is tot stand gekomen in samenwerking met Wietse Leistra,Theo v/d Walt en Yeb Hettinga.