foto W.L.

Camstrawei 10-12-14-16. Aanbesteding

De ondergetekende zal, namens Heeren Kerkvoogden van Firdgum, op Zaterdag 9 Maart 1901, s’namiddags 3 uur, bij Schilstra,Logementhouder te Tzummarum aanbesteden: Het bouwen van vier Werkmanswoningen en negen Werkplaatsen.

Bij deze 9 werkplaatsen zijn waarschijnlijk ook de hokken welke achter de kerkehuizen op de Hearewei staan.

Sexbierum, 26 Febr. 1901 A.Lettinga Az. , Architect.

Uit de l.c.van 26-2-1901.