Foto: W.Leistra

Voordat dit origineel archief opgeslagen word in het Gemeente archief te Franeker worden de belangrijkste gegevens bij de ondermeer al duizenden andere gegevens van de meeste vroegere dorpen van Barradeel blijvend digitaal geplaatst op de website.
http://www.oudtzummarum.nl/