Tweelingbroers Tabe (33, links) en Rienk (33) Huizinga hebben in de Friese dorpjes Firdgum en Minnertsga een akkerbouwbedrijf van 70 hectare en een vleeskuikentak met 140.000 dieren.
De broers namen het ouderlijk bedrijf in Firdgum over in 2005, toen hun vader overleed.
Op dat moment was de akkerbouwtak 60 hectare en bestond de vleeskuikentak uit 38.000 dieren.
In 2008 kochten de broers een bedrijf in Minnertsga, op nog geen twee kilometer afstand van Firdgum.
Dat bedrijf bestond uit 6 hectare grond en 42.000 vleeskuikenplaatsen.
In 2010 breidden de broers deze locatie uit met een nieuwe stal.
De bestaande stal werd bovendien verlengd.
In de twee stallen worden in totaal 102.000 kuikens gehouden.

Tekst: Bouke Poelsma, foto's: Penn Communicatie