foto: W.L.

Camstrawei 8 "Jelgersmahiem" Lang woonde hier de fam.Zwager, Hein v.d.Zee kocht het van de erven van Eibert Zwager