Foto afkomstig van Durk van Ale Hoekstra

Voor bij het paard Piet Hoekstra en met oorijzer zijn vrouw Trijntje de Vries.
Dit waren de grootouders van Ale Hoekstra de bekende veekoopman uit Tzummarum en omgeving.
Foto is rond 1925 bij Minnertga gemaakt.
Vermoedelijk loonbedrijf Bekius.
Voor meer geschiedenis over deze familie en het dorp Firdgum zie “Sikke Vetelt”

Deze foto,s zijn ons toegestuurd door Durk Hoekstra, meerdere foto’s van deze familie staan in de map gegevens gezocht.