Foto: W.Leistra

De jaarlijkse kaatspartij in de jaren negentig.

Links in zwarte broek Lieuwe Anema, in blauwe broek Yeb Hettinga en rechts met pet Leo Vogels.