Firdgum,25 Augustus 1927. Het 25 jarig bestaan van de openbare lagere school te Firdgum is feestelijk herdacht. Alle dorpsgenoten namen deel aan het feest, Dit was dan ook noodzakelijk zou de feestdag slagen,daar hier maar een 50 tal gezinnen wonen. Een optocht werd gehouden ,waarbij het muziekkorps ,,Crescendo”van Tzummarum zijn medewerking verleende. De volks en kinderspelen slaagden en na afloop was het vrij bal,op den dorsvloer,in de grote schuur van de heer van der Weg. Als herinnering aan deze feestdag ontvingen de leerlingen elk een grote foto van het schoolgebouw, met de kinderen op het plein.