NIET ZOMAAR DOM RAMMEN.

Ben Terpstra uit Firdgum oefent het onderdeel ‘springboard’ voor het houthak kampioenschap.

Firdgum levert twee houthaktalenten af op het kampioenschap voor de Benelux.
De gebroeders Robbie (26) en Ben Terpstra (23) uit het dorp strijden in Antwerpen tegen elkaar en tegen veertien andere houthakhelden.

Door Marscha van der Vlies.
Firdgum – Tjop tjop tjop.
Stukken populierenhout schieten weg van de 34 centimeter dikke, schorsloze stam.
Ben Terpstra uit Firdgum oefent een van de zes onderdelen van het kampioenschap houthakken Benelux, dat in augustus in Antwerpen wordt gehouden.
Nu broer Bobbie drie weken op vakantie is, kan hij mooi even een voorsprongetje nemen.
Zweet parelt snel over het gebruinde hoofd van de beroeps bomenrooier.
Spieren zwellen onder het mouwloze shirt als hij de vlijmscherpe bijl eerst naar achteren zwaait en dan met zijn hele lichaamsgewicht in de boom hakt.
Tegelijk blaast hij zijn adem in een stoot uit.
,,Dit is gjin dom rammen”, verzekert Ben.
,,Ik ha earst goed sjoen oan hokker kant fan de beam ik begjin.”
Vanaf het hart van de stam pakt Ben altijd eerst de dikste kant, want het hout is hier het zachtst.
Deze zijde is het snelst gegroeid doordat aan die kant de zon stond.
Het ‘huffen’ komt precies.
,,Dochst it goed, kinst him yn in pear klappen ha.
Mar dęr ha ik foar traind.
Pas nei in jier krijst der in moai hoekje yn.
De stam van vandaag is een kreng.
Er zitten takken in en is die taai.
,,Op’e wedstriid krije wy allegear gelike stammen en steane wy yn it skaed”, zegt Ben die van zijn vader een glas water krijgt aangereikt.
Het houthakken is een echte familieaangelegenheid.
Beide broers werken bij hun vader op de boomrooierij.
Op het erf liggen massa’s stammen populieren en naaldbomen te wachten om doorklieft te worden door Ben ’s hakwerktuig.
Weggooien hoeft er niets: het gekapte hout komt op een enorme bult dat verkocht wordt als haardhout.
Het wedstrijdonderdeel ‘springboard’ziet er niet alleen het spectaculairst uit, het vergt ook de hoogste concentratie van de hakkers.
Zorgvuldig maakt Ben een inkeping en drukt daar het ijzeren, scherpe eind van een plank in.
Hier gaat hij op staan om de volgende inkeping een stuk hoger te maken.
Hierin stopt hij plank nummer twee.
Bovenop de meterslange stam staat het kale blok hout dat tenslotte door midden moet.
,,Dit is dreech, hear.
Kinst dy net hielendal jaan, omdat de plank dy al hâlde moat”’ zegt Ben die de sport nu inmiddels anderhalf jaar beoefent.
,,Ik fyn it machtich moai te wurkjen mei hout.
Ik bin graach buten en it is skjin wurk.
Oan it houthakken bin ik no ferslaafd rekke.
Ik sjoch dat ik foarútgean.
En it is moai âlderwetsk.
Froeger diene dy mânlju ús wurk echt sa.
Net twa oerkes traine op in jűn sa as wy, mar echt de hiele dei. Respekt.”
Ben en Robbie willen de sport in Friesland groter maken.
Wy jouwe faaks demonstraasjes, lykas lest op it doarpfeest yn Wommels.
In soad minsken kinne it fan Eurosport.
Wy wolle hjirre safolle minsken entűsjast meitsje dat wy sels wedstriden hâlde kinne.

L.C. 26-06-2009