De Zangvereniging "Hâld Moed"van Firdgum gaf 30 Nov.1927 een zang en toneeluitvoering te Tzummarum.
Man met snor links leider Siebe de Vries.
Bovenste rij 2e links: Teunis Marra, 4e Piet Koopmans, 6e Dirk Dijkstra, 7e Jan Kuiken.
rij 2: 2e van rechts Jan de Vries, Tjetje de Vries, Hijltje Westra, Sippe Dijkstra, Teatske Stapert,getrouwd met Dirk Dijkstra.
onderste rij links: Eke de Vries, juf Bakker, Albertje de Vries vrouw van de bakker, 4e Dirkje de Jong, Houtsma,5e Jantje Dijkstra,Hieke Moor,Hinke de Vries.