Foto: W.Leistra

Jan Murk de Vries met Betty Leistra op het bankje van de begraafplaats.