Foto: W.Leistra

De Stichting Yeb Hettinga Skoalle werd in 2001 opgericht om in de voormalige dorpsschool (inmiddels geheel in oude staat gerestaureerd) te Firdgum het ideaal van Yeb Hettinga 4-4-1938 --14-08-1999 toch te kunnen realiseren.
Hettinga was boer op de Camstrastate en had een zeer brede interesse voor de oudheidkunde.
Met name de Bodemvondsten uit de omliggende terpen welke hij met de amateur historicus Wietse Leistra verzameld heeft en een verzameling landbouwgereedschap uit vervlogen tijden zijn meer dan de moeite waard om te bezichtigen.
Tevens is er schitterend nostalgisch beeldmateriaal te bekijken over hoe wij vroeger woonden en werkten op het platteland.
Ook kunt u zich laten verrassen in de schoolbankjes van Ot en Sien.
Om de drie maanden is een andere Expositie te bezichtigen.
De Skoalle is uitermate geschikt voor Vergaderingen of het houden van een kleine Receptie (tot ongeveer 60 personen)
In de Yeb Hettinga Skoalle is ook het Documentatiecentrum van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel gevestigd.

Meer Informatie over het Yeb Hettinga museum is te vinden op onderstaand adres.
http://www.yebhettingamuseum-firdgum.nl/