Camstrawei 8 “Jelgersmahiem” Rond 1900 woonden hier Jan Zwager en Liefke, ze woonden hier eerst in het winkeltje, hij werkte toen bij de familie v.d.Weg en had toen eenbeetje land en een paar koeien. Sikke zijn moeder was toen nog op school en die paste eerst geregeld op de beide zoontjes: Jan en Egbert, de laatste was van 6 sept. 1884. Daarnaast waren er nog 4 dochters: Tietje, Aaltje, Sietske en Afke en dan was er nog een zoon Anne. Uit de winkel vandaan zijn ze toen op de boerderij komen wonen,dat was voor 1904. Op een avond toen Sikke zijn ouders nog niet getrouwd waren en op het land aan het werk waren bij oude Bauke v.d.Weg, zagen ze rook uit het dak komen en even later sloegen de vlammen er uit. De boerderij is later weer opgebouwd,maar wel in een andere vorm,de oude schuur stond dwars op het vooreind. Het vooreind is op dezelfde plaats weer opgebouwd en de schuur in de lengte er achter. In de schuur was achterin een stal voor 2 paarden en in de koestal plaats voor 6-8 koeien. In de jaren 20 is het spul weer verbouwd zoals het nu is. Hein v.d.Zee die de boerderij later heeft gekocht heeft de stal weer veranderd,er konden toen 10 koeien staan en 3 paarden in de schuur. Hein v.d.Zee woonde met zijn moeder op nr. 12 van de Camstrwei en heeft later een bungalow gebouwd 8a. Het woonhuis van de boerderij is al die tijd onbewoond gebleven want Hein zijn moeder wilde er niet wonen. Later is deze boerderij verkocht aan de famlie Wateler die er ook hebben gewoond,deze zijn later naar Minnertsga verhuisd. De boerderij wordt nu bewoond door de fam.v.d.Wal die daar een manege hebben.

Publieke Verkoop van Sate en Landen te Firdgum.
De Notaris A.Tadema te St. Jacobiparochie zal op Zaterdag 18 Mei 1901 s,middags om 3 uur, in de Herberg van Schilstra te Tzummarum , veilen:
De uitmuntende, zeer vruchtbare, in besten staat van onderhoud verkeerende Sate en Landen te Firdgum, bestaande uit nieuwe in 1899 gebouwde Stelphuizinge met Lijtshuis, Hornleger, Arbeiderswoning, Bouw en Weilanden, samen groot 33-28-35 H.A. (90.5 pondemaat) waarvan 9-71-50 H.A. (26.5 pondemaat) Weiland en overgens uitstekend Bouwland , in huur bij Jan Harmen Westra voor f.1500.
Aanvaarding:
De Bouwlanden na het rispen der vrucht in 1905, de Weilanden 5 Maart en de gebouwen 12 Mei 1906.
De beschrijving zal op tweeërlei wijze geschieden.
a. gecombineerd de Sate en Landen in zijn geheel, en b.in 24 percelen, met recht van combinatie.
L.c. mei 1901.