Foto: W.Leistra

Hier hebben ze meer dan 80 jaar hun behoefte gedaan.