Haan op toren.

Firdgum- De haan staat weer op de toren van Firdgum.
Een medewerker van restauratiebedrijf van der Vegt uit Weidum had maandag de eer.
De herplaatsing markeert het einde van een tien jaar durende onderhoudsperiode van vier van de torens van de Stichting tot behoud van monumenten in Franekeradeel.