De klok, die in de toren hangt, heeft een doorsnede van 75 cm., en weegt 370 kg.
Het randschrift luidt:
Anno 1471. Ora pro nobis beate pater Nicolae = Bid voor ons, gezegende vader Nicolaas.
Verder wordt over Firdgum in de Oud Friesche Oorkonden 225 vermeld: sancte Niclaes sijn patroen 1528.
Hieruit blijkt, dat de kerk destijds aan de H.Nicolaas was gewijd.
Voor Firdgum, in de nabijheid van de zee gelegen, was hij immers de beschermer van de zeevarenden.
Ook beschermde hij tegen de gevaren, die er van de zee dreigden, b.v. watersnood.
In onze omgeving zijn er ook meer Nicolaaskerken o.a.Midlum, Schalsum, Herbaijum en Blija.
De klok is in de oorlog door de duitsers er uitgehaald, maar is gelukkig weer terug gevonden en weer herplaatst.

Torenklok van Firdgum luidt weer.

Firdgum- Na jaren van stilte gaat de torenklok van Firdgum weer luiden.
Het uurwerk in de eeuwenoude toren, het restant van de voormalige Friesch-Gotische Nicolaaskerk is dankzij een inzamelingsactie van dorpsvereniging Hâld Moed uitgerust met een electrisch besturingssysteem.
De klok hoeft nu niet meer iedere dag met de hand te worden opgewonden.
Over 2 weken wordt het uurwerk in werking gesteld en overgedragen aan het bestuur van de Nederlands Hervormde Kerk Tzummarum-Firdgum.
l.c. 30 Juni 2000.

DE LOOZE’S TOREN UURWERKEN-LUIDKLOKKEN.
Sedert 1894 leverde ik, met het meeste sucses, Torenuurwerken van de nieuwste constructie te o.m.
Firdgum-Hoorn-Oudkerk-Gauw-Rauwerd-Hogebeintum-Coevorden-Vroomshoop-Nieuweschans-Groningen-Zurich-Welsrijp-Jorwerd-Oosterlittens - Heeg-Beers-Hardegarijp-Wijnaldum-Leeuwarden enz.
Mijne luidklokken zijn voorzien van de nieuwste luidinrichting, zoodat de zwaarste klok met het grootste gemak door één persoon geluid kan worden.
Billijke prijzen.
Veeljarige garantie.
Geen onderhouskosten.
Aanbevelend, G. de Looze. Leeuwarden.
l.c. 22-3-1905.